Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Леонтьєва Вікторія Володимирівна

Леонтьєва Вікторія Володимирівна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • пн (чисельник) 12:55-14:15
 • вт (знаменник) 11:25-12:45
 • Дисципліни

  • Безпека обробки та передачі даних
  • Додаткові розділи дослідження операцій
  • Математичне моделювання
  • Математичне моделювання позитивних систем
  • Математичні методи обробки соціально-економічної інформації
  • Методи обробки великих даних
  • Методи оптимiзацiї та дослідження операцій
  • Теорiя керування

  Біографія

  Має освіту бакалавра за спеціальністю “Економічна кібернетика”, отриману у Запорізькому державному університеті на факультеті математики та економічної кібернетики (закінчила у 2001 році та отримала диплом з відзнакою), освіту магістра за спеціальністю “Економічна кібернетика” на економічному факультеті (закінчила у 2002 році та отримала диплом з відзнакою), освіту бакалавра за спеціальністю “Прикладна математика”, отриману у Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України на математичному факультеті (закінчила у 2008 році та отримала диплом з відзнакою) та освіту магістра за спеціальністю “Прикладна математика”, отриману у Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України на математичному факультеті (закінчила у 2009 році та отримала диплом з відзнакою).

  Після закінчення цільової аспірантури Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, Леонтьєва Вікторія Володимирівна працює на кафедрі прикладної математики і механіки з листопада 2005 року до теперішнього часу, зокрема у період з листопада 2005 року до жовтня 2008 року працювала на посаді асистента кафедри прикладної математики і механіки, а з жовтня 2008 року, після захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, – старшим викладачем кафедри прикладної математики і механіки. З лютого 2009 року була переведена на посаду доцента кафедри прикладної математики і механіки, де, після отримання у 2011 році вченого звання доцента кафедри прикладної математики і механіки, працювала до вересня 2021 р. З вересня 2021 року, у зв''язку з реорганізацією факультета, працює доцентом кафедри фундаментальної та прикладної математики. Також з 2009 року є заступником декана математичного факультету з наукової роботи.

  Наукова робота

  Область наукових інтересів:

  ? Математичне моделювання динамічних систем (Mathematical modeling of dynamical systems),

  ? Дослідження в області моделювання, стійкості, спостереження, керованості, чутливості та адаптивності позитивних динамічних систем (Research in the field of modeling, stability, observability, controllability, sensitivity and adaptability of positive dynamical systems)

  ? Керування, спостереження, чутливість та адаптація динамічних систем (Control, observation, sensitivity and adaptation of dynamic systems)

  ? Дослідження в області гіроскопічних керованих систем (Research in the field of gyroscopic controlled systems)

  ? Математичне моделювання економічних, екологічних та біологічних процесів та систем (Mathematical modeling of economic, ecological and biological processes and systems).

