Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ завершується низка віртуальних екскурсій «Спеціальностями математичного факультету»: екскурсія №5 «Фізичні спеціальності»

У ЗНУ завершується низка віртуальних екскурсій «Спеціальностями математичного факультету»: екскурсія №5 «Фізичні спеціальності»

У ЗНУ завершується низка віртуальних екскурсій «Спеціальностями математичного факультету»: екскурсія №5 «Фізичні спеціальності»
17.07.2020 13:49 Все Головні новини Факультети Математичний ZNU Zaporizhzhia National University математичний факультет профорієнтаційна діяльність віртуальна екскурсія вступ-2020

Напередодні вирішальної частини вступу-2020 математичний факультет ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) організував спеціальну інформаційну кампанію, яка базується на публікаціях, присвячених нашим спеціальностям. Ми вважаємо, що спеціальності нашого факультету дуже привабливі з точки зору сучасних потреб суспільства і абітурієнти повинні зрозуміти специфіку цих спеціальностей, спокійно та обмірковано зробити вибір напряму подальшого навчання та бізнесу.

Першим кроком нашої інформаційної кампанії стало відеозвернення декана факультету професора, доктора технічних наук Сергія Гоменюка до абітурієнтів (із текстом публікації можна ознайомитись за покликанням: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51417&lang=ukr&news_code=u-znu-oprilyudnili-videozvernennya-dekana-matematichnogo-fakultetu-sergiya-gomenyuka-do-abituri--ntiv, відеозвернення можна переглянути за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=v6gjhQDx6_4&t=10s).

Другим кроком стала публікація про спеціальності «Математика» та «Комп’ютерна математика» (із публікацією можна ознайомитись за покликанням: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51686&lang=ukr&news_code=u-znu-rozpochali-nizku-virtualnikh-ekskursij-dlya-abituri--nta---spetsialnostyami-matematichnogo-fakultetu--).

Третім кроком була публікація присвячена спеціальностям «Прикладна математика» та «Інформаційні системи і технології» (зі публікацією можна ознайомитись: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51693&lang=ukr&news_code=u-znu-triva---tsikl-ekskursij---spetsialnostyami-matematichnogo-fakultetu----ekskursiya----2)

Четвертим кроком стала публікація присвячена спеціальностям «Комп’ютерні науки» та «Середня освіта (інформатика)» (із публікацією можна ознайомитись за покликанням: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51702&lang=ukr&news_code=dlya-majbutnikh-vstupnikiv-triva---tsikl-ekskursij---spetsialnostyami-matematichnogo-fakultetu----ekskursiya----3)

П’ятим кроком стала публікація присвячена двом важливим спеціальностям «Інженерія програмного забезпечення» та «Середня освіта (математика)» (публікації – за покликанням: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51709&lang=ukr&news_code=abituri--ntiv-zaproshuyut-zavitati-na-tsikl-virtualnikh-ekskursij---spetsialnostyami-matematichnogo-fakultetu----ekskursiya----4).

Нашу сьогоднішню екскурсію ми присвячуємо одразу трьом фізичним спеціальностям.

 

Спеціальність 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ФІЗИКА МАТЕРІАЛІВ

 

Інтродукція

Багато людей взагалі та при виборі спеціальності для вступу на навчання до вишу часто ставлять запитання "Що за спеціальність така? Чи я стану науковцем-теоретиком чи практиком? У чому актуальність? Чи є потреба суспільства на таких фахівців?"

Ось ми і пропонуємо так би мовити розібратись у цих питаннях.

Складові

В галузі фізики та фізичного матеріалознавства, окрім фундаментальної фізичної освіти, студенти отримують спеціальні знання в наступних напрямках:

Комп’ютерна обробка експериментів структурних досліджень,

Фізичні властивості металів та сплавів,

Фазові діаграми,

Лазерна обробка металів,

Комп’ютерна металографія,

Електронна мікроскопія,

Теорія та технологія металообробки,

Рентгеноструктурний аналіз,

Термічний аналіз,

Фізичні методи дослідження металів та сплавів,

Металографічний аналіз.

Наші переваги

- Отримання фундаментальної фізичної освіти.

