Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Науковці юридичного факультету долучились до семінару «Підготовка докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право в Україні: проблемні питання та позитивні практики»

Науковці юридичного факультету долучились до семінару «Підготовка докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право в Україні: проблемні питання та позитивні практики»

Науковці юридичного факультету долучились до семінару «Підготовка докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право в Україні: проблемні питання та позитивні практики»
26.04.2021 12:07 Все Головні новини Факультети Юридичний ZNU Zaporizhzhia National University юридичний факультет семінар підготовка докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право акредитація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти аспірантура та докторантура

Двадцять третього квітня на платформі ZOOM відбувся тематичний фаховий онлайн-діалог науковців і викладачів різних українських вишів, присвячений проблемним питанням і позитивним практикам підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 «Право». Організаторами та співорганізаторами семінару виступили представники Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) (юридичного факультету), Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права НАПрН України, Центру українсько-європейського наукового співробітництва, Видавничого дому «Гельветика», ВГО «Асоціації фахівців адміністративного права», ГО «Європейський центр верховенства права».

До участі в семінарі долучились: науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ НАПрН України, юристи-практики, здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, представники громадських професійних правничих організацій, видавництв фахової літератури, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

На початку семінару з вітальним словом до учасників звернулись д.ю.н., доцентка, професорка кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України Ващук Олеся Петрівна; д.і.н., професор, проректор з наукової роботи Запорізького національного університету Васильчук Геннадій Миколайович; д.ю.н., професорка, член-кореспондентка НАПрН України, деканка юридичного факультету Запорізького національного університету, завідувачка Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України, заслужена юристка України Коломоєць Тетяна Олександрівна та д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, завідувач науковим сектором Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член Наукової ради Національного фонду досліджень України, керівник ГО «Європейський центр верховенства права», голова ВГО «Асоціація фахівців адміністративного права» Лученко Дмитро Валентинович.

Зокрема, представники ЗНУ відзначили плідну і результативну співпрацю науковців вишу з представниками Ради молодих вчених МОН. Така всеукраїнська підтримка є досить важливою, особливо щодо різних ініціатив щодо спрощення процедур, регламентації умов, деталізації процедури захисту здобувачів, врегулювання інших проблемних моментів.

Цей захід, на думку Геннадія Васильчука та Тетяни Коломоєць, є доволі важливий, адже дає змогу поділитись найкращими практиками й напрацюваннями в галузі підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 «Право» в ситуації відсутності єдиного підходу до цього процесу. Так, Тетяна Коломоєць відзначила, що освітнього стандарту за цим освітньо-науковим рівнем не має, але підготовка таких фахівців здійснюється і багато вишів вже пройшли акредитацію. Тому обмін таким досвідом є важливим особливо для тих вишів, які ще  не пройшли акредитацію за цим освітньо-науковим рівнем. Треба відзначити, що на семінар були запрошені представники різних наукових шкіл з різних регіонів України, серед яких були експерти з акредитації освітніх програм Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти. Зокрема, вони ділились позитивними практиками різних вишів у цій галузі. Адже специфіка самої освітньо-наукової програми зумовлює специфіку відповідної підготовки та підходу до освітньо-наукового процесу.

Під час панельних дискусій семінару учасниками були висвітлені такі теми: «Новітнє нормативно-правове забезпечення, проєктування, цілі освітньо-наукової програми, унікальність, галузева та регіональна специфіка ОНП підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081Право» (спікери: Тильчик О.В. – д.ю.н., професор Національного університету державної фіскальної служби та Лученко Д.В. – д.ю.н., професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого); «Структура та зміст освітньо-наукової програми зі спеціальності 081 Право: обмін позитивними практиками» (спікери: Рябовол Л. Т. – д.п.н., професор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Глух М.В. – к.ю.н., доцент Національного університету державної фіскальної служби); «Доступ до освітньо-наукової програми та визнання результатів навчання: аналіз позитивний та дискусійних практик» (спікери: Легеза Ю.О. – д.ю.н., професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та Коваль Н.В. – д.ю.н., професор Донецького національного університету імені Василя Стуса); «Навчання через фахове дослідження на ОНП зі спеціальності 081 “Право”» (спікери: Тильчик В.В. – д.ю.н., професор Національного університету державної фіскальної служби та Малюга Л.Ю. – д.ю.н., професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка); «Ресурсне» забезпечення підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 “Право”: інноваційні практики» (спікери: Коломоєць Т.О.- д.ю.н., професор Запорізького національного університету, Віхляєв М.Ю.- д.ю.н., доцент, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, Музичук О.М. – д.ю.н., професор Харківського національного університету внутрішніх справ); «Підготовка фахового дослідника –пріоритетні завдання ОНП зі спеціальності 081 “Право”: досвід ЗВО та наукових установ України» (спікери: Коломієць Н.В. – д.ю.н., професор Чернігівського національного технологічного університету, Миронюк Р.В. –д.ю.н., професор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ); «Роль здобувачів у формуванні та реалізації ОНП зі спеціальності 081 “Право”» (спікери: Кремова Д.С. - здобувач Запорізького національного університету, Федосєєв К.Є. – здобувач Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Городиловська М.Т. – здобувач Львівського національного університету імені Івана Франка).

Крім того, учасники семінару розглянули такі важливі проблемні питання: врегулювання статусу гаранта освітньо-наукової програми, специфіка структурування самої освітньо-наукової програми (включення нових дисциплін у навчальний процес, індивідуальний план наукової роботи аспіранта, формування педагогічної і практичної підготовки, вибір навчальних дисциплін, наукове дослідження, практика викладача-дослідника, розширення асистентської практики); міждисциплінарний і міжгалузевий підхід  в організації підготовки докторів філософії; активність залучення здобувачів до наукової діяльності, наукової публікаційної активності (в Scopus, Web of  Science), участі в наукових заходах. А також – зарахування результатів, здобутих у неформальній освіті, в інших навчальних закладах (розробка положення і алгоритму перезарахування навчальних досягнень); оформлення подвійного керівництва (національного, іноземного) для здобувачів; співпраця зі стейкхолдерами, які є замовниками підготовки здобувачів (регіональний і галузевий аспект).

Також було наголошено, що за результатами цього семінару буде розроблена резолюція, яку направлять до Ради молодих вчених МОН України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Нагадаємо, що це вже другий такий тематичний захід. Перший  проводився минулого року для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право».

 

 

 

 

 

 

 

Схожі новини