Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / В університеті відбулося засідання Науково-технічної ради

В університеті відбулося засідання Науково-технічної ради

В університеті відбулося засідання Науково-технічної ради
22.06.2021 17:22 Все Головні новини EU-indy ZNU Zaporizhzhia National University засідання науково-технічної ради

Минулого тижня в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося підсумкове в цьому навчальному році засідання Науково-технічної ради, яке пройшло під керівництвом проректора із наукової роботи Геннадія Васильчука. На заході доповідачі звітували про результати реалізації міжнародних проєктів із дослідження та імплементації європейських цінностей в різних галузях (право, медіа). Також під час засідання йшлося про міжнародну діяльність на економічному факультеті та досягнення Навчально-наукового Центру спортивного права.

За доброю традицією, що склалася в Запорізькому національному університеті, на початку заходу вручили почесні відзнаки провідним науковцям – за їхні визначні досягнення. Згодом, у рамках першого питання, яке внесли до порядку денного, йшлося про міждисциплінарні дослідження європейських цінностей та науково-дослідний складник проєкту Еразмус+ за напрямом Жана Моне «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних і культурологічних основ попередження корупції» (2021-2022 рр.), виклики та перспективи. Відповідальний виконавець проєкту – декан юридичного факультету Тетяна Коломоєць, його координатор – доцент кафедри історії і теорії держави та права Олексій Макаренков. Тож пан Олексій висловив вдячність адміністрації університету та юридичного факультету, НДЧ – за підтримку у реалізації поставлених перед проєктним колективом завдань. А також він представив учасникам засідання результати реалізації проєкту. Серед них – травнева конференція «Запорізькі правові читання», до участі в якій залучили науковців з усіх куточків України та зарубіжних учених, які займаються дослідженням галузі юриспруденції, з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасних проблем права в Україні та світі. Під час конференції, зокрема, представили тоді й доповідь Олексія Макаренкова «Транснаціональний характер правових закономірностей антикорупційної політки держави», а також дослідження інших учасників проєкту. Зауважимо, що основними завданнями українських правників у рамках євроінтеграції є порівняльні дослідження щодо правових стандартів, які діють в Україні та ЄС, а також причин виникнення корупції на різних рівнях життєдіяльності суспільства. Як зауважив доповідач, проблема має транснаціональний характер, отже й вирішуватися повинна комплексно. Також обговорили плани на наступний період виконання проєкту: підсумкова конференція, яка відбудеться у 2022 році, проведення засідань круглих столів із теми, публікація наукових статей за результатами здійснених досліджень, а також поширення інформації про наукові результати на сайтах проєкту, ЗНУ та в соціальних мережах.

Ще одним доповідачем заходу став доцент кафедри цивільного права Максим Ткалич. Він представив досягнення та перспективи розвитку навчально-наукового Центру спортивного права Запорізького національного університету. Дослідження тривають у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, з яким підписали угоду про співпрацю, а також іншими науковими установами. Основним завданням наукового колективу Центру є проведення фундаментальних і прикладних досліджень із актуальних проблем спортивного права, розробка проєктів нормативно-правових актів і пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства, також сприяння впровадженню результатів наукових досліджень в освітній процес закладів вищої освіти України та в практичну діяльність широкого кола фізичних і юридичних осіб. На базі Центру проводять спільні наукові дослідження із проблем спортивного права. Його представники беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, засідань круглих столів тощо. Дослідники здійснюють інформаційно-аналітичний аналіз національного законодавства, діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органів, а також вітчизняних і зарубіжних досліджень із означеної проблематики. Так, за період 2018-2021 року видали 3 колективні монографії («Спортивне право: актуальні проблеми», 2018; «Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту», 2020; «Рекодифікація цивільного законодавства в умовах євроінтеграційних процесів». 2020) і 2 навчальних посібники («Спорт і право»; «Спортивне право», 2019). Опублікували й 9 статей у міжнародних наукометричних базах Scopus і WOS, 5 статей – у фахових виданнях, 15 тез доповідей. Відбулися і наукові заходи: міжнародна конференція «Спортивне право: сучасний стан і перспективи розвитку» (ЗНУ, 2018), засідання круглого столу «Перспективи запровадження дисципліни «Спортивне право в освітній процес ЗВО юридичного профілю в контексті реформи вищої освіти» (КРЦ НАПрН України, 2019). Дослідження з теми також представили й у рамках докторської дисертації Максима Ткалича. Окрім іншого, доповідач відзначив, що представники наукового колективу розробили навчальний курс зі спортивного права для здобувачів PhD «Проблеми правового регулювання відносин у галузі фізичної культури і спорту» (Панченко Б.М., Дмитрів В.В.).