- Освітній процес здійснюється висококваліфікованими викладачами: доцентами (кандидатами фізико-математичних наук), професорами (докторами фізико-математичних наук). 100% викладацького складу кафедри мають науковий ступінь.

- Наявність спеціалізованих лабораторій, із функціонуючим обладнанням: технологічна лазерна установка для обробки металевих сплавів; дифрактометри; трансмісійний електронний мікроскоп, растровий електронний мікроскоп, металографічні мікроскопи, інтерференційні мікроскопи, тощо.

- Виробнича практика в провідних наукових установах і промислових підприємствах регіону (ВАТ «Мотор-Січ», ЗМБК «Івченко-Прогрес», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»», ВАТ «Запоріжсталь», ДНДП «Титан»).

- Участь студентів у наукових дослідженнях і розробках кафедри з можливістю подальшого навчання в аспірантурі.

- Участь студентів у наукових конференціях, у тому числі міжнародних.

- Після закінчення навчання отримання диплому міжнародного зразка.

- Можливість продовження навчання в магістратурі у Франції після закінчення бакалаврату з отриманням подвійного магістерського диплому (українського і французького).

- Проведення занять із застосуванням мультимедійного обладнання і передових навчальних технологій.

- Сучасне технічне оснащення (можливість дистанційного навчання, вільна зона Wi-Fi).

- Поглиблене вивчення іноземної мови та програмування протягом усього терміну навчання.

 

Працевлаштування

Високу якість підготовки студентів підтверджує попит на них на етапі працевлаштування. Після закінчення навчання випускники можуть працювати як на державних підприємствах, так і у комерційних структурах в різних галузях промисловості (металургійній, машинобудівній, автомобільній, авіаційній, космічній, оборонній, тощо) інженерами, науковими співробітниками, а після закінчення магістратури ще й викладачами інститутів, академій, університетів.

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр фізики. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки, вчитель фізики

 

Спеціальність СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)

 

Передмова

Учитель фізики – одна з найважливіших та найцікавіших сучасних педагогічних професій. Однією із загальносвітових тенденцій сьогодення є стрімкий розвиток інноваційних наукоємних та інформаційних технологій. Опанування та створення нових технологій неможливо без вивчення фізики, адже вона є підґрунтям цих технологій. Хто ж підготує майбутніх винахідників та науковців, озброїть їх фундаментальними знаннями та вміннями. Це непросте завдання виконують саме шкільні вчителі фізики. Вчитель фізики сьогодні – це одночасно знавець фізики, астрономії, математики, інформатики, різних мов, педагогіки, психології та багато чого іншого. Він постійно підтримує власний рівень підготовки та запалює учнів своєю ініціативою, обсягами знань та вмінь, працездатністю, потягом до раціонального, ефективного, культурного, грамотного використання інноваційних технологій навчання, повагою до людини, любов’ю до дитини.

Складники (напрями) фахової підготовки за цією спеціальністю наступні:

Інноваційні технології навчання,

Загальний курс фізики (механіка, молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, атомна та ядерна фізика),

Дисципліни математичної підготовки,

Методика викладання фізики,

Психолого-педагогічна складова,

Сучасні дидактичні засоби навчання,

Методика підготовки до олімпіад з фізики,

Організація інноваційної діяльності учнів з фізики,

Наукові основи шкільного курсу фізики.

Кінцевий результат

Фахівець зі спеціальності «Середня освіта (фізика)» має впевнено використовувати такі компетентності, здобуті під час навчання, різних практик та самовдосконалення: здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів освітніх наук, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти; здатність працювати в команді; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації дитини до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання); здатність використовувати систематизовані теоретичні й практичні знання з фізики та методики навчання фізики у вирішенні професійних завдань; володіння математичним апаратом фізики у межах, достатніх для вивчення загального курсу фізики та її теоретичних курсів; здатність до організації й реалізації освітнього процесу з фізики в базовій середній школі; здатність до організації та проведення позакласної та позашкільної роботи з фізики в базовій середній школі та закладах позашкільної освіти учнівської молоді.

Бути майстром, реальним фахівцем – учителем фізики (та другої предметної спеціальності) у закладі загальної середньої освіти можливо за умови комплексного оволодіння наведеними основними компетентностями.

