Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ приділяють особливу увагу практичній підготовці студентів

У ЗНУ приділяють особливу увагу практичній підготовці студентів

У ЗНУ приділяють особливу увагу практичній підготовці студентів
01.04.2021 13:37 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Вчена рада освітній процес практика Національне агентство забезпечення якості вищої освіти студентська рада

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура під час чергового засідання Вченої ради ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) доповів учасникам зібрання про організацію практичної підготовки в університеті. Також Олександр Іванович у своєму виступі окреслив завдання, які треба виконати для її покращення.

На початку виступу доповідач нагадав присутнім про нормативно-методичні засади організації практичної підготовки в освітньому процесі вищої школи: це – Закон України «Про вищу освіту», Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затверджене Наказом Міністерства освіти України 08.04.1993 N 93, Лист МОН України «Про практичну підготовку студентів» від 07 лютого 2009 року № 1/9-93, в якому наголошується на необхідності розробки нового положення про проведення практики студентів, але якого до сьогодні ще не розроблено.

Із врахуванням цих вказівок організація практичної підготовки фахівців у ЗНУ здійснюється відповідно до сучасних вимог ринку праці та згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у ЗНУ (2021), Положенням про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в ЗНУ (2020), Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ЗНУ (2020) і Положенням про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти в ЗНУ (2019).

Студенти різних спеціальностей проходять практичну підготовку на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом угодами (договори про співробітництво – 256, довгострокові договори – 653, індивідуальні договори – 62) або на базі його структурних підрозділів, що забезпечують практичну підготовку (науково-навчальні та науково-дослідні лабораторії тощо). Метою практики є формування практичних навичок професійної діяльності за фахом, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії. Обсяг, зміст і послідовність практики визначається локальними нормативно-методичними документами, які розроблюються відповідно до стандартів вищої освіти і відповідають освітньо-професійним програмам, навчальним планам, програмам практик.

Загальна кількість таких практик за освітніми програмами спеціальностей ЗНУ у 2020/2021 навчальному році суттєво збільшена порівняно із попереднім навчальним періодом (для денної та заочної форм здобуття освіти). Їхня загальна кількість – 779, із яких навчальні – 263, а виробничі – 516. У рамках розгляду питання представили кількість таких практик на факультетах та в ІННІ ЗНУ.

Згідно зі стандартами, що визначають кількість кредитів для практики, у ЗНУ ці показники коливаються від обов’язкових 4 кредитів («Мікро- та наносистемна техніка», «Електроніка», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа») до 48 кредитів («Дошкільна освіта»). Окрім іншого, зміна стандартів за спеціальностями, передбачає оперативні зміни до ОП та навчальних планів, що відбулися в минулому і тривають в поточному році. У зв’язку з цим відбувається оновлення освітньо-професійних програм та навчальних планів у рамках відповідних освітніх програм, про що постійно йдеться під час проведення зібрань Науково-методичної ради ЗНУ. Дані коригування стосуються також змісту підготовки, зміни обсягів практичної підготовки, навчальних планів для освітніх програм ОКР «бакалавр» та ОР «магістр».

На сьогодні для всіх освітніх програм розроблені наскрізні програми практик, які оприлюднені на сайті ЗНУ в розділі «Практична підготовка». Робочі програми практик на початок 2020/21 навчального року оновили, до них розробили та включили додаток про організацію практики в умовах епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19. У доповіді також відзначили, що карантинні обмеження обумовили суттєве скорочення кількості індивідуальних договорів.

Нагадаємо, що ЗНУ має договори з «Метінвестом», з Торгово-промисловою палатою, ЗОДА тощо, які надають можливість забезпечувати проходження виробничої практики студентами одразу кількох спеціальностей. Окрім іншого, Олександр Іванович вказав під час виступу на потребу термінового оновлення низки договорів, зокрема тих, що забезпечують практику студентів спеціальностей «Журналістика», «Прикладна фізика», «Фізика матеріалів». Актуальним також залишається питання щодо забезпечення баз практики для студентів факультету соціології та управління.

Наразі, з урахуванням наближення періоду літніх навчальних та виробничих практик, у ЗНУ існує нагальна потреба до травня поточного року актуалізувати договірні відносини із базами практик, що мають забезпечити одночасно й 1 семестр 2021/2022 навчально року. У зв’язку із цим існує потреба оновити й наскрізні програми практик.

Керівництво практикою здобувачів вищої освіти здійснюється двосторонньо: керівником практики від кафедри та керівником практики від бази практики. З боку університету до керування бакалаврськими практиками залучені 329 науково-педагогічних працівників, із яких 283 мають вчені звання і наукові ступені, для магістерських практик – 195, всі вони мають вчені звання і наукові ступені. У рамках цього питання були обговорені проблеми, пов’язані із забезпеченням керівництва практикою, у тому числі з боку виробничої структури або організації. Зокрема, згідно з побажаннями експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, існує потреба залучати на кафедри як сумісників висококваліфікованих виробничників і практиків – як для читання професійно-орієнтованих дисциплін, так і для керівництва практиками.

Йшлося також про проблемні моменти, пов’язані з організацією проходження практик заочниками, які працюють не за фахом, особливостями організації практичної підготовки в умовах карантинних обмежень і дистанційної освіти, а також – у рамках пілотного проєкту дуальної освіти тощо. Контроль за актуалізацією освітніх програм та, відповідно, за оновленням договорів із базами практик, здійснює навчальний відділ ЗНУ, який також постійно коригує дану галузь освітньої діяльності на підставі аналізу звітів керівників практик та опитування студентів щодо якості організації практичної підготовки.

Результати опитування серед студентів всіх факультетів, що здійснили представники студради ЗНУ, доповідач презентував аудиторії за допомогою слайдів. Згідно з цим опитуванням, у 66,4% респондентів актуальні бази практик, що відповідають спеціальності, були обрані студентами серед запропонованих ЗНУ. Також під час виступу Олександр Іванович надав аналіз діяльності керівників практик.

Проєктом рішення учасники засідання Вченої ради затвердили заходи щодо покращення організації практичної підготовки майбутніх фахівців, які навчаються в ЗНУ.

 

 

 

Схожі новини