Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-методичної ради

У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-методичної ради

У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-методичної ради
17.12.2020 14:31 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University науково-методична рада онлайн-засідання освітні програми вибір дисциплін єдиний вступний іспит підготовка з англійської мови

Днями в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося підсумкове в цьому році онлайн-засідання науково-методичної ради університету. Його роботу координувала керівник навчально-методичного відділу Людмила Нестеренко.

У рамках порядку денного членами НМР був затверджений перелік вибіркових дисциплін для студентів на 3-7 семестри. Із цим документом ознайомила учасників зібрання завідувач навчальної лабораторії інформаційного забезпечення освітнього процесу Наталія Кириченко. Із переліком вибіркових дисциплін можна ознайомитися в прикріпленому до цього тексту документі.

Надалі відбулося обговорення та рекомендування до затвердження освітньо-професійних програм, які пропонує факультет журналістики та інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, зі змінами відповідно до стандартів вищої освіти.

Освітньо-професійну програму «Інформаційна діяльність у бізнесі, політиці та державному управлінні» для бакалаврського рівня вищої освіти презентувала присутнім її гарант, професор кафедри теорії комунікацій, реклами і зв’язків із громадськістю Вікторія Ковпак. Зокрема, цього року відбувся другий набір вступників за цією спеціальністю, яка набуває популярності в суспільстві, адже відповідає викликам часу. А також цьому сприяє й профорієнтаційна робота представників факультету журналістики, яку вони проводять у регіоні.

Про зміст та актуалізацію освітньо-професійної програми «Журналістика» для бакалаврського рівня вищої освіти розповіла завідувач кафедри журналістики, доцент Юлія Любченко. Про освітньо-професійну програму «Редакторсько-видавнича діяльність і медіамоделювання» для бакалаврського рівня вищої освіти йшлося в доповіді завідувача кафедри видавничої справи та редагування, доцента Тетяни Плеханової. Також освітньо-професійну програму «Реклама і зв’язки з громадськістю» для бакалаврського рівня вищої освіти представила присутнім на зібранні доцент кафедри теорії комунікацій, реклами і зв’язків із громадськістю Наталя Санакоєва.

Окрім цього, відбулася презентація освітніх програм магістерського рівня: доцент кафедри журналістики Людмила Чернявська звернула увагу на компоненти, що стосуються оновлення програми «Журналістика», доцент кафедри теорії комунікацій, реклами і зв’язків із громадськістю Ірина Бондаренко представила програму «Медіакомунікації».

Під час презентацій гаранти програм звернули увагу членів НМР на компетенції, які формуються під час підготовки фахівців за відповідними освітніми програмами, представили перелік дисциплін, кількість навчальних і виробничих практик, а також бази практик, із якими плідно співпрацює факультет вже не один рік. Усі доповідачі, зокрема, наголосили на тому факті, що суттєво підвищити рівень й актуальність пропонованих факультетом журналістики освітніх програм вдалося завдяки участі його викладачів у грантовій програмі Європейського Союзу DESTIN Erasmus+. При цьому були враховані висновки й поради експертів і стейхолдерів, відповідно до них модернізовані навчальні плани, підвищено практичний складник завдяки збільшенню кількості практик і розширенню баз, на яких студенти проходять практики (навчальна лабораторія телевізійної журналістики, радіостудія «Universe», пресслужба ЗНУ, обласні та всеукраїнські ЗМІ, видавничий будинок «Кераміст», рекламні агентства тощо), а ще – студенти активно залучаються до проєктної діяльності.

У рамках освітніх програм магістерського рівня акцент зроблено на дослідницькому, аналітичному, управлінському підходах, а також основна увага спрямована на формування навичок для успішної роботи в інноваційно-проєктній галузі.

Наразі пропоновані освітні програми є конкурентноспроможними, актуальними, відповідають потребам часу, а ще декотрі з них – єдині в Запорізькому регіоні, зокрема, з підготовки фахівців з управління проєктами та медіамоделювання. Доповідачі також відповіли на запитання учасників зібрання, після чого голосуванням було затверджено рекомендувати дані програми на розгляд членів Вченої ради ЗНУ. Підбиваючи підсумки сказаного гарантами програм, декан факультету журналістики, доцент Віктор Костюк подякував колегам за здійснену роботу й вдалу презентацію результатів.

Учасники засідання також заслухали звіти щодо оновлення програм, які наразі пропонуються кафедрами інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ.

Освітньо-професійну програму «Металургія чорних металів» для магістерського рівня вищої освіти презентував її гарант, доцент кафедри металургії Олексій Кириченко. Він закцентував увагу членів НМР на тих змінах і вимогах, які сьогодні актуальні для галузі чорної металургії. Отже, дана освітня програма була оновлена згідно вимог провідних підприємств та дослідних інститутів Запорізької області, що належать галузі і з якими давно й плідно співпрацює кафедра: це – ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Дніпроспецсталь», АТ «Запорізький завод феросплавів», «УкрНДІспецсталь» тощо. Наразі кафедрою готується до подання ще одна оновлена освітня програма «Металургія кольорових металів».

Про складники оновлення освітньо-професійних програм «Економіка підприємства» для бакалаврського та «Економіка підприємства» для магістерського рівнів вищої освіти доповіла завідувач кафедри інформаційної економіки, підприємства та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Наталя Метеленко. Освітньо-професійні програми «Оподаткування, облік, контроль в управлінні підприємств» для бакалаврського рівня вищої освіти, «Оподаткування» та «Облік, аналіз, контроль в управлінні підприємством» для магістерського рівня вищої освіти презентував присутнім на зібранні заступник завідувача кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ, гарант освітньо-професійної програми Лев Феофанов.

