Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Леонтьєва Вікторія Володимирівна

Леонтьєва Вікторія Володимирівна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дисципліни

 • Виробничий процес та основи його організації
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Аналітичні методи в механіці
 • Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою
 • Аналіз даних
 • Дослідження операцій
 • Додаткові глави дослідження операцій
 • Дифеpенцiальнi piвняння
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Математичне моделювання виробничих процесів
 • Оптимальне керування
 • Основи теорії оптимальних процесів
 • Математичне моделювання позитивних систем
 • Математичні системи в сучасних ЕОМ
 • Теорія керування
 • Математичне моделювання промисловості

Розклад консультацій

 • Четвер 11.00-12.00

Біографія

Має освіту бакалавра за спеціальністю “Економічна кібернетика”, отриману у Запорізькому державному університеті на факультеті математики та економічної кібернетики (закінчила у 2001 році та отримала диплом з відзнакою), освіту магістра за спеціальністю “Економічна кібернетика” на економічному факультеті (закінчила у 2002 році та отримала диплом з відзнакою), освіту бакалавра за спеціальністю “Прикладна математика”, отриману у Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України на математичному факультеті (закінчила у 2008 році та отримала диплом з відзнакою) та освіту магістра за спеціальністю “Прикладна математика”, отриману у Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України на математичному факультеті (закінчила у 2009 році та отримала диплом з відзнакою).

Після закінчення цільової аспірантури Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, Леонтьєва Вікторія Володимирівна працює на кафедрі прикладної математики і механіки з листопада 2005 року до теперішнього часу, зокрема у період з листопада 2005 року до жовтня 2008 року працювала на посаді асистента кафедри прикладної математики і механіки, а з жовтня 2008 року, після захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, – старшим викладачем кафедри прикладної математики і механіки. З лютого 2009 року була переведена на посаду доцента кафедри прикладної математики і механіки, де, після отримання у 2011 році вченого звання доцента кафедри прикладної математики і механіки, працює по теперішній час. Також з 2009 року є заступником декана математичного факультету з наукової роботи.

Наукова робота

Здійснює керівництво науковою школою «Математичне моделювання, керування та спостереження за позитивними динамічними системами балансового типу». За цим напрямом ведеться робота за науково-дослідною держбюджетною темою «Математичне моделювання, аналіз та керування складними динамічними системами» (№ ДР 0117U007595)»

Здійснює керівництво науковою проблемною групою студентів «Сучасні проблеми застосування методів математичного моделювання до дослідження складних систем».

Член журі 1 туру Всеукраїнської студентської олімпіади.

Член журі 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Член журі обласного етапу конкуру Малої академії наук України.

Статті:

 • Леонтьева В. В., Кондратьева Н. А. Наблюдаемость отельного класса сложных динамических систем. Проблемы информационных технологий. 2015. №18. С. 89–95.
 • Зіновєєв І. В., Кондрат’єва Н. О., Манько Н. І.-В. Моделювання руху автомобільного транспорту в умовах швидкісної магістралі. Проблемы информационных технологий. 2015. №18. С. 96–102.
 • Король М. В., Кондрат’єва Н. О., Мухін В. В., Леонтьєва В. В. Оптимізований варіант фільтрації зображень. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. С. 116–120.
 • Овський О. Г., Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. Математичне моделювання деформування тришаровой пластини на пружній основі. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. 2016. №2. С. 192–201.
 • Леонтьева В. В., Кондратьева Н. А. Исследование чувствительности в некотором классе сложных динамических систем. Вісник НТУ «ХПІ»: Серія: «Механіко-технологічні системи та комплекси». № 50 (1222), 2016. С. 47–54.
 • Леонтьева В. В., Кондратьева Н. А. Программное управление движением отдельного класса сложных динамических систем. Непрерывный случай. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. 2017. №1. С. 261–276.
 • Леонтьева В. В., Кондратьева Н. А. Вопросы методологии анализа, управления, регулирования, идентификации и наблюдения гироскопических систем. // Вісник Запорізького національного університету: Фізико-математичні науки. Запоріжжя: ЗНУ. №2, 2017. С. 157–169.
 • Мильцев О.М., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Функціональна модель основних бізнес-процесів системи «РАНОК». Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. Запоріжжя: ЗНУ. №2, 2018. С. 88–99.
 • Ярош А. О., Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єлховська Я. А. Позитивність дискретної динамічної математичної моделі П. Леслі та її модифікацій. Вісник Запорізького національного університету: Фізико-математичні науки. 2019. № 1. C. 134–145.
 • Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. Керованість динамічної системи з гіроскопічною структурою при дії дисипативних сил та сил радіальної корекції з урахуванням певного нелінійного змішаного виду зовнішніх збурень. Вісник Запорізького національного університету: Фізико-математичні науки. 2019. № 2. C. 90–100.
 • Myltsev A., Pozhuyev A., Leontieva V., Kondratieva N. The Assessment of the Complexity of the Recursive Approach to Voxelization of Functionally Defined Objects in the Euclidean Space En. International journal of mathematics and computer research. 2020. Т. 8. № 3. C. 2028–2034.
 • Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єлховська Я. А. Ідентифікованість за станом динамічної системи з гіроскопічною структурою при дії дисипативних сил та сил радіальної корекції з урахуванням певного нелінійного змішаного виду зовнішніх збурень. Вісник Запорізького національного університету: Фізико-математичні науки. 2020. № 1. C. 46–54.

