Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На черговому засіданні науково-технічної ради ЗНУ затверджені звіти щодо результатів діяльності

На черговому засіданні науково-технічної ради ЗНУ затверджені звіти щодо результатів діяльності

На черговому засіданні науково-технічної ради ЗНУ затверджені звіти щодо результатів діяльності
23.03.2021 10:37 Все Головні новини Факультети ZNU Zaporizhzhia National University науково-технічна рада засідання наукова діяльність проєктна діяльність міжнародна діяльність

Нещодавно відбулося чергове засідання науково-технічної ради ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука. Цього разу головну увагу його учасники приділили розгляду низки звітів, що стосувалися здобутків Наукової школи професора Віталія Воловика «Соціальна філософія» (доповідач – науковий керівник, професор Максим Лепський), наукової діяльності на факультеті фізичного виховання, здоров'я та туризму (доповідач – доцентка кафедри фізичної культури і спорту Анастасія Симонік). Також обговорили науково-методичне забезпечення підготовки вчителів іноземних мов як шляху до багатомовної освіти та євроінтеграції у рамках Проєкту MultiED програми Еразмус+, напрям КА (доповідач – в.о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, доцентка Світлана Запольських), роботи науково-дослідної лабораторії «Промислова електроніка» з розробки та впровадження промислових озонаторів (доповідач – завідувач лабораторії, доцент Дмитро Алексієвський). Крім того, про нові можливості роботи наукової бібліотеки з інформаційними ресурсами світового рівня розповіла учасникам зібрання її директорка Ніна Чала. А доцент кафедри програмної інженерії Сергій Чопоров окреслив стан і перспективи діяльності Ради молодих вчених ЗНУ, якою він керує.

Першою доповіддю, яку заслухали члени НТР ЗНУ цього дня, стала презентація здобутків Наукової школи професора Віталія Воловика «Соціальна філософія» за період із 2017 до 2020 року. Сьогодні нею керую талановитий учень Віталія Івановича – професор Максим Лепський. Серед науковців, які продовжують розпочату засновником цього напряму діяльність, також працюють інші представники науково-викладацького колективу факультету соціології та управління – професорка кафедри соціальної філософії та управління Людмила Кривега, завідувач кафедри соціальної філософії та управління, доцент Тарас Бутченко, завідувач кафедри соціології, доцент Володимир Скворець, професори кафедри соціальної філософії та управління Олександр Краснокутський та Ігор Капріцин, доцент цієї кафедри Олег Масюк та багато інших. Інформацію про Наукову школу можна переглянути за лінком: https://www.znu.edu.ua/gallery/2017/06/photo-3435-stendy_znu_04.jpg

В останні роки значно розширилася тематика досліджень, що здійснюються представниками школи «Соціальної філософії». На останньому етапі формування, зокрема, були створені такі актуальні напрями, як соціальне, політичне, стратегічне прогнозування. А також злободенними й перспективними темами є дослідження у галузі миротворення, медіації та переговорів у складних глобальних та локальних конфліктах.

У 2014 р. був створений консорціум «Університети за мир», до складу якого входять 14 закладів вищої освіти з 8 країн. Це дозволяє формувати системи мультилатеральної дипломатії: проводити симпозіуми та конференції, засідання круглих столів у Туреччині, Грузії, Польщі, Україні. Результатом міжнародного експертного дослідження 2014-2017 стала монографія «Миротворення в умовах гібридної війни в Україні» (2017) за редакцією М.А. Лепського (англійською, українською, російською мовами).

