Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На економічному факультеті провели Міський онлайн-семінар для вчителів економіки та природничої галузі

На економічному факультеті провели Міський онлайн-семінар для вчителів економіки та природничої галузі

На економічному факультеті провели Міський онлайн-семінар для вчителів економіки та природничої галузі
04.11.2020 16:00 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University економічний факультет наукова діяльність співпраця зі школами семінар для вчит

Днями представники економічного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) в рамках співпраці з Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, провели дводенний Міський онлайн-семінар для вчителів економіки та природничої галузі. У перший день семінару, 28.10.2020 р., згідно з регламентом, відбулося відкриття заходу.

Під час заходу Людмила Бараннікова, консультантка КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради привітала учасників онлайн-семінару, Вона повідомила про регламент роботи та висловила слова вдячності від керівництва департаменту освіти і науки Запорізької міської ради з приводу творчої та креативної співпраці упродовж уже більш ніж 7 років із керівництвом Запорізького національного університету, зокрема з деканом економічного факультету Аллою Череп та його викладачами. Доповідачка зазначила, що цей захід проходить у рамках реалізації міського проєкту «Наукова підтримка впровадження дистанційного та змішаного навчання в освітній системі м. Запоріжжя».

Заступниця з профорієнтаційної роботи декана економічного факультету Наталія Терент’єва звернулася з привітальним словом до учасників семінару. Вона акцентувала увагу на тому, що сучасні реалії вимагають від усіх плідної взаємодії, співпраці шкіл із закладами вищої освіти задля здобуття навичок і знань економічних основ учасниками семінару для подальшого застосування їх під час викладання економічних дисциплін та природничої галузі.

Розпочала роботу семінару к.е.н., доцентка кафедри управління персоналом і маркетингу Валентина Гельман, яка у своєму виступі: «Управлінський інструментарій прийняття кадрових рішень» звернула увагу, що кожен працівник готує чи ухвалює різні рішення в рамках своєї службової діяльності. Така діяльність характеризує, найперше, працю керівника, який як особисто приймає рішення, так і організовує роботу персоналу з підготовки та реалізації тих чи інших рішень.

Розглядаючи особливості прийняття кадрових рішень у сучасних умовах функціонування підприємств та організацій, варто відзначити, що зростає значимість стратегічних аспектів прийняття кадрових рішень. Прийняття кадрових рішень передбачає виконання різноманітних розрахунків, обґрунтування критеріїв оцінки різних альтернатив, їхніх пріоритетів, визначення дій в умовах ризику й невизначеності. Варто відзначити, що інформація, отримана під час семінару є актуальною та корисною, оскільки формування нового економічного мислення в області прийняття кадрових рішень має визначальне значення для підвищення якості їх управління.

Професорка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Анна Переверзєва представила доповідь «Фінансова грамотність очима сучасної молоді». Учасники семінару мали змогу проаналізувати результати дослідження ставлення до фінансової грамотності студентів 1 та 4 курсів економічного факультету, отримані через опитування. Позитивним є те, що студенти, незалежно від курсу та освітньої програми, усвідомлюють значущість фінансової грамотності для молоді в сучасному суспільстві. Найбільш актуальним питання виявилося планування власного бюджету. Саме цей напрям для студентів є найбільш важливим, адже переважна більшість із них слідкує за рівнем своїх доходів та контролює витрати. Серед переваг, які надають знання з фінансової грамотності, визначили самостійність та відповідальність.

Анна Переверзєва представила присутнім порівняльний аналіз  оцінки студентами свого рівня фінансової грамотності. Більшість студентів 1 курсу оцінили власний рівень знань як середній, що свідчить про високий рівень базової підготовки. Думки студентів 4 курсу розподілилися між рівнями «середній» та «добрий». Це є підтвердженням отримання відповідних знань і компетентностей упродовж навчання. Результати дослідження «Фінансової грамотності очима сучасної молоді» довели високий рівень знань наших студентів, їхню здатність вчитися та розуміння необхідності постійно вдосконалюватися.

Професорка кафедри обліку і оподаткування Неля Проскуріна в доповіді: «Сучасні концептуальні орієнтири підвищення якості професійної підготовки майбутніх аудиторів» зазначила, що аудитор – це вищий пілотаж професіоналізму в бухгалтерській професії. Саме тому директори аудиторських фірм висувають високі вимоги саме до професійних навичок претендента на посаду аудитора. Доповідачка охарактеризувала професійні навички, якими повинен володіти та які має розвивати аудитор. Це – вміння застосовувати відповідні стандарти аудиту; здатність до дослідження; абстрактного логічного мислення й критичного аналізу; професійний скептицизм; здатність до професійного судження; вміння вирішувати конфлікти. У доповіді розглянули дослідження, проведене кафедрою обліку та оподаткування з метою вивчення думки роботодавців Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей щодо якості професійної підготовки випускників ВНЗУ. Участь в опитуванні брали керівників малих та середніх підприємств. Дослідження було вибіркове через клієнтів аудиторських фірм. Вибірка сформована методом снігової кулі.

