Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Науково-технічної ради звітували про роботу та представили плани на майбутнє

На засіданні Науково-технічної ради звітували про роботу та представили плани на майбутнє

На засіданні Науково-технічної ради звітували про роботу та представили плани на майбутнє
22.02.2021 16:05 Все Головні новини Факультети ZNU Zaporizhzhia National University Науково-технічна рада ЗНУ онлайн-засідання звіт економічний факультет математичний факультет факультет фізичного виховання здоров’я та туризму інженерний науково-технічний інститут

Нещодавно в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося онлайн-засідання науково-технічної ради під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука.

Геннадій Миколайович на початку заходу привітав учасників цього наукового зібрання й оголосив порядок денний. Серед основних питань цього дня слухали звіт про здобутки наукової школи «Ефективність діяльності суб’єктів господарювання, регіонів та держави» за період з 2017 по 2020 роки та обговорили плани щодо її роботи на п’ять наступних років (доповідачка – наукова керівниця, професорка Алла Череп). Про наукову та міжнародну діяльність на факультеті фізичного виховання, здоров'я та туризму, а також про перспективні напрямки його розвитку розповіла доцентка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Анна Сидорук. Стан та перспективи розвитку наукової роботи на математичному факультеті окреслив завідувач кафедри прикладної математики і механіки, професор Віктор Грищак. Про роботу спеціалізованої науково-виробничої лабораторії з проєктування, будівництва, експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж доповів завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва, доцент Артем Юхименко. Окрім цього, члени НТР розглянули низку питань у розділі «Різне».

Керівниця наукової школи «Ефективність діяльності суб’єктів господарювання, регіонів та держави», професорка Алла Череп передусім звернула увагу присутніх на майже двадцятирічну історію функціонування цього напряму, який був започаткований ще у 2003 році. Сьогодні ця школа нараховує 43 викладачі, які працюють над такими основними завданнями, як підвищення конкурентноспроможності освіти, що дозволило розробити організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності економіки України, та методологічні засади оцінки ефективності діяльності кластерних об’єднань підприємств, промислово-фінансових груп на засадах реінжинірингу. За цей час її представники мають значний науковий доробок, їхня політика відкрита, розвивається співпраця з українськими та закордонними науковцями, зокрема з Казахстану, Франції, Італії тощо.

За звітний період у рамках діяльності наукової школи щорічно на базі Запорізького національного університету, за підтримки Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації, Національної Академії наук вищої освіти України, Академії економічних наук України та Всеукраїнської спілки вчених-економістів, проводиться засідання міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу». Участь у ньому беруть представники українських і закордонних закладів вищої освіти, керівники державних та громадських установ і організацій, підприємці та студенти. Чергове, ІХ, засідання міжнародного круглого столу з економічних питань проходило під егідою програми ЄС Еразмус+, напрям ім. Жана Моне у рамках проєкту «Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine» («Диверсифікація сільського туризму через збалансованість і креативність: поширення європейського досвіду в Україні»). Представники економічного факультету також беруть активну участь у різного рівня наукових конференціях та інших наукових заходах в Україні та за кордоном.

Доповідачка  представила результати науково-дослідних робіт, що виконувались у звітний період: за рахунок державного бюджету – 12, госпдоговорів – 11, основного робочого часу викладачів – 15. Розробки університетських науковців впроваджено в практичну діяльність підприємств, організацій, установ – 26.

Підготовили 35 монографій, із яких 15 опубліковано за кордоном. Також результати науково-дослідної роботи були представлені в наукових фахових виданнях як України, та і міжнародних, які входять до наукометричних баз Index Copernicus, Scopus, Web of Science: щороку виходять друком до 300 публікацій науковців економічного факультету (одноосібні та у співавторстві). Колектив здійснює видання збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки». Публікації статей у міжнародних виданнях і спільних монографій здійснюється в рамках договорів із закордонними ЗВО. Науковці мають спільну вигоду, обмінюються досвідом, здійснюють стажування, дослідження тощо. Наразі економічний факультет очікує на приїзд стажувальників – молодих науковців з Казахстану і Литви.

