Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На черговому засіданні Вченої ради ЗНУ увагу приділили питанням інтернаціоналізації освіти та модернізації наукових видань

На черговому засіданні Вченої ради ЗНУ увагу приділили питанням інтернаціоналізації освіти та модернізації наукових видань

На черговому засіданні Вченої ради ЗНУ увагу приділили питанням інтернаціоналізації освіти та модернізації наукових видань
26.11.2020 13:36 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Вчена рада засідання міжнародна діяльність наукова діяльність Рада молодих вчених

Двадцять четвертого листопада в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося засідання Вченої ради університету. Захід проходив із дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Як і зазвичай, на початку засідання були відзначені визначні досягнення науково-педагогічних працівників ЗНУ: подяками Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Національного центру «Мала академія наук України» за високий рівень професіоналізму і значний особистий внесок в організацію та успішне проведення Всеукраїнської осінньої школи «STEM MAS. UA» (23-30 вересня 2020 р.) нагороджені: декан математичного факультету Сергій Гоменюк, доценти кафедри програмної інженерії Олексій Кудін та Віталій Горбенко. Подяки їм вручив ректор Микола Фролов. 

Учасники зібрання також розглянули кадрові питання (доповідач: перший проректор Олександр Бондар) й затвердили обрання на вакантні посади: завідувача кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, професора Анатолія Коноха; завідувача кафедри психології, доцента Наталії Губи; завідувача кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти, професора Наталії Заверико; завідувача кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, професора Олександра Іваницького; завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти, професора Лариси Сущенко; завідувача кафедри загальної та прикладної екології і зоології, професора Олександра Рильського; завідувача кафедри українознавства, доцента Ольги Стадніченко. Окрім цього, присутні проголосували за присвоєння вчених звань (доповідач: проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук): професора по кафедрі новітньої історії України Юрію Каганову; доцента по кафедрі соціальної педагогіки та спеціальної освіти Марії Гладиш

Особлива увага учасників Вченої ради цього дня також була приділена двом провідним темам. Проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук висвітлив питання щодо розвитку міжнародної діяльності університету. А про модернізацію наукових періодичних видань університету у контексті міжнародних стандартів доповів проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов. 

Як закцентував увагу шановного зібрання Геннадій Васильчук, наріжним каменем, що визначає подальший розвиток ЗНУ, наразі є інтернаціоналізація освіти. Вона має відбуватися за трьома напрямками: інтернаціоналізація навчальної діяльності, інтернаціоналізація наукової діяльності та інтернаціоналізація виховної діяльності. Доповідач також докладно зупинився на заходах, які були здійснені університетом у рамках впровадження Стратегії інтернаціоналізації ЗНУ.

Проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов, своєю чергою, висвітлив тему модернізації наукових періодичних видань ЗНУ згідно з міжнародними стандартами, а також вказав на конкретні кроки, що зробили можливим включення цих видань до категорії «Б». Цьому, зокрема, сприяли: зміни у складі редакційних колегій, до яких увійшли науковці, що мають по 3 публікації у Scopus/Web of Science, збільшення кількості іноземних членів редколегій, договори з компаніями, що забезпечують антиплагіатну перевірку («Unichek»), індексацію DOI («Crossref»), реалізацію платформи Open Journal System (OJS) («Openscience.in.ua»), на яку наразі переведено сайти усіх університетських видань, а також оновлення дизайну, збільшення кількості статей іноземною мовою тощо. На сьогодні статус «Б» отримали 14 видань, усі вони включені до бази «Index Copernicus». А видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку» і «Zaporizhzhia Historical Review» увійшли до баз DOAJ і ERIH PLUS.

Усі ці досягнення стали можливими, завдяки співпраці з Видавничим домом «Гельветика», що надає професійні послуги з обслуговування та редагування вказаних видань ЗНУ на підставі двостороннього договору. Члени Вченої ради також підтримали продовження терміну даного договору як успішного і взаємовигідного. Видавництво на зібранні представляв заступник директора, випускник ЗНУ Михайло Віхляєв, який висловив подяку представникам науково-освітянської спільноти за надану довіру, й запевнив, що й надалі ця співпраця буде плідною та результативною.

На жаль, статус фахових видань втратили «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини», «Питання біоіндикації та екології», «Актуальні питання біології, екології та хімії». Тим не менш, керівництво ЗНУ та факультетів – біологічного, ФСУ – планують активізувати спільну роботу, аби ввести ці авторитетні видання до категорії «Б». Окрім іншого, адміністрація ЗНУ всіляко підтримуватиме й стимулюватиме діяльність редколегій фахових видань, зокрема планується організація та проведення відповідних тренінгів із підвищення рівня компетентності в галузі міжнародних стандартів та вимог, що пред’являються до наукових фахових видань. 

Окрім іншого, під час засідання була вирішена низка робочих питань у розділі «Різне». Про затвердження нових стандартів освітньо-професійних програм за спеціальностями для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра і магістра доповів перший проректор Олександр Бондар. Проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук представив присутнім новообрану Раду молодих вчених Запорізького національного університету. Члени Вченої Ради проголосували за Положення про Раду молодих вчених ЗНУ та підтримали введення до складу ВР ЗНУ її голови – доцента математичного факультету Сергія Чопорова.

Окремо йшлося про внесення змін до Положення про Вчену раду Запорізького національного університету, Кодексу академічної доброчесності ЗНУ та затвердження персонального складу Ради з академічної доброчесності, затвердження змін до Положення про Наукові школи ЗНУ, змін та доповнень до Порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Запорізькому національному університеті, про визнання результатів підвищення кваліфікації (стажування) за неакредитованими програмами та шляхом неформальної/інформальної освіти науково-педагогічних працівників університету, про рекомендацію до друку наукових праць та навчально-методичної літератури тощо. Також було затверджено програму підвищення кваліфікації Центру післядипломної освіти «Тренінг самопізнання та професійного саморозвитку» (професор факультету СПП Євген Клопота).

Варто також вказати, що під час засідання були оприлюднені цифри щодо матеріальної допомоги, яку надали викладачам і співробітникам університету, які захворіли на COVID-19. Майже 153 тис. грн перераховано 34 особам, розмір виплат визначила комісія, очолювана головою ППО ЗНУ Борисом Павловським, залежно від ступеня важкості захворювання.

Ректор ЗНУ Микола Фролов, підбиваючи підсумки результатів діяльності науково-педагогічних працівників, відзначив, що останнім часом викладачам ЗНУ доводиться працювати у складних умовах пандемії. Попри труднощі, університет плідно розвивається, отже важливо утримати цей досягнутий спільними зусиллями рівень: «Ми маємо бути в авангарді – на рівні регіону, України, а також впевнено прямувати до спільного європейського простору, – наголосив Микола Олександрович. – Отже, кожен член нашого багатотисячного колективу має усвідомлювати особисту відповідальність, розвиватися в цьому напрямку, опановувати новітні технології й іноземні мови, а ще – повсякчас підтримувати один одного, зокрема це стосується молодих колег, що працюють на кафедрах ЗНУ та інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ!». 


Олена Хлистун

 

 

Схожі новини