Також були проведені паралельні дослідження: «Прогнозування за аналогією 2015-2018 рр.»:

- військовий конфлікт в Україні VS Нагірний Карабах (2 дослідження)

- військовий конфлікт в Україні VS Цхінвальський конфлікт (2 дослідження)

- військовий конфлікт в Україні VS Абхазький конфлікт (2 дослідження)

- військовий конфлікт в Україні VS Конфлікт Велико воєводства (Польщі) (2 дослідження)

- військовий конфлікт в Україні VS Придністровський конфлікт (2 дослідження)

- військовий конфлікт в Україні VS Руандійський конфлікт (2 дослідження)

- військовий конфлікт в Україні VS Іспанський конфлікт (2 дослідження)

- військовий конфлікт в Україні VS Південно-корейський конфлікт (1 дослідження)

- військовий конфлікт в Україні VS ПАР (1 дослідження)

Результати роботи науковці презентували на різного рівня конференціях, а також – під час проведення Ninth International Social Science Summer School in Ukraine Zaporizhzhia: «Memories and Legacies of Revolutions: Continuity and Disruption, 19th-21st Centuries» (2018).

Миротворення та медіація наразі виступають головними напрямами роботи дослідницького комітету Соціального прогнозування Соціологічної асоціації України (голова – Максим Лепський). З 2017 року у Центрі післядипломної освіти ЗНУ запроваджена програма підвищення кваліфікації зі спеціалізації «Переговорні комунікації та медіація», на ФСУ з 2018 року здійснюється підготовка медіаторів за освітньою програмою для бакалаврів «Соціологія медіації та кримінології».

Протягом останніх трьох років захистили 4 кандидатські та 1 докторську дисертації, ще 2 кандидатські готуються до захисту. Видали 12 монографій, із яких одна – зарубіжна, 18 навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій, матеріали конференцій – 90, із них 14 закордонних, 2 статті в наукометричних базах Scopus і WoS, 86 – у фахових виданнях, зокрема, закордонних, отримали 4 авторські свідоцтва на твір. Реалізовано 21 грантовий проєкт, а також – 3 державні та госпдоговірні теми тощо.

Наразі тривають дослідження в рамках діяльності Наукової школи «Соціальна філософія» професора Віталія Воловика: науковцями проводяться дослідження соціальних перспектив та майбутнього, миротворення, медіації та кримінології, медіа-світів, методології та логіки наукового пізнання, формуючи нові відгалуження і в перспективі – нові наукові школи.

Також на засіданні затвердили план роботи Наукової школи «Соціальної філософії» на наступні 5 років.

Про результати наукової діяльності на факультеті фізичного виховання, здоров'я та туризму, стан та перспективні напрямки розвитку доповідала цього дня доцентка кафедри фізичної культури і спорту Анастасія Симонік.

Одним з важливих напрямів діяльності факультету є підвищення рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників. На сьогодні науковий ступінь мають близько 75% представників факультету, з яких 9 докторів наук та 36 кандидатів наук. Протягом 2020 року 3 викладачів отримали науковий ступінь кандидата наук, 1 – доктора наук. Планується захист ще 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук і 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Позитивну роль у вирішенні проблеми підвищення наукового потенціалу факультету відіграє ефективна робота аспірантури й докторантури зі спеціальностей 014 «Середня освіта», 015 «Професійна освіта» та 017 «Фізична культура і спорт». Тут здійснюється підготовка 26 здобувачів.

На факультеті активно впроваджується форма підвищення наукової кваліфікації за рахунок стажування викладачів за кордоном, а також складання іспитів для підтвердження рівня володіння іноземною мовою. Викладачами факультету за звітний період опубліковано близько 30 статей, що індексуються в базах даних Scopus, Web of Science. Ненульовий індекс Гірша мають 4 співробітника факультету. Викладачами факультету торік отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. А ще було успішно завершено 5 наукових тем, які виконувалися в межах другої половини робочого дня, за результатами роботи підготовлено звіти. Провідні фахівці факультету беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій тощо.

Окремо відзначимо плідну роботу щодо підготовки збірника «Вісник Запорізького національного університету: Серія Фізичне виховання та спорт»: збірці присвоєно код ISSN і включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

На факультеті до наукової роботи активно заохочуються також студенти: на кафедрах активно працюють 15 студентських наукових груп. Результатами студентської наукової роботи є участь у конференціях різного рівня («Молода наука» тощо), публікація статей у співавторстві із викладачами у фахових наукових виданнях.

