Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На кафедрі хімії успішно реалізують міждисциплінарний проєкт

На кафедрі хімії успішно реалізують міждисциплінарний проєкт

На кафедрі хімії успішно реалізують міждисциплінарний проєкт
31.07.2020 15:16 Все Головні новини Факультети Біологічний ZNU Zaporizhzhia National University біологічний факультет кафедра хімії проєктна діяльність

На базі Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) з початку 2019 року реалізується трирічний проєкт молодих учених: «Раціональний дизайн S,N-модифікованих амінотіолів як потенційних протирадіаційних засобів». Він виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету й проходить в університеті як науково-дослідна робота (НДР) №3/19. Бюджет проекту складає понад 1,5 млн грн.

Варто відзначити, що проєкт отримав перемогу у напруженій боротьбі з-поміж 360 представлених робіт за 11 секціями. У своїй, 10, секції «Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології», проєкт виборов перемогу, обійшовши розробки вчених із провідних ЗВО України. У цій секції відібрали тільки 3 проєкти для подальшого їхнього фінансування за рахунок державного бюджету.

До команди проекту залучені професійні молоді вчені ЗНУ – Бражко Олена Олександрівна, Амінов Руслан Флузович, Євлаш Аліна Сергіївна та Завгородній Владислав Михайлович. А також – колеги з м. Харкова, які представляють провідні установи та допомагають у реалізації специфічних завдань проекту, – Мурликіна Марина Володимирівна (канд. хім. наук, науковий співробітник відділу органічної та біоорганічної хімії, лабораторії фізико-хімічних процесів ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України) та Кривко Алевтина Ігорівна (молодший науковий співробітник науково-експериментального підрозділу лабораторії протирадіаційних засобів і клітинних технологій ДУ «Інститут медичної радіології імені С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України»). Керівник проєкту – доцент кафедри хімії ЗНУ, канд. біол. наук Корнет Марина Миколаївна.

Він передбачає раціональний дизайн, сучасний органічний синтез, дослідження на біологічних моделях потенційних радіопротекторних структур, із метою виявлення високо активних сполук, придатних для подальшої розробки на їх основі оригінальних лікарських засобів. Нові сполуки, створені на основі біогенних амінів, є перспективними радіопротекторами пролонгованої дії, які здатні блокувати та/або зменшувати вплив радіаційного опромінення від малих до летальних доз.

Науковці обрали цю тему, бо, незважаючи на високу потребу, на сьогодні відсутні достатньо ефективні радіопротектори в Україні та світі. Сучасні радіопротектори мають суттєві недоліки: більшість із них ефективна лише у високих концентраціях, вони проявляють високу побічну токсичну дію, мають значну вартість. Результати цього проєкту можуть наблизити вчених до розв'язання цієї задачі. У сучасному світі, в першу чергу, увага приділяється пошуку нових засобів, які проявляють пролонговану дію й водночас мають менш виражені побічні та токсичні властивості.

Особливий інтерес представляють речовини, синтезовані в лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин Запорізького національного університету на основі S-гетерилмодифікацій ендогенних тіолів – цистеїну і цистеаміну, що можуть задовольнити відповідні вимоги.

На першому етапі, що має назву «In Silico», було реалізовано:

- моніторинг наукової літератури за проблематикою розроблення радіопротекторів та їх методів синтезу;

- раціональний дизайн та оброблення модифікацій, найближчих до діючих речовин: створення віртуальної комбінаторної бібліотеки, PASS-прогнозу та QSAR-аналізу структур з потенційними антирадикальними та радіопротекторними властивостями (віртуальний скринінг);

- квантово-хімічні розрахунки для оптимального синтезу базових азотовмісних гетероциклічних структур.

Результати:

За перший рік роботи на проектом опубліковано: 14 тез доповідей конференцій, 2 статті в журналах включених до наукометричних баз Web of Science та Scopus, ще 2 статті прийняті редакцією і пройшли рецензування, подано 1 заявку на патент, надруковано 1 навчально-методичний посібник, захищено 3 бакалаврські та 6 магістерських робіт. Із метою реалізації проекту та представлення його результатів, учасниками проекту було здійснено 5 відряджень до м. Київ, м. Луцьк та м. Харків. Закуплено заплановані для першого етапу реактиви, посуд, витратні матеріали для проведення необхідних експериментів та досліджень.

 

Біологічний факультет

 

 

Схожі новини