Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На юридичному факультеті триває успішна реалізація проєкту щодо основ попередження корупції

На юридичному факультеті триває успішна реалізація проєкту щодо основ попередження корупції

На юридичному факультеті триває успішна реалізація проєкту щодо основ попередження корупції
01.07.2020 10:00 Все Головні новини Факультети Юридичний Юридичний факультет проектна діяльність основи попередження корупції

Магістри та аспіранти (здобувачі освітньо-наукового (третього) ступеня вищої освіти) юридичного факультету завершили вивчення матеріалів та виконання індивідуальних завдань з навчального курсу «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних і культурологічних основ попередження корупції», згідно з планом проєкту ЄС J. Monnet Еразмус+  611790-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE ГУ № 2019-1876/001-001 (4410). Днями координатор проєкту доцент Олексій Макаренков презентував матеріали лекції за темою «Інституційні складники протидії корупції у вітчизняному політико-правовому просторі на тлі інтеграції до ЄС».

Спікер відзначив, що інституціональність активації та поширення людських чеснот засобами політики права означає урахування багатогранності природи людини юридичної як молярної величини, яка реалізується через взаємозв’язки своїх властивостей з характеристиками відповідного енергетичного порядку іншої молярної величини. У системі та за усіма соціальними вимірами ці взаємодії конструюють життєздатну націю. У випадку з Україною антикорупційні трансформації законодавства та практик його застосування набувають інституціонального характеру через обґрунтування необхідності, можливості та прийнятних способів адаптації відповідних зразків правового регулювання країн Європи до умов вітчизняної правової реальності А саме до нормативних рамок, які дозволяють організовувати взаємовідносини громадян на засадах їхнього максимально конструктивного потенціалу у дії, де стійкість, наступництво, відповідальність і верховенство права уможливлюють верифікацію доброчесності членів суспільства (нації) через деконструкцію застарілого та конструювання життєздатного у нових умовах.

Йшлося на заході й про виключення законодавчого партикуляризму, прагнення до загального та виявлення інтеграційної природи права, уникнення калькування та творче перетворення європейських антикорупційних практик у підсумку застосування інструментів комунікаційної теорії права, використання потенціалу юридичної техніки, поглинання правил з інших галузей соціального життя та відображення їх у законодавстві.

Учасники взяли до уваги, що інституційність корупції, рівно як й механізмів її нівелювання (двостороння інституціоналізація), суть звичаїв, що специфічно виявляються у  ранзитивному, зокрема, українському, й формаційному (усталеному) суспільних устроях. Окремо було наголошено на прийнятності для України орієнтації на стандарти доброчесності тих європейських країн, що демонструють найвищі досягнення у цих відношеннях: ФРН, Республіки Естонія, Скандинавських країн, Королівства Нідерландів і Королівства Бельгії.

Під час інших заходів учасники обговорили й «Європейські детермінанти антикорупційних трансформацій публічно-правової системи України». А саме: гуманність публічної влади, обмеженість цієї влади правовими можливостями, примат верховенства права у публічно-правових відносинах, тенденція до повсюдного утвердження людських чеснот та максимального розвитку людського потенціалу, втягнення до публічної влади людей, сумарна кількість розвинених природних талантів яких стають ресурсом для примноження благ та соціального прогресу. На відміну від закритих (по суті дикунських) суспільств, які живуть за рахунок інших, Європа більшою мірою використовує енергетичний потенціал свого населення та їхні здорові сенсожиттєві спрямованості. Це стає джерелом об’єднання країн Європи та відгалуження тих націй, які ще не готові визначальною мірою або повністю відмовитися від стандартів споживацького суспільства та експлуатації економічно (та військово) більш слабких націй (етносів), демонструючи відповідні практики правозастосування.

Так, за словами М. Тетчер, Європа це веретеноподібна нація, де ниточки поєднуються в одну матерію політики і права, відповідно до актуалізованих людських чеснот та зумовлених ними спектру ресурсів задля реалізації правових можливостей. Стародавні джерела формування культури та інших складових Української нації, починаючи від часів Трипільської культури (ІІІ тис. до н.е.), кіммерійців, скіфів та інших народів, що населяли землі України у І-му тис. н.е., первинні основи визначення людини європейського типу – відповідальної, вольової, раціональної, мужньої і т. ін.

Онтологічно европейська нація сформована цінностями та іншими культурними артефактам українців, що поєдналися та змішалися у ній з матеріальним та духовними досягненнями Стародавніх Греції, Римської імперії, Арабського халіфату, народів Півночі. Підсумовано, що участь українців у створенні цивілізації та культури націй Європи на первинних етапах їхнього формування природно притягує їх упродовж усіх наступних часів, органічно виявляючи спільність та близькість власної соціальної, зокрема, економічної, політичної та правової, природи. Тому гармонізація вітчизняного антикорупційного законодавства з відповідними стандартами ЄС питання винятково політичної волі чинної публічної влади, яка має всі підстави спиратися в таких трансформаціях на світогляд, ментальність, історичну пам’ять, юридичні сенси, цінності та інші культурологічні характеристики українців.

Тож вищезазначені провели з використанням інтернет-платформи Зум, відомості про них відображені на сайті проєкту:

https://almak17.wixsite.com/website

Ці публікації готували також і згідно з вимогами до поширення результатів проєкту (dissemination activities). На виконання вимог Програми, традиційно після закінчення лекцій провели анкетування слухачів на предмет оцінок її змістовних (організаційних) характеристик та роботи викладача (standard attendance and progress control; measureable quality control criteria). Фінальним етапом засвоєння матеріалу усього курсу стало підсумкове тестування знань його учасників (assessment of students' knowledge through the output control).

Юридичний факультет ЗНУ висловив щиру вдячність за допомогу в реалізації змістовної частини проекту керівництву ЗНУ і Програми, Агенції (EACEA EU), а також за надання можливості користуватися технологіями на безоплатній основі таким компаніям: Google, LLC (Mountain View, CA, USA) і Zoom Video Communications, Inc. (San Jose, CA, USA) для повноцінного проведення усіх вищезазначених заходів; компанії з програмного забезпечення Wix.com, Ltd. (תל אביב) для он-лайн висвітлення відомостей про проведені заходи.

 

Юридичний факультет

 

 

 

Схожі новини