Оцінювання аудиторів здійснювалося за стадіями:

1)                Оцінювання аудиторів як частина процесу формування групи по аудиту;

2)                Початкове оцінювання осіб, які хочуть стати аудиторами;

3)                Постійне оцінювання діяльності аудитора для визначення потреб підтримки і підвищення знань і умінь.

Враховані відповіді тільки тих респондентів, які брали на роботу випускників ВНЗ протягом трьох попередніх років. Під час опитування використані «Методичні рекомендації щодо використання електронних анкет для опитування роботодавців».

Неля Проскуріна звернула увагу присутніх, що використання результатів опитування було спрямоване на: вивчення думки потенційного роботодавця; окреслення проблеми формування конкурентоспроможного молодого фахівця на ринку праці; обґрунтування напрямів їх вирішення шляхом взаємодії з ВНЗ України; визначення взаємовигідних форм взаємодії.

Продовжив семінар д.ф.-м.н., професор кафедри економічної кібернетики Ігор Козін. Під час доповіді: «Методи штучного інтелекту в задачах економіки» він розповів учасникам онлайн семінару про особливості та сучасні підходи до розв’язання задач маршрутизації, теорії розкладів, розкрою та упаковки в економічній сфері. Особливу зацікавленість вчителів викликав один із методів штучного інтелекту, а саме, мурашиний алгоритм. Професор Ігор Козін навів приклади розв’язання економічних задач за допомогою мурашиних алгоритмів.

У другий день роботи семінару для вчителів природничої галузі, 29.10.2020 р., перед аудиторією виступав д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму Дмитро Бабміндра. У доповіді «Cталий розвиток економіки – збалансований еколого-економічний ресурсний потенціал» науковець дав визначення сталого розвитку, який представляє собою баланс ресурсних потенціалів на засадах соціальної справедливості. Він зазначив, що людський ресурс це сила в інтелектуальному наповненні. Доповідач охарактеризував процес створення інтелектуальної власності в сучасну епоху технологічного прогресу.

У своїй доповіді доцент кафедри фінансів банківської справа та страхування Олександр Лепьохін поділився набутим досвідом під час викладання дисципліни «Регіональна економіка». Олександр Лепьохін зазначив, що першу чергу необхідно навчити  студента вмінню поєднувати теорію з практикою, на базі проведення аналітичних досліджень стану економіки регіонів. Із цією метою звернути увагу студентів на правильне користування законодавчою базою, розпорядженнями та постановами КМУ,  іншими нормативних документами.

По-друге, тематику індивідуальних завдань необхідно прив'язували до напрямків соціально-економічного розвитку регіонів. Із цією метою, навчити студентів ефективно використовувати матеріали обласної державної адміністрації, обласна рада, місцевих органів влади та територіальних громад. На практичних заняття, у вигляді дискусій, опрацьовувати проблемні питання, давати відповіді на питання, що саме заважає виконанню поставлених цілей і завдань, навчити їх приймати свої рішення та вміти надавати свої пропозиції щодо підвищення ефективності управлінського менеджменту.

Сергій Корінний взяв участь у семінарі як доповідач і зробив доповідь на тему «Реалізація стратегії «Європа-2020» країнами ЄС: досвід для України». В доповіді було розкрито причини розробки й імплементації зазначеної стратегії країнами ЄС. Розглянуто основні напрямки та ключові стратегічні й тактичні цілі, визначені стратегією «Європа-2020», відокремлено найважливіші з них. Він проаналізував статистичну інформацію, надану Євростатом.

 

Також доповідач здійснив оцінку ефективності інструментів, методів і заходів стратегії. А ще, розглянув перспективи досвіду ЄС для України в галузі досягнення сталого економічного соціально-ефективного розвитку.

Підбиваючи підсумки цієї зустрічі, к.е.н., заступник декана з профорієнтаційної роботи економічного факультету ЗНУ Наталя Терент’єва подякувала всім учасникам онлайн-семінару та відзначила доповідачів, які підготував цікаві доповіді на актуальні теми. Вона закликала вчителів до подальшої співпраці: брати участь у всіх заходах економічного факультету як у наукових так і у розважальних.

 

Наталя Терент’єва,

заступник декана економічного факультету

 з профорієнтаційної роботи

 

Схожі новини