Сама професор Алла Череп бере участь у міжнародному грантовому проєкті Програми ЄС Еразмус+ «Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine» (2020-2022). Наразі здійснюється підготовка до подання документації для участі у ще одному грантовому проєкті.

Робота наукової школи дозволяє залучати студентів, завдяки чому протягом 2017-2020 рр. представники економічного факультету були переможцями Всеукраїнського конкурсу МОН України студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук – за розробку ефективної моделі реалізації інвестиційних проєктів.

Окрім іншого, науковці школи беруть активну участь у законотворчій діяльності і роботі науково-методичних комісій МОН України. Керівник Наукової школи, академік Алла Череп з 2019 року виступає членом Асоціації SPACETIME, експертом секції 17 «Економіка» Наукової ради при МОНУ, з 2020 року – експертом з акредитації освітніх програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Національного Агентства із забезпечення якості освіти; має консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики – 2 ( Польща, Казахстан).

Наукова школа продовжує плідно розвивається, навіть в умовах карантину, завдяки її енергійному колективу, а також – розумінню й підтримці керівництва ЗНУ, за що Алла Василівна висловила особисту щиру вдячність ректору університету Миколі Фролову та проректору з наукової роботи Геннадію Васильчуку. Насамкінець вона відповіла на запитання присутніх.

Звіт про роботу наукової школи «Ефективність діяльності суб’єктів господарювання, регіонів та держави» затвердили голосуванням члени НТР.

Про результати наукової та міжнародної діяльності на факультеті фізичного виховання, здоров'я та туризму та перспективні напрямки розвитку доповіла учасникам НТР доцентка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Анна Сидорук. Так, протягом останніх 3 років на факультеті уклали договори й розвивається співробітництво з  навчальними закладами Болгарії, Польщі та Білорусії, а також – співпраця із оздоровчими центрами і реабілітаційними клініками Словаччини та Туреччини. Завдяки співробітництву із туроператорами «Anex Tour», «Calypso Tour», «Peninsula Tour» (Туреччина), компанією «BBStaff», яка є офіційним представником готельних комплексів Кіпру й Туреччини, а також компанією «Smart Tour LTD», що є офіційним представником готельних комплексів Болгарії, викладачі та студенти беруть участь у міжнародних семінарах, вебінарах, тренінгах і стажуваннях (очно та дистанційно). Велика кількість випускників факультету наразі працюють за фахом у різних країнах світу (інформація висвітлюється на сайті ЗНУ в проєкті «Історії успіхів випускників ЗНУ»).

Викладачі факультету – 17 осіб – отримали сертифікати щодо володіння іноземною мовою рівня В2. Окрім іншого, представник кафедри туризму та готельно-ресторанної справи взяв участь у колективному проєкті Жана Моне програми ERASMUS+, модуль «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні».

Учасники НТР обговорили надану інформацію й затвердили звіт. А також надали пораду: розширити напрямки міжнародної співпраці на факультеті, не обмежуючись лише напрямом туризму, – за рахунок спортивної, наукової, проєктно-грантової складової, зокрема з університетами Туреччини й інших країн.

Про здобутки та перспективи розвитку наукової роботи на математичному факультеті доповів завідувач кафедри прикладної математики і механіки, професор Віктор Грищак. За звітний період колектив факультету виконав низку науково-дослідних тем: «Розрахункове прогнозування руйнівного навантаження з використанням вимірювань напружено-деформованого стану при неруйнівних випробуваннях» під керівництвом професора Віктора Грищака (спільно з НАН України та ДП «КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля», м. Дніпро), «Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проєктування аерокосмічної техніки» під керівництвом професора Сергія Гоменюка (держбюджетна), «Розробка математичного забезпечення для інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій» під керівництвом професора Сергія Чопорова (держбюджетна). Окрім іншого, у поточному році колектив факультету планує забезпечити подання заявок для отримання держбюджетного фінансування науково-дослідних тем.