Проректор Геннадій Васильчук порадив представникам Центру спортивного права також активно залучати до досліджень науковців факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму. Присутні в залі від факультету члени НТР висловили свою готовність до плідної співпраці із правниками. Окрім іншого, свою зацікавленість висловили й представники економічного факультету. Зокрема, його декан, професорка Алла Череп зазначила, що правові питання безпосередньо пов’язані з економічними.

Учасники засідання цього дня також заслухали доповідь декана економічного факультету Алли Череп, у якій йшлося про міжнародну діяльність факультету. Передусім доповідачка представила присутнім на засіданні географію міжнародних зв’язків, адже економічний факультет плідно співпрацює із ЗВО США, Великобританії, Німеччини, Франції, Естонії, Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини, Туреччини, Китаю. Нещодавно налагодили зв’язки також із Узбекистаном. Учені факультету – учасники гранту ЗНУ від проєкту Жана Моне програми ERASMUS+ під назвою «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість і креативність: поширення європейського досвіду в Україні» (термін виконання:  2020-2023). У складі проєктної команди виступили представники різних факультетів університету: координаторка проєкту – доцентка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Наталя Венгерська, декан економічного факультету, професорка Алла Череп, начальниця відділу міжнародних зв'язків Аліна Осаул, професор кафедри маркетингу та управління персоналом Олександр Череп, професорка кафедри менеджменту організацій та управління проєктами Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Валентина Воронкова, професорка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Лариса Безкоровайна, доцентка кафедри садово-паркового господарства та генетики Олена Бойка, доцент кафедри конституційного та трудового права Сергій Омельянчик. Спеціалізований курс підготовлений як для представників економічного факультету, так й для інших. Окрім іншого, представники економічного факультету подали проєктні пропозиції на конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки.

Доповідачка також наголосила на тому, що, окрім проєктної та наукової діяльності, на факультеті приділяють увагу підвищенню якості освітнього процесу та, зокрема, підготовці молодих фахівців галузі економіки. Тож, науково-педагогічні працівники факультету активно долучаються до міжнародних стажувань. Так, у період 2020-2021 років, попри карантинні обмеження, стажування в закордонних ЗВО здійснили 20 науково-педагогічних працівників різних кафедр. Саме зараз заступниця декана економічного факультету з міжнародної діяльності, доцентка Юлія Калюжна, яка перемогла в конкурсі Федерального міністерства освіти та наукових досліджень Німеччини, навчається за програмою професійного розвитку «Training for Higher Education Administrators in Ukraine» в Університеті прикладних наук в м. Мюнстер (з 01 березня по 29 вересня 2021 року). Вже є перші значні результат цього стажування: консультації від Німецької організації академічних обмінів (DAAD), Центру акредитації міжнародних програм (AQAS), а також налагодження комунікації із ЗВО Мюнстеру та Гановера.

Щодо студентської міжнародної мобільності у 2020-2021 роках: четверо представників економічного факультету пройшли або здійснюють стажування за кордоном: Пилип Стрельніков (стипендіальна програма німецької економіки для України, Департамент економіки, туризму та регіонального співробітництва (м. Магдебург, Німеччина)), Вікторія Шляпіна (онлайн-курс «Beyond Silicon Valley» від підприємців США), Ткачук Олександр (програма «Seeds for the future – 2020» від компанії Huawei (Китай)), і ще 15 студентів з 16 червня перебувають у Болгарії як учасники професійного стажування з інтенсивним вивченням іноземних мов. Активізація процесу мобільності відбувається завдяки регулярно здійснюваній роботі представників факультету щодо поширення інформації серед студентів стосовно міжнародних стипендіальних програм, грантів, стажувань тощо.

Окрім цього, й надалі передбачені заходи щодо посилення роботи кафедр економічного факультету з диверсифікації співробітництва із закордонними закладами вищої освіти та підписання міжнародних договорів про співпрацю. Планують вони активізувати й діяльність робочих груп із підготовки проєктних і грантових заявок за пріоритетними науковими напрямками, залучати викладачів до участі у міжнародних тренінгах із грантрайтингу та заходах, присвячених управлінню науковими дослідженнями, підвищенню якості освітніх послуг, які проводяться міжнародними організаціями EARMA, BestPrac, AQAS, DAAD тощо. Посилюватиметься й робота з опанування професійної іноземної мови викладачами та студентами економічного факультету (відвідування курсів, самопідготовка). Окрім іншого, інформація щодо можливостей міжнародного академічного обміну, тренінгів і заходів серед студентів і викладачів економічного факультету поширюватиметься через соцмережі Telegram, Facebook, на засіданнях економічного факультету. А ще відбуватиметься активне впровадження концепції «Інтернаціоналізація Вдома» (Internationalisation at Home – IAH), яка є світовим трендом, адже в умовах пандемії допомагає підвищувати якість вищої освіти, розвиток міжкультурних компетенцій студентів і здобуття міжнародного досвіду.