Тези:

 • Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А. Наблюдение в непрерывной математической модели позитивной динамической системы балансового типа. Матеріали міжнародної конференції «Dynamical System Modeling and Stability Investigation» (27-29 травня 2015 р., м. Київ). К.: КНУ ім. Т. Шевченко, 2015. С. 152.
 • Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О., Усатенко Г.Г., Мухін В.В. Щодо питання автоматизації процесу дослідження складних систем. Збірка тез доповідей Шостої Всеукраїнської, тринадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики». Запоріжжя : ЗНУ, 2015. С. 92–95.
 • Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О., Літвінов А. Михайло Кравчук: роль особистості в становленні математичної думки. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2015»: у 5 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. Т.4. С. 341–343.
 • Шеметіло К.С., Сінченко О.С., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Організація процесу підвищення якості системи дистанційного навчання. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2016»: у 4 т. Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Т. 2. С. 287–288.
 • Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О. Програмне керування рухом гіроскопічних систем. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук». (27-28 грудня 2017 р., м. Люблін, Республіка Польща). Люблін. 2017. С. 112–114.
 • Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А. Чувствительность гироскопических систем. Матеріали міжнародної конференції «Dynamical System Modeling and Stability Investigation» – DSMSI-2017 (24-26 травня 2017 р., м. Київ). Київ: КНУ ім. Т.Шевченка, 2017. С. 164.
 • Елховская Я.А., Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А. Анализ основных уравнений движения гироскопических систем. Збірник тез: Міжнародна науково-технічна конференція молоді. Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2017. С.84.
 • Стрижак К.О., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Моделювання задачі аналізу ризиків інноваційних проектів методами теорії прийняття рішень. Збірка тез доповідей Восьмої Всеукраїнської, п’ятнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників, 2017. С. 111–113.
 • Усатенко Г.Г., Леонтьева В.В., Кондратьева Н.А. К вопросу исследования параметрической чувствительности отдельного класса динамических систем, функционирующих в условиях непрерывно изменяющегося времени. Збірка тез доповідей Восьмої Всеукраїнської, п’ятнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників, 2017. С. 113–115.
 • Паюніна А., Леонтьєва В.В., Кондрат'єва Н. О. До питання використання окремих моделей теорії корисності. Молода наука-2017: Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених. Запоріжжя, 2017. C. 183–186.
 • Леонтьєва В. В., Кондрат'єва Н. О., Болєєва І. Р. Кооперативні ігри як інструмент розв’язання окремих задач системного аналізу. Збірка тез доповідей Дев’ятої Всеукраїнської, шістнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників "Актуальні проблеми математики та інформатики". Запоріжжя: ЗНУ, 2018. C. 136-138.
 • Шеншин О., Кондрат’єва Н.О., Леонтьєва В.В. Автоматизація процесу розвʼязання біхевіористких проблем. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2018» Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. Т.1. C. 104-110. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2018/tom_1.pdf.
 • Єлховська Я.А., Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О. Аналіз матричних моделей П. Леслі. Дослідження на позитивність. Збірка тез доповідей Дев’ятої Всеукраїнської, сімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників Актуальні проблеми математики та інформатики. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. С. 96-97.
 • Петрущенко В., Проценко В., Кондрат’єва Н. О., Леонтьєва В. В. Автоматизація процесу експертного ранжирування об’єктів дослідження. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2019»: у 5 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. Т.1. С. 45–50.
 • Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єлховська Я. А., Собокар Н. В. Позитивність дискретної та неперервної моделей динаміки популяцій П.Леслі. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference Liverpool: Cognum Publishing House, 2020. C. 657–660. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/scientific-achievements-of-modern-society-v.pdf.
 • Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. Керованість астатичного гіроскопу з трьома ступенями свободи в кардановом підвісі, встановленому на нерухомій основі. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference Barcelona: Barca Academy Publishing, 2020. C. 235–239. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/eurasian-scientific-congress_24-25.02.2020.pdf.
 • Єлховська Я.А., Собокар Н.В., Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О. Порівняльний аналіз власних значень проекційних матриць в дискретній та неперервній моделях П. Леслі. Актуальні проблеми математики та інформатики : Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників (м. Запоріжжя, 23-24 квітня 2020 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 85–87.
 • Єременко А.О., Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О. Алгоритмізація процесу дослідження позитивної динамічної системи. Актуальні проблеми математики та інформатики : Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників (м. Запоріжжя, 23-24 квітня 2020 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 88.
 • Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О. Дослідження спостережуваності керованої гіроскопічної системи. Актуальні проблеми математики та інформатики : Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників (м. Запоріжжя, 23-24 квітня 2020 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 89.
 • Леонтьєва В.В., Кондрат’єва Н.О., Єлховська Я.А., Єременко А.О. Побудова та дослідження неперервної математичної моделі популяційної динаміки П.Леслі та її модифікацій. Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя,16-17 жовтня 2020 р.). Запоріжжя: Copy Art, 2020. С. 90–91.
Інформація надана математичним факультетом

Леонтьєва Вікторія Володимирівна