Усі представлені на засіданні програми після обговорення були рекомендовані для затвердження на Вченій раді ЗНУ.

Про стан вивчення іноземної мови здобувачами вищої освіти непрофільних факультетів доповіли завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування Станіслав Іваненко та доцент кафедри ділової комунікації, голова науково-методичної ради факультету менеджменту Ольга Юдіна.

Під час своєї презентації Станіслав Іваненко, передусім, вказав на той факт, що в умовах уніфікації системи вищої освіти в Європі та максимального наближення навчальних програм до єдиних міжнародних стандартів першочерговим завданням є підготовка фахівців із достатнім рівнем володіння іноземною мовою та знанням понятійної бази спеціальності для встановлення ділових контактів і співпраці із закордонними фахівцями відповідної галузі діяльності.

Орієнтування закладів вищої освіти на соціальне замовлення суспільства в кваліфікованих працівниках вимагає вирішення питання щодо раціональної організації процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців на основі новітніх ефективних педагогічних технологій відповідно до реальних умов навчання у вищій школі. Отже, згідно умов вступу до магістратури з року в рік підвищуються й вимоги до вступників щодо рівня володіння іноземною мовою, а в 2021 році передбачено для всіх спеціальностей магістерського рівня складання ЄВІ (вступний іспит з іноземної мови (англійська, французька, німецька, іспанська на вибір) у форматі ЗНО). Гарантами, що забезпечують володіння мовними компетенціями, у ЗНУ виступають кілька підрозділів: факультет іноземної філології, який здійснює викладання іноземних мов для студентів профільних та непрофільних спеціальностей, кафедра іноземних мов професійного спрямування, кафедра ділової комунікації факультету менеджменту, кафедра загальноосвітніх дисциплін ІННІ ЗНУ, а також – центр інтенсивного вивчення іноземних мов, центр німецької мови, партнер Ґете-інституту та Школа Конфуція.

Він також представив результати підсумкового контролю зі складання ЄВІ на різних факультетах ЗНУ та спеціальностях ІННІ ЗНУ, що були проведені на початку поточного року. Згідно з ними, існує нагальна потреба підвищувати рівень володіння іноземною мовою для випускників ЗНУ.

У рамках звіту також доцент Ольга Юдіна вказала, що кафедра ділової комунікації забезпечує викладання іноземної мови (англійської та німецької) на наступних освітніх програмах та спеціальностях: 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 051 «Економіка» (освітня програма «Міжнародна економіка»). При цьому під час освітнього процесу виникають певні протиріччя, які намагаються подолати викладачі кафедри. Зокрема, між вимогами освітньо-професійних програм щодо формування фахової комунікативної компетентності та необхідністю підготовки здобувачів освітнього рівня бакалавр до вступу до магістратури та складання тесту з іноземної мови (ЄВІ), що передбачає акцентування на інших знаннях та навичках. Відтак, на перший план виходить проблема організації ефективної освітньої діяльності, рішення якої полягає в поєднанні традиційних методів навчання з сучасними освітніми й інформаційно-комунікаційними технологіями. Інформаційні ресурси, що використовуються на заняттях з іноземної мови, сприяють поглибленню фахових знань та формуванню професійної компетентності. Проєктна технологія, веб-квест, кейс-технологія, фасилітація, професійно орієнтовані ділові ігри є ефективними інструментами для організації самостійної роботи, роботи на практичних заняттях для вирішення професійно орієнтованих завдань спілкування, що дозволяє вдосконалити іншомовну та фахову компетентність, сприяє розвитку критичного мислення, формуванню вміння аргументувати, переконувати співрозмовників.

З огляду на виклики часу також активно впроваджується практика участі викладачів кафедри у вебінарах та тренінгах із професійного вдосконалення (Міжнародне підвищення кваліфікації IESF та отримання дидактичного відеоматеріалу на тему «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom»). Враховуючі напрацьовані методики використання ІКТ, викладачами кафедри розроблена низка навчально-методичнихі матеріалів. Електронний контент у системі Moodle розроблений повністю у відповідності до вимог, але робота над удосконаленням курсів постійно триває, зокрема, в напрямку розробки методичних рекомендацій для використання інтернет-технологій.

Підготовка до складання тесту ЗНО здійснюється не тільки за рахунок запровадження тестування як обов’язкової форми підсумкового контролю, але й в якості переважної форми поточного контролю. Підсумкове тестування на 4 курсі проводиться у форматі тесту ЗНО. Його результати обговорюються на засіданнях кафедри, інформація надається в деканати відповідних факультетів. Враховуючі відсутність іноземної мови в навчальних планах у 8 (останньому) семестрі, минулого року кафедра започаткувала проведення щотижневих консультацій із підготовки до ЗНО для студентів відповідних спеціальностей. Проте даний процес потребує безперервного й наполегливого удосконалення.

Учасники зібрання також обговорили методи щодо стимулювання інтересу студентів до підвищення ними рівня володіння іноземними мовами: вивчення іноземної як дисципліни за вибором, залучення студентів до наукової діяльності, що вимагає написання досліджень та статей іноземною мовою тощо. Відбулася також дискусія щодо психологічної підготовки студентів до складання ЄВІ.

Насамкінець учасники зібрання обговорили рекомендацію до друку навчально-методичної літератури.

prikr__piti_do_tekstu.doc

Олена Хлистун

 

 

 

Схожі новини