Серед вагомих наукових заходів факультетом було проведено: VIII Міжнародну науково-технічну конференцію «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій», співорганізаторами й учасниками якої стали українські та закордонні науковці, виробничники, серед яких – Інститут технічної механіки НАН України та Державного космічного агентства України, КБ «Південне», ВАТ «Мотор Січ» та інші; ХVIII регіональну наукову конференцію молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», учасниками якої стали понад сотню студентів, молодих вчених та учнів шкіл.

Математичним факультетом видається збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки», який входить до фахових переліків МОН України з фізико-математичних наук (категорія В), індексується в міжнародній науково-метричній базі «Index Copernicus». Наразі планується включити видання до бази «Web of Science»

Плідно працює спеціалізована вчена рада К 17.051.06 «Фізико-математичні науки», на базі якої за звітний період захистили кандидатські дисертацій 4 науковці математичного факультету. До закінчення терміну роботи спецради (травень 2021 року) тут планується захист ще 2 кандидатських дисертацій.

Про роботу спеціалізованої науково-виробничої лабораторії з проєктування, будівництва, експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж доповів завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва, доцент Артем Юхименко. Він звернув увагу учасників зібрання на те, що лабораторія розпочала свою діяльність із 2003 року. Серед основних напрямків її діяльності: обстеження та оцінка технічного стану, реконструкції та розрахунку несучої здатності будівель та споруд, розробка та удосконалення організаційно-технологічних рішень будівництва та реконструкції будівель, розробка методик розрахунку будівель і споруд. Лабораторія співпрацює з багатьма профільними закладами вищої освіти та науковими установами України (НВО «Дніпроенергосталь»; НВЦ «Запоріжгромадпроєкт» тощо).

За звітний, 2020, рік на базі лабораторії виконали низку наукових досліджень: дослідження напружено-деформованого стану конструкцій 9-поверхових великопанельних будинків типових серій при реконструкції в умовах ґрунтів, що просідають (керівник – кандидат технічних наук Олександр Федченок); удосконалення технології вирівнювання нахилених будівель горизонтальним вибурюванням ґрунту з основи (кандидат технічних наук Роман Самченко); дослідження й удосконалення технології горизонтального бурозмішувального армування ґрунтів основ споруд (кандидат технічних наук Артем Юхименко); забезпечення комплексної конструктивної безпеки міських територій (кандидат технічних наук Андрій Банах). Представниками лабораторії опубліковано 27 наукових статей, зокрема у виданнях, що входять до науково-метричних баз «Scopus», «Index Copernicus», а ще близько 50 доповідей представили на науково-практичних конференціях, зокрема на міжнародних, тощо.

У науково-дослідницькій роботі лабораторії беруть участь студенти, що створює потенціал для подальшого розвитку студентської науки, а результати наукових досліджень проходять апробацію на наукових конференціях (10 доповідей). Також студенти з науковими керівниками беруть активну участь у конкурсах студентських наукових робіт. У період 2020-2022 рр. заплановано видання колективної монографії, захист 2 докторських дисертацій, розвиток наукової видавничої діяльності.

Через брак коштів в умовах карантинних обмежень у 2020 році, на жаль, не реалізували  кілька проєктних пропозицій лабораторії, проте на поточний період науковці цього підрозділу планують розширити практичну діяльність із комерціалізації своїх наукових здобутків.

Насамкінець засідання члени НТР підтримали прохання вчених рад інших ЗВО щодо підтримки кількох кандидатур їхніх науковців на вакантні посади дійсних членів-кореспондентів НАН України. Також вони проголосували за створення 2 навчально-наукових лабораторії на базі історичного факультету ЗНУ – з етнографічних досліджень і лабораторії на базі музею історії повсякдення другої половини ХХ ст. Затвердили рекомендацію до друку наукової літератури ЗНУ, а також – теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та призначення наукових керівників.

 

Олена Хлистун

 

 

 

Схожі новини