Наприкінці засідання НТР його учасники заслухали звіт про науково-дослідну складову проєкту Еразмус+ за напрямом Жана Моне «Європейські медійні стандарти і цінності в еру пост правди/EU-Indy» (620745-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2020-2023), яку представила координаторка цього проєкту, доцентка кафедри журналістики Катерина Сіріньок-Долгарьова. Метою цього нового медіазнавчого проєкту є впровадження європейських медійних стандартів і цінностей в українську медіапрактику, що також передбачає підготовку відповідальних, медіаграмотних громадян. У 2000 році з'являється пов’язаний із цим напрямом акронім проєкту «EU-Indy» та концепція «індімедіа», що стосуються глобальної мережі незалежних ЗМІ з якісним контентом (без расизму та будь-яких інших форм ксенофобії чи дискримінації). Саме в цьому просторі формуються європейські цінності такі як: єдність у різноманітності, толерантність і прозорість незалежних ЗМІ.

Серед основних завдань цього проєкту його виконавці запроваджують навчальний курс із європейських студій, присвячений поняттям медіакультури, європейським стандартам і цінностям журналістики, конфліктно-чутливій журналістиці. Також планують провести дослідження медіаландшафту Запорізького регіону і подати настанови з покращення редакційної політики місцевих ЗМІ, розробити програму тренінгів і матеріали для професійного розвитку (підвищення кваліфікації) журналістів. А ще – забезпечити студентів і викладачів освітніми й технічними ресурсами для створення незалежних молодіжних медіа задля сприяння дискусіям, критичному мисленню та медіаграмотності серед широкої громадськості (через Інтернет-ЗМІ та студентське громадське радіо).

Окрім іншого, доповідачка зупинилася на реалізації навчального, наукового та журналістського складників проєкту. У рамках виконання навчального складника відбуватиметься викладання 5 модулів курсу «Європейські медіастандарти та цінності» для трьох груп студентів бакалаврату (загалом 60 студентів, 150 годин на рік) у ЗНУ: для спеціальності «Журналістика», для представників напрямів суспільних наук, для гуманітаріїв. Курс передбачає такі модулі: 1) «Медіакультура в європейському суспільстві» (доцент Віктор Костюк), 2) «Європейські журналістські стандарти: історичні корені і сучасні виклики» (доценти Юрій Костюк і Олена Усманова), 3) «Конфліктно-чутлива журналістика на радіо і в інтернет-медіа» (доценти Юлія Любченко і Павло Мірошниченко), 4) «Фактчекінг і верифікація в медіа» (доцентка Катерина Сіріньок-Долгарьова), 5) «Комунікація європейських цінностей через журналістику думок» (доцентка Олена Тупахіна). 

Також планують видати навчальний посібник і обладнати навчальної аудиторію європейських медіастудій. Для журналістів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів передбачені воркшопи з означеної теми тощо. Варто вказати, що вже є перші наукові результати: наприкінці травня на базі ЗНУ відбулася масштабна міжнародна науково-практична конференція «Європейські цінності в Українській освіті: виклики та перспективи», круглий стіл «Комунікація європейських цінностей через журналістську освіту». Також видано збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Науковим складником проєкту також передбачено кількісне і якісне дослідження медіаландшафту України (глибинні інтерв'ю журналістів, контент-аналіз) та публікація результатів у наукових рецензованих журналах (наукові статті та настанови щодо редакційної політики ЗМІ). А також – участь у наукових заходах різних рівнів, проведення фінальної наукової конференції та видання її матеріалів. У рамках реалізації журналістського складника проєкту відбуватиметься проведення фестивалю шкільних ЗМІ, формування студентського громадського радіомовлення (радіошоу «НЕумовно»), випуск програм планують здійснювати двічі на місяць й відповідно надавати якісну інформацію місцевій аудиторії – про події та людей, що недостатньо представлені у ЗМІ.

Науково-технічна рада за результатами представлених на засіданні доповідей одностайно ухвалила проєкти рішень. У розділі «Різне» члени НТР вирішили питання про рекомендацію до друку видання Ювілейної книги до 30-річчя економічного факультету ЗНУ, який святкуватимуть восени, а також стосовно іншої наукової літератури університету, затвердили теми дисертацій здобувачів тощо.

 

Олена Хлистун

Схожі новини