Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбулося засідання Школи педагогічної майстерності для гарантів освітньо-наукових програм

У ЗНУ відбулося засідання Школи педагогічної майстерності для гарантів освітньо-наукових програм

У ЗНУ відбулося засідання Школи педагогічної майстерності для гарантів освітньо-наукових програм
28.12.2020 17:02 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Школи педагогічної майстерності онлайн-конференція підвищення кваліфікації акредитація освітніх програм для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти аспірантура та докторантура

Днями в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася онлайн-конференція в рамках роботи Школи педагогічної майстерності. Цього разу слухачами курсу підвищення кваліфікації на тему «Актуальні питання підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти» стали наукові керівники дослідницьких проєктів аспірантів та докторантів, зокрема тих, хто сьогодні працює із здобувачами рівня PhD. Даний курс підготувала й презентувала учасникам зібрання доцент Вікторія Меняйло. Ініціаторкою проведення цього курсу є деканка юридичного факультету, професор Тетяна Коломоєць, організаторкою – керівниця Школи педмайстерності ЗНУ Ольга Юдіна.

На початку заходу Вікторія Іванівна, передусім, підкреслила той факт, що акредитація освітніх програм для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти суттєво відрізняється від того, що панував у системі цього рівня освіти до 2016 року. Доповідачка ознайомила учасників зібрання з джерельною базою, що регламентує порядок підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти: це – Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою КМУ від 23.03.16 р. №261; Порядок проведення експерименту з присудження ступеню доктора філософії, затверджений постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167; Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою КМУ від 23.11.2020 р. № 1341.

Наразі гаранти освітніх програм мають орієнтуватися на Національну рамку кваліфікацій, яка передбачає 9 критеріїв. Під час представленої науковим керівникам презентації головна увага була приділена обговоренню даних критеріїв. А також були представлені відеоуривки з виступів керівника секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайла Винницького, у яких він надавав роз’яснення щодо забезпечення виконання кожного пункту.

Основними структурними компонентами, що регулюють підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти є:

-         освітньо-наукова програма (ОНП) третього (освітньо-наукового) рівня, яка має спиратися саме на науковий компонент і тим суттєво відрізнятися від програм попередніх двох рівнів;

-         навчальний план повинен містити перелік та обсяг навчальних дисциплін (30-60 кредитів ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їхній обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю;

-         індивідуальний навчальний план має, окрім обов’язкових дисциплін, містити дисципліни вільного вибору (25%), які відповідають тематиці досліджень здобувача третього рівня вищої освіти, включно трансферні кредити ЄКТС, здобуті в іншому ЗВО;

-         індивідуальний план наукової роботи, який є невід’ємною частиною індивідуального навчального плану і який погоджується із науковим керівником.

Вікторія Меняйло разом з учасниками наукового зібрання також докладно обговорила ці пункти та відповідні критерії і вимоги, що висуваються до ОНП.

Зокрема, під час проєктування освітньої програми мають бути враховані аналогічні вітчизняні та іноземні ОНП, тенденції розвитку спеціальності, останні досягнення наукових досліджень у певній галузі. Цілі, сформульовані в ОНП, повинні відповідати місії та стратегії ЗВО, враховувати інтереси зацікавлених сторін, розвиток перспективного наукового напряму, наукової школи тощо. А ще – основними стейкхолдерами ОНП виступають самі аспіранти, отже, передбачається їхня безпосередня участь у формуванні мети та завдань ОНП, індивідуальної науково-освітньої траєкторії, у визначенні програмних результатів навчання.

Обсяг освітньої програми має відповідати фактичному навантаженню здобувача. При цьому, згідно рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, аудиторне навантаження повинно бути не менше ¼ загального обсягу, відтак на самостійну роботу припадатиме не більше ¾. Забезпечення якості освіти відбувається за рахунок залучення здобувачів, науковців, роботодавців. Так, до викладання курсів у рамках виконання науково-освітніх програм існує необхідність залучати професорів, які мають публікації, що відповідають напряму досліджень здобувача або відповідної галузі, а також підприємців-практиків, роботодавців.

Однією з обов’язкових вимог є забезпечення інструментів соціального захисту інтересів здобувача, регулювання та розв’язання конфліктних ситуацій. Принцип прозорості та публічності передбачає оприлюднення результатів наукових досліджень – через публікації в наукових виданнях та на сайті відділу аспірантури і докторантури ЗНУ у вільному доступі. Також здобувач, як і гарант освітньої програми, мають постійно здійснювати підвищення кваліфікації. Зокрема, у ЗНУ на це спрямована робота Школи педагогічної майстерності.

Окрім іншого, увагу аудиторії акцентували й на таких вимогах щодо підготовки здобувачів ступня доктора філософії та доктора наук: формування інтернаціональної компетенції, що передбачає здатність вирішувати комплексні проблеми галузі, здійснювати науково-інноваційну діяльність. Отже, у рамках відповідної освітньої програми має бути передбачено формування відповідних hard skills та soft skills. Супутніми навичками виступають, зокрема, комунікативні компетенції, що формуються завдяки таким освітнім формам, як семінари, тренінги, колоквіуми, конференції тощо, під час яких відпрацьовуються мовні та ораторські навички, зокрема, з володіння різними іноземними мовами.

Отже, важливими компонентами, передбаченими підготовкою здобувача, є його здатність демонструвати самостійність, інноваційність, академічну доброчесність, постійний саморозвиток.

Насамкінець заходу його учасники дискутували з приводу дисциплін самостійного вибору, різниці між індивідуальним навчальним планом здобувача та індивідуальним планом наукової роботи, стосовно критеріїв оцінювання освітньої програми, академічної доброчесності тощо. Свої точки зору представили експерти, які мають багаторічний досвід роботи у цій галузі, – професори юридичного факультету Тетяна Коломоєць та Дмитро Єрмоленко. Вони, зокрема, наголосили на необхідності конкретизувати всі моменти, пов’язані із забезпеченням якості освіти на третьому рівні освіти, а також представили досвід роботи інших ЗВО України в цій галузі діяльності. Задля цього запропонували залучити ресурс інших структурних підрозділів ЗНУ: служби працевлаштування, що входить до складу відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування; Школи педагогічної майстерності та інших.

Учасники зібрання відзначили надзвичайну корисність цієї зустрічі, а також висловили намір продовжити розвивати тему в рамках діяльності Школи педагогічної майстерності. Натомість головний спікер Вікторія Меняйло подякувала за змістовні й корисні коментарі експертам й іншим учасникам дискусії, а також висловила сподівання, що наступного разу така зустріч знову збиратиме зацікавлених осіб – наукових керівників та гарантів освітніх програм. Адже від якості експертизи науково-освітніх програм залежить успішність підготовки здобувачів третього рівня освіти в ЗНУ. Вона також привітала присутніх із прийдешніми святами – Новим роком та Різдвом Христовим!

 

Олена Хлистун

 

 

 

 

Схожі новини