Що вивчаємо

Студенти спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) та другої предметної спеціальності (на вибір здобувача освіти: інформатика / математика / історія / англійська мова та література / українська мова та література) отримують фундаментальну підготовку в галузі фізики, математики, інформатики, методики викладання фізики, психолого-педагогічних дисциплін, розроблення та використання інноваційних форм, методів і засобів навчання, а також дисциплін за другою предметною спеціальністю, обраною студентом. Під час педагогічних практик майбутні фахівці знайомляться з багатьма аспектами організації навчання фізики, астрономії та предмету, що відповідає другій предметній спеціальності, з технологіями застосування інноваційних технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.

Працевлаштування

На вчителів та викладачів фізики на сьогодні існує великий попит. Після закінчення бакалаврату за даною спеціальністю надається право працювати вчителем фізики у закладах загальної середньої освіти, вести гуртки з технічної творчості та робототехніки у закладах позашкільної освіти, зокрема в Малій академії наук України.

Після закінчення навчання на бакалавраті можна вступити до магістратури зі спеціальності Середня освіта (Фізика) з додатковою предметною спеціальністю (на вибір) Середня освіта (Математика) або Середня освіта (Інформатика) з набуттям додаткової кваліфікації вчителя математики або інформатики. В магістратурі можна продовжити навчання й за спеціальністю Середня освіта (Природничі науки) з отриманням кваліфікації вчителя природничих наук, біології, фізики та хімії з правом працювати вчителем у профільній школі, коледжі, викладачем у закладі вищої освіти.

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр середньої освіти (фізика). Вчитель фізики та другої предметної спеціальності (за вибором студента).

Окремо відзначимо, що наші студенти мають високу якість професійної підготовки, тому вже з 2-3 курсів їх запрошують на постійні місця роботи запорізькі заклади освіти.

 

Спеціальність 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

 

Коли обираєш майбутню спеціальність хочеться швидко отримати відповідь на запитання «У чому сенс спеціальності? Стану теоретиком чи практиком? Чи є потреба суспільства у таких фахівцях?».

Ми пропонуємо уважно розглянути спеціальність Прикладна фізика

Складники підготовки

Цілі навчання: Підготовка фахівців для досліджень фізичних об’єктів і систем, фізичних процесів і явищ, технологічних процесів і розробки фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовини, технологій.

Об’єкти вивчення: фізичні процеси і явища, технологічні процеси, фізичні основи розробки приладів, апаратури та обладнання.

Методи, засоби та технології: методи фізичного експерименту, методи вимірювання фізичних величин, методи проведення і обробки результатів експериментів; методи теоретичного опису та моделювання фізичних об’єктів і процесів з використанням математичних методів та програмних продуктів; засоби програмування; методи розробки (проектування) нових приладів, апаратури, обладнання та матеріалів. Інструменти та обладнання: наукоємні

Наші переваги

- Отримання фундаментальної фізичної освіти, яка ціниться у світі.

- Навчання здійснюють висококваліфіковані викладачі - доценти, професори, що мають цінні наукові публікації та реальні патенти на винаходи, які використовуються на сучасному виробництві.

- Лабораторії з функціонуючим обладнанням.

- Виробнича практика в провідних наукових установах і промислових підприємствах Запорізького регіону.

- Участь студентів у наукових дослідженнях.

- Можливість продовження навчання в магістратурі у Франції з отриманням подвійного магістерського диплому (українського і французького).

- Проведення занять із застосуванням мультимедійного обладнання.

- Сучасне технічне оснащення (можливість дистанційного навчання, вільна зона Wi-Fi).

- Вивчення професійно-орієнтованого курсу іноземної мови та програмування.

 

Працевлаштування

А якість підготовки студентів підтверджує високий попит на них на етапі працевлаштування. Після закінчення навчання випускники можуть працювати на державних підприємствах, у комерційних структурах в різних галузях промисловості (металургія, машинобудування, авіація) інженерами, науковими співробітниками, а після закінчення магістратури (в разі необхідності) викладачами вишів.

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки

 

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ!

З повагою до вас колектив кафедри загальної та прикладної фізики математичного факультету Запорізького національного університету.

 

Обирайте нас! Нехай Вам щастить!

Ваш математичний факультет

 

 

 

Схожі новини