Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На юридичному факультеті успішно завершилася педагогічна практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право»

На юридичному факультеті успішно завершилася педагогічна практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право»

На юридичному факультеті успішно завершилася педагогічна практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право»
09.11.2020 11:30 Все Головні новини Факультети Юридичний ZNU Zaporizhzhia National University юридичний факультет освітній процес аспірантура практика

Невід’ємним елементом освітньо-наукової програми за спеціальністю 081 «Право» юридичного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) є педагогічна (асистентська) практика здобувачів, проводження якої передбачено у третьому семестрі. Цьогоріч здобувачі другого року навчання, з урахуванням карантинних обмежень, активно залучені до проходження практики в дистанційному режимі. Зокрема, до проведення аудиторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти разом із науково-педагогічними працівниками – керівниками практики.

Здобувачі мають можливість не тільки застосовувати на практиці отримані знання з методики, педагогічної майстерності, комунікаційних технологій, але й впровадити елементи дуальної освіти. Зокрема, для здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти з навчальних дисциплін «Міжнародно-правові стандарти публічного адміністрування» та «Комунікативна культура та ораторська майстерність» практичне заняття організували та провели із залученням практиків – судді Заводського суду міста Запоріжжя Руслана Сінєльніка та керівника Адвокатського об’єднання «Гладкий, Яценко та Партнери» Дмитра Гладкого, які виступили експертами з практичних ситуацій.

Аспіранти запропонували такі методики: проведення занять у малих групах, тестову форму поточного контролю рівня засвоєння матеріалу, інтерактивні методи із нормативно-правовими актами, узагальненнями практики, інтерпретаційними актами. Активне використання відео-презентаційних матеріалів для закріплення отриманих знань із дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн», «Цивільний процес» допомогло аспірантам оптимізувати модель спілкування із студентами, залучити до моніторингу рівня їх готовності, а також зосередити їх увагу на проблемах правозастосування.

Вміле застосування методу case-study під час проведення занять із навчальної дисципліни «Міжнародне право» істотно спростило засвоєння студентами складного навчального матеріалу, а також допомогло аспірантам використовувати різноманітні форми контролю знань студентів, а також ступінь їхньої готовності до підсумкової атестації з окремих тем дисципліни. Наполеглива робота з використанням матеріалів інформаційної сиcтеми Moodle дозволило аспірантам опанувати компетентності роботи із текстовими матеріалами, електронним журналом, різними варіантами практичноорієнтовах завдань й проявити ініціативу у їхньому практичному використанні.

Тісна співпраця з керівниками практики сприяла оперативному з боку науково-педагогічних працівників реагуванню на будь-які проблемні питання в організації, безпосередньому проведенні, звітуванні аспірантами, що дозволило діяти мети проведення практики. Усі підготовлені методичні матеріали, їхні звіти та рецензії керівників практики обговорили на кафедрах й підтвердили готовність аспірантів до проходження практики в умовах запровадження карантинних обмежень й, відповідно, до максимального використання ресурсу засобів дистанційного зв’язку, вміле опанування ними навчальних дисциплін, безпосередньо орієнтованих на інтеграцію аспірантів у викладацьке середовище.

Позитивну оцінку роботі аспірантів надали й практичні працівники, які були залучені до цього ж процесу при використанні елементів дуальної освіти. Аспіранти за результатами проходження практики також отримали досвід роботи з науково-педагогічними працівниками з підготовки методичного забезпечення освітнього процесу, впровадження інноваційних технологій навчання. Зокрема, щодо впровадження тестологічних засад моніторингу знань студентів, що набуває особливого значення в умовах запровадження єдиного фахового вступного випробування та єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр  в Україні для спеціальності 081 «Право» згідно зі Стандартами вищої освіти за відповідними рівнями.

 

 

 

Схожі новини