Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Підсумки масштабних проєктів учених вишу презентували у ЗНУ з нагоди Дня науки

Підсумки масштабних проєктів учених вишу презентували у ЗНУ з нагоди Дня науки

Підсумки масштабних проєктів учених вишу презентували у ЗНУ з нагоди Дня науки
14.05.2021 14:04 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University наукова діяльність науково-дослідна частина проєктна діяльність госпдоговори студентська наука Рада молодих вчених

За ініціативи та всебічної підтримки проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука начальниця науково-дослідної частини ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) Оксана Болдуєва розповіла про науковий складник у житті університету, про здобутки науковців вишу та про перспективи їхньої подальшої плідної діяльності напередодні Дня науки-2021.

Наукова діяльність має виняткове значення для розвитку всіх стратегічних напрямів університету. Науковці університету спрямовують свої зусилля на поглиблення досліджень, розвиток пріоритетних наукових напрямів, створення нових технологій, інтеграцію науки й освіти. Функціонування в університеті 19 потужних наукових шкіл є результатом плідної наукової діяльності колективу. На сьогодні наукова інфраструктура університету представлена 8 навчально-науково-виробничими центрами: «Металспецпроект», «Екологія», «СТРУКТУРА», Український міжуніверситетський навчально-науковий шекспірівський центр, центр промислової екології, науково-консультаційний центр юридичної лінгвістики, центр спортивного права та центр наукової роботи студентів; 20 навчально-науково-дослідними лабораторіями, зокрема 4 – у складі центрів.

У 2020 році обсяг надходжень від укладених госпдоговорів становив 831,979 тис грн. Керівниками та виконавцями госпдоговірних НДР були науковці інженерно навчально-науково інституту, біологічного факультету, факультетів менеджменту, соціології та управління, економічного, філологічного та математичного. Укладений госпдоговір із компанією «Фуцзянь xiangxin» (КНР), під керівництвом проф. Скачкова В.О., на виконання НДР «Розробка високоміцних алюмінієвих сплавів 6 серії» забезпечив надходжень обсягом 352,3 тис грн, у 2021 році співпраця продовжується.

Обсяг фінансування проєктів у 2020 році, які виконувались за рахунок загального фонду держбюджету становив 3822,695 тис грн. Було завершено виконання 2 НДР колективами молодих вчених: НДР «Розробка математичного забезпечення для інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій» (наук. кер. – проф. Чопоров С. В.); НДР «Розробка інтерметалідних каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних компонентів газових викидів в атмосферу» (наук. кер. – доц. Бєлоконь К. В.) та 1 держбюджетна тема за основним конкурсом, НДР «Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проєктування аерокосмічної техніки» (наук. кер. –проф. Гоменюк С. І.).

У 2021 році продовжується виконання 5 держбюджетних робіт (3 НДР молодих вчених та 2 НДР за основним конкурсом), а саме: НДР «Пропаганда та суспільна свідомість на Півдні та Сході України (1930-і рр. – початок ХХІ ст.)» (наук. кер. – к. і. н. Буренков В.М. ); НДР «Раціональний дизайн S, N-модифікофікованих амінотіолів як потенційних протирадіаційних засобів» (наук. кер. – доц. Корнет М.М.); НДР «Правове забезпечення продовольчої безпеки та раціонального землекористування при здійсненні органічного виробництва на шляху євроінтеграції» (наук. кер. – к. ю. н. Федчишин Д. В.); НДР «Геопросторова та інфраструктурна перебудова децентралізованих самоврядних соціально-економічних об’єднань багатовекторного розвитку (наук. кер. – проф. Горошкова Л. А.) та НДР «Інституціоналізація антикорупційних трансформацій законодавства і практики його застосування у сфері публічно-правових відносин України» (наук. кер. – проф. Коломоєць Т.О.).

У 2020 році МОН України було проведено черговий конкурс науково-дослідних робіт, що фінансуються із загального фону державного бюджету, для колективів молодих учених, на участь у якому молодими науковцями ЗНУ було підготовлено 5 проєктів. Спільний міждисциплінарний проєкт «Стратегічні комунікації як інструмент реалізації національних інтересів держави український та закордонний досвід» факультетів соціології та управління, історичного та журналістики (наукові кер.проф. Хорішко Л. С. і проф. Каганов Ю. О.) пройшов відбір та його фінансування розпочато у 2021 році.

На конкурс наукових проєктів (основний конкурс) було подано НДР під керівництвом проф. Міщенка В.Г. «Створення новітніх конструкційних сплавів та композитів для виробів i технічних систем різного функціонального призначення», проєкт отримав бали високого рівня.

Професором Огінським Й. К. та професором Скачковим В.О. було підготовлено проєкти на конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням. Науково-технічна рада МОН України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію ухвалила рішення підтримати конкурсну заявку проф. Огінського Й.К. на тему «Створення дослідної установки, дослідження і моделювання валкової розливки-прокатки заготовок подвійного призначення».

Під керівництвом проф. Череп А.В. та проф. Воронкової В.Г. підготували проєкти для участі в конкурсі спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів. Науково-дослідний проєкт під керівництвом доц. Бєлоконь Ю.О., було направлено на конкурс українсько-китайських науково-дослідних проектів.

Також варто зазначити, що у 2020 році науковцями університету виконувалось 57 науково-дослідних робіт в межах основного робочого часу викладачів (без фінансування).

На сьогодні в університеті підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється через аспірантуру (27 спеціальностей) та докторантуру (20 спеціальностей), за якими навчається 425 аспірантів та проходять підготовку 14 докторантів.

Науково-дослідна робота молодих учених є однією з найважливіших форм навчально-виховного процесу. У ЗНУ діє 164 студентських наукових проблемних груп і гуртків, у роботі яких беруть участь близько 1400 студентів. За результатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та конкурсу дослідницьких проектів, студентами отримано 52 дипломи.

Задля сприяння реалізації інтелектуального потенціалу молодих вчених в частині розвитку наукової, освітньої та інноваційної діяльності Запорізького національного університету, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів як науковців, наприкінці 2020 року в університеті було створено Раду молодих вчених.

 

Схожі новини