  Під керівництвом к.ф.-м.н., доцента Леонтьєвої Вікторії Володимирівни функціонує наукова школа «Математичне моделювання, керування та спостереження за позитивними динамічними системами балансового типу». За результатами роботи школи виділено клас позитивних динамічних систем балансового типу, розроблено нові дискретну й неперервну математичні моделі позитивної динамічної системи балансового типу, які описують поведінку складної системи з обмеженнями, що забезпечують одержання невід’ємних розв’язків на нескінченому інтервалі часу, знайдено нові умови, які забезпечують позитивність и асимптотичну стійкість динамічної досліджуваної системи, виділена сукупність можливих керуючих впливів і зроблено аналіз їх впливів на вхідні й вихідні характеристики системи; побудовано замкнуті дискретну та неперервну моделі, які дозволяють коригувати вхідні й вихідні параметри моделей, стабілізувати нестійкі системи й покращувати динамічні властивості позитивних систем; для запропонованих моделей знайдено програмні керування, які виводять систему на бажану траєкторію руху; в умовах неповної інформації про стан об’єкта визначено оцінки стану шляхом побудови спостерігача повного порядку. Усі дослідження проводяться для механічних, економічних, екологічних, біологічних та ін. процесів, які володіють або мають схильність до володіння властивістю позитивності. Результати роботи наукової школи були представлені на багатьох всеукраїнських та міжнародних (в тому числі зарубіжних) конференціях, на багаторазових семінарах Інституту математики НАН України (м. Київ, Україна), університету Салерно (м. Фішиано, Італія), Римського університету Ла Сапієнца (м. Рим, Італія), університету Хаддерсфілду (м. Хаддерсфілд, Великобританія). Крім того, за напрямом роботи наукової школи у 2013 р. виграно грант Міністерства освіти і науки України, за яким здійснено успішне стажування на роботу над проектом за темою «Математичне моделювання, регулювання та спостереження за керованими позитивними динамічними системами» на базі Римського університету Ла Сапієнца та університету Салерно (листопад 2013 р. – січень 2014 р.). В період з жовтня 2015 р. по січень 2016 р. в рамках роботи наукової школи здійснено стажування за проектом SemData 7-ої рамкової програми ЄС «Схеми міжнародного обміну дослідників ім. Марії Кюрі» стосовно розробки тем, присвячених семантиці великих і пов''язаних. За напрямом наукової школи ведеться роботи за науково-дослідною держбюджетною темою «Математичне моделювання, аналіз та керування складними динамічними системами» (№ ДР 0117U007595)» (керівник – Леонтьєва В.В., відповідальний виконавець – Кондрат’єва Н.О.), за якою проводяться дослідження в області моделювання, аналізу та автоматичного керування екологічними, біологічними та механічними системами та процесами.

  Під керівництвом та за активною участю к.ф.-м.н., доцента Леонтьєвої Вікторії Володимирівни також науково-дослідна робота ведеться з таких напрямків: «Математичне моделювання складних систем» (керівники – к.ф.-м.н., доцент Кондрат’єва Н.О., к.ф.-м.н., доцент Леонтьєва В.В.); «Математичне моделювання економічних, екологічних та біологічних процесів та систем» (керівники – к.ф.-м.н., доцент Кондрат’єва Н.О., к.ф.-м.н., доцент Леонтьєва В.В.); «Математичне моделювання позитивних динамічних систем» (керівник – к.ф.-м.н., доцент Леонтьєва В.В.); «Дослідження в області моделювання, стійкості, спостереження, керованості, чутливості та адаптивності позитивних динамічних систем» (керівник – к.ф.-м.н., доцент Леонтьєва В.В.); «Керування, спостереження, чутливість та адаптація динамічних систем» (керівник – к.ф.-м.н., доцент Леонтьєва В.В.); «Дослідження в області гіроскопічних керованих систем» (керівник – к.ф.-м.н., доцент Леонтьєва В.В.). Усі дослідження проводяться для механічних, економічних, екологічних, біологічних та ін. процесів. Результати роботи були представлені на багатьох всеукраїнських та міжнародних (в тому числі зарубіжних) конференціях, на багаторазових семінарах Інституту математики НАН України (м. Київ, Україна), університету Салерно (м. Фішиано, Італія), Римського університету Ла Сапієнца (м. Рим, Італія), університету Хаддерсфілду (м. Хаддерсфілд, Великобританія). За зазначеними науковими напрямами також ведеться робота за вищезгаданою науково-дослідною держбюджетною темою «Математичне моделювання, аналіз та керування складними динамічними системами», за якою проводяться дослідження в області моделювання, аналізу та автоматичного керування екологічними, біологічними та механічними системами та процесами.

  Бере участь у підготовці студентів до участі у студентських наукових та науково-практичних конференціях, які проводилися на базі ЗНУ.

  Протягом останніх років здійснювала керування діючою студентською науковою проблемною групою: «Дослідження позитивних динамічних систем», результатом роботи якої була участь студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Математичні науки», участь студентів та магістрів у студентських наукових та науково-практичних конференціях різного рівня з публікацією тез доповідей та наукових статей.

  Інформація надана математичним факультетом

  Леонтьєва Вікторія Володимирівна