Факультет активно співпрацює із базами практик, серед яких загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школа вищої спортивної майстерності, громадські організації, туристичні організації, підприємства, готельно-ресторанні комплекси, Запорізька обласна клінічна лікарня, Запорізький військовий шпиталь, «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» тощо.  

Плідно розвивається співпраця з вітчизняними та закордонними ЗВО, організаціями тощо. Укладено договори про співпрацю: із Університетом Грінвіча (Велика Британія), туристичними та готельними комплексами Туреччини та Болгарії тощо. Понад сотню студентів факультету щороку проходять виробничу практику за кордоном. Науково-дослідна та міжнародна діяльність представників факультету спрямована на підвищення іміджу факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму і загалом ЗНУ.

Також під час зібрання йшлося про роботу науково-дослідної лабораторії «Промислова електроніка» з розробки та впровадження промислових озонаторів, про що доповів присутнім завідувач лабораторії, доцент Дмитро Алексієвський.

Він підкреслив, що основними завданнями лабораторії є розробка та впровадження результатів науково-дослідних й дослідно-конструкторських робіт, госпрозрахункових тем та проєктів у галузі електроніки та суміжних, що пов'язані з виконанням комплексних міжгалузевих науково-дослідних проєктів. Завдяки її діяльності, стало можливо здійснювати кооперацію з академічними та галузевими навчальними, науковими та виробничими організаціями, а також – надання послуг та консультацій підприємствам, установам та організаціям різних форм власності, що працюють в Україні та за її межами. База лабораторії забезпечує виробничі та навчально-виробничі практики для студентів ЗНУ, які навчаються за спеціальністю «Електроніка» тощо.

Завдяки широким науково-дослідним та виробничим можливостям лабораторії, за звітний період була створена експериментальна установка для дослідження алгоритмів керування електромеханічною системою вітроенергетичної установки з аеродинамічним мультиплікуванням та розроблено промисловий озонатор, створено озонаторні станції середньої потужності ОСП-4-100 та ОСП-5-180. Також надалі триває розробка промислового зразка озонаторної станції ОСП-6 (2020) та розробка перетворювача частоти для озонатора великої потужності для КП «Водоканал» м. Запоріжжя (передбачувано в 2022-2023 рр., за умов державного та муніципального фінансування) із подальшим впровадженням озонових технологій у систему водопідготовки питної води цього підприємства. У рамках проєкту також передбачається розвиток співпраці із регіональними представниками бізнесу.

Відбувається також розвиток міжнародної співпраці: укладено Договір про співробітництво між ЗНУ та Поліським національним університетом (м. Пінськ, республіка Білорусь) у галузі інженерної екології, застосуванні озонових технологій у водопідготовки питної води та утилізації і очищенні промислових та комунальних стоків (№53-С від 05.11.2019 р.). В межах співпраці створено науково-дослідницький комплекс для проведення досліджень впливу озону на промислові забруднювачі, що містяться у стічних водах.

У січні місяці на базі лабораторії була створена ініціативна студентська група, завданням якої є розробка експериментального стенду по дослідженню динамічних характеристик генераторів озону.

Результати роботи лабораторії обговорювалися на нарадах із представниками КП «Водоканал», а також представлені на науково-практичних конференціях, зокрема в Мінську. Матеріали доповідей опубліковано у збірках наукових робіт. Захищена докторська дисертація (Д.Г. Алексієвський, 2020), готується до захисту ще одна кандидатська дисертація, бакалаврські та магістерські роботи. Співробітники лабораторії популяризують результати діяльності лабораторії у ЗМІ із демонстрацією останніх розробок – озонаторів ОСП-4-100 та ОСП-5-180.

У рамках розгляду питання «Різне» також обговорили та затвердили основні пункти Положення про конкурс «Кращий молодий вчений року», теми дисертаційних досліджень та інші організаційні моменти.

 

Олена Хлистун

 

 

 

Схожі новини