Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ провели засідання конференції трудового колективу вишу

У ЗНУ провели засідання конференції трудового колективу вишу

У ЗНУ провели засідання конференції трудового колективу вишу
25.06.2021 09:03 Все Головні новини Конференція трудового колективу Колективний договір Статут університету первинної профспілкової організації органи студсамоврядування

Двадцять третього червня у Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася конференція трудового колективу. Під час заходу йшлося про затвердження змін і доповнень до важливих документів, котрі регламентують діяльність ЗНУ: Колективний договір, Статут університету.

Усього в заході взяли участь 220 делегатів від факультетів, коледжів, структурних підрозділів та студентcтва при максимально можливій кількості делегатів – 250 осіб (статутний склад конференції). Відзначимо, що для кворуму необхідно 167 делегатів, що становить 2/3 складу делегатів. Засідання конференції трудового колективу ЗНУ проходило в змішаному форматі. Члени Вченої ради (67 делегатів) знаходилися в аудиторії № 50 (локація № 1), інші делегати конференції – онлайн на платформі Zoom, на 20 локаціях.

Учасники проголосували за затвердження президії конференції в складі ректора ЗНУ Миколи Фролова, першого проректора Олександра Бондаря, голови первинної профспілкової організації університету Бориса Павловського та голови Студентської ради Єгора Гукова. Головуючим на засіданні обрали ректора ЗНУ Миколу Фролова.

Учасники зібрання заслухали звернення ректора, в якому він привітав колектив ЗНУ із завершенням навчального року, окреслив основні досягнення колективу університету в цьому році, окреслив плани і стратегії майбутньої роботи. Так, ректор наголосив, що минулий рік був складним, колектив вишу працював у різних форматах, але всі зусилля спрямували саме на забезпечення якості освітніх послуг для студентів. При цьому, колектив університету виконав усі поставлені завдання, про що свідчать результати рейтингу вишу. Він висловив переконання, що саме цілеспрямовані зусилля всього колективу ЗНУ дають необхідний результат, спрямований на розвиток вишу. Головне в цьому процесі – дружня атмосфера, повага один до одного та системна робота. У своєму виступі Микола Фролов також проаналізував нові підходи до тендерних процедур, розвиток матеріальної бази вишу, формульний підхід фінансування вишу, проходження акредитаційних процедур. Також Микола Олександрович звернувся до викладачів і деканів із завданням підготуватись до нового навчального року, до різних варіантів організації освітнього процесу, оновити силабуси і зміст навчальних курсів у Moodle та готуватись до продовження наукової діяльності.

Перед учасниками конференції виступив і начальник юридичного відділу Костянтин Борисов. Він доповів про затвердження нової редакції Статуту Запорізького національного університету, про внесення змін до Колективного договору у 2021 році шляхом викладення документа в новій редакції. Зокрема, він прозвітував щодо поточних змін в умовах Колективного договору, які стосуються організації діяльності і праці, забезпечення продуктивної зайнятості, збільшення виплат за наукові публікації, нормування і оплати праці, встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат, встановлення гарантій, компенсацій і пільг, забезпечення необхідних умов праці медичних та інженерних працівників, виплат співробітникам відокремлених структурних підрозділів, тощо. Також присутні розглянули і затверджені пропозиції щодо змін до Колективного договору. За кожне підвищення на одиницю значення h-індексу в міжнародній наукометричній базі даних Scopus за умови відображення в профілі автора та його статтях приналежності до Запорізького національного університету здійснюється преміювання в таких розмірах:

-при досягненні h-індекса значень h=5 – у розмірі 5 000 грн;

-при досягненні h-індекса значень h=6 – у розмірі 6 000 грн;

-при досягненні h-індекса значень h=7 – у розмірі 7 000 грн;

-при досягненні h-індекса значень h=8 – у розмірі 8 000 грн;

-при досягненні h-індекса значень h=9 – у розмірі 9 000 грн;

-при досягненні h-індекса значень h=10 – у розмірі 10 000 грн;

-при досягненні h-індекса значень h=11 і вище – у розмірі 15 000 грн

Крім того, затверджені пропозиції щодо створення інтелектуальної власності ЗНУ, в тому числі отримання та практичне використання:

-патенту на винахід, патенту на сорт рослин, патенту на породу тварин, у розмірі – 5 000 грн;

-патенту на корисну модель, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, у розмірі – 2 000 грн;

-укладення ліцензійного договору – 20% від вартості ліцензійного договору.

За словами проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука, який пояснив зміни в преміюванні за наукові публікації в системі Scopus і Web of Science, індекс Гірша  в університеті складає 21 і це найбільший показник у регіоні. Проте є необхідність збільшити індекс Гірша від 5 до 11 для того, щоб заявити про науковців вишу на більш високому рівні. Також проректор зазначив, що зекономлені кошти за наукові публікації, спрямують на закупівлю нового обладнання для лабораторій, їхнє реформування і оновлення.

Також у Статуті оновили й розширили види економічної діяльності, які може провадити ЗНУ. Оновили й доповнили й положення щодо відокремлених структурних підрозділів вишу; удосконалили й інтегрували під сучасні потреби розділ “Концепція освітньої діяльності ЗНУ»; відобразили в Статуті обов`язковість визначення в контракті з керівником закладу вищої освіти цільових показників діяльності ЗВО; оновили положення пунктів Статуту щодо органів управління фахових коледжів ЗНУ, щодо порядку створення та переліку повноважень Вченої ради; розширили повноваження органів громадського самоврядування факультетів/інституту, підвищили їхню роль в управлінні університетом; оновили положення щодо Наукового товариства студентів, аспірантів і докторантів ЗНУ та Ради молодих вчених ЗНУ.

За час заходу відзначили, що головною причиною внесення змін до Статуту ЗНУ стала необхідність приведення Статуту вишу у відповідність до діючого законодавства у вищій освіті. Крім того, всі зміни узгодили з профспілкою і науковою спільнотою. Усі запропоновані увазі членів трудової конференції зміни ухвалили одностайно.

Крім того, під час засідання перший проректор Олександр Бондар доповів про обрання виборних представників до складу Вченої ради Запорізького національного університету. Зокрема, затвердили кандидатуру виборного представника до складу Вченої ради Запорізького національного університету Федченка Олександра Івановича – доцента кафедри міського будівництва і архітектури Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ, кандидата технічних наук. Також Олександр Григорович звернув увагу на те, що восени запланували формування нового складу конференції трудового колективу ЗНУ і наголосив на необхідності коригування органів громадського самоврядування факультетів і вчених рад факультетів. Проаналізував перший проректор і зміни в законі «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», звернувши увагу на оновлення і реформування органів правління і самоврядування університету, на зміни в організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання та зміни в концепції освітньої діяльності вишу.

На засіданні також виступила декан економічного факультету Алла Череп, яка наголосила на успішно проведеній кампанії з вакцинації співробітників вишу завдяки зусиллям керівництва університету. Своєю чергою, завідувач кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Валерій Домніч подякував керівництву ЗНУ за дієву підтримку в організації практики студентів і відзначив необхідність активізації роботи в напрямку профорієнтації молоді, співпраці представників освітянської спільноти ЗНУ з міжнародними науковцями.

Наприкінці заходу Микола Фролов побажав колективу вишу оптимізму, натхнення та впевненості у завтрашньому дні, закликавши до консолідації зусиль заради подальшого розвитку університету в 2021 році.

 

Олена Переверзєва

 

 

 

 

Схожі новини