Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Столярова Анастасія Валеріївна

Столярова Анастасія Валеріївна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра програмної інженерії

Доктор філософії (PhD), доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

  • очетверга 12:55 – 14:15

Дисципліни

  • Бази даних,
  • Операційні системи,
  • Нейронні мережі,
  • Нейронні системи і мережі

Біографія

У 2013 р. закінчила Запорізький національний університет, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Математика», здобула кваліфікацію «Магістр математики. Викладач вищої школи (математика)».

Впродовж 2012–2017 рр. працювала в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 65 на посаді вчителя математики.

Протягом 2017–2021 рр. навчалась в аспірантурі Запорізького національного університету за спеціальністю 113 Прикладна математика.

Впродовж 2018 р. працювала у ЗНУ на посаді молодшого наукового співробітника проблемної науково-дослідної лабораторії прикладної математики та механіки для виконання держбюджетної теми № 1/18 науково-дослідної частини.

З 2019 року працювала на посадах асистента, викладача, ст. викладача кафедри програмної інженерії ЗНУ, а з лютого 2023 працює на посаді доцента.

У 2021 р. достроково захистила дисертацію на тему «Гомогенізація композиційного матеріалу з порожнистими транстропними волокнами» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика (диплом ДР № 002724).

Відомості щодо підвищення кваліфікації:

1. Навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» (31.10.2022-27.11.2022): базовий рівень, сертифікат № GDTfE-04-Б-01200 від 13.11.2022 р. (30 год. / 1 кред. ЄКТС); середній рівень, сертифікат № GDTfE-04-C-00017 від 20.11.2022 р. (15 год. / 0,5 кред. ЄКТС); поглиблений рівень, сертифікат № GDTfE-04-П-00029 від 27.11.2022 р. (15 год. / 0,5 кред. ЄКТС) – видані ТОВ «Академія цифрового розвитку» (м. Київ).

2. Підвищення кваліфікації за програмою Школи педагогічної майстерності ЗНУ з теми: «Організаційне та навчально-методичне забезпечення діяльності закладу вищої освіти в контексті нормативної бази освітнього процесу» (24.10.2022-06.11.2022); сертифікат СС 02125243/66-22 від 07.11.2022 р. (2 кред. ЄКТС) виданий Запорізьким національним університетом.

3. Підвищення кваліфікації за програмою Школи педагогічної майстерності ЗНУ з теми: «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі» (21.11.2022-09.12.2022); сертифікат СС 02125243/106-22 від 12.12.2022 р. (2 кред. ЄКТС) виданий Запорізьким національним університетом.       

4. Міжнародна Академія Прикладних Наук (Ломжа, Польща) і Державний біотехнологічний університет (Харків, Україна), тема: «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики»; сертифікат № MANS/2023/01/514 від 26.01.2023 р. (6 год. / 0,2 кред. ЄКТС) виданий MANS (Ломжа, Польща).

5. Стажування за програмою «EPAM Teachers Internship Online Program 2023» (01.02.2023-28.02.2023); сертифікат № 1096 (108 год.) виданий Асоціацією «ІТ Україна» та компанією EPAM Systems.

 

Наукова робота

Наукові інтереси: механіка деформівного твердого тіла, математичне моделювання, розробка методів та інструментальних систем обчислювальної механіки

Посилання на професійні соціальні мережі та основні публікації: ResearchGate Profile: https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia-Stoliarova

1. Homeniuk S., Grebenyuk S., Klimenko M., Stoliarova A. Determining the effective characteristics of a composite with hollow fiber at longitudinal elongation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 6/7 (96). P. 6–12. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143406. (Scopus).

2. Столярова А. В., Гребенюк С. М., Клименко М. І. Поздовжній модуль пружності волокнистого композиту з перехідним шаром. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2018. № 2. С. 130–142. URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1236.

3. Grebenyuk S., Klymenko M., Stoliarova A., Titova O. Longitudinal shear modulus of the composite material with hollow fibers. Mechanika 2019: proceedings of the 24th International scientific conference (Kaunas, Lithuania, 17 May 2019). Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. P. 45–48. URL: https://www.researchgate.net/publication/354890490_Longitudinal_Shear_Modulus_of_the_Composite_Material_with_Hollow_Fibers.

4. Столярова А. В. Ефективні механічні характеристики композиційних матеріалів із транстропними порожнистими волокнами: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 104 с.

5. Stoliarova A. V., Koval R. A., Hatsenko A. V., Dioba N. O. The determination of the elastic constants of the composite material with solid and hollow equivalently directed fibers. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical and Mathematical Sciences. 2021. № 1. P. 57–64. URL: https://doi.org/10.26661/2413-6549-2021-1-07.

6. Stoliarova A., Pozhuyev A., Spytsia O., Bohuslavska A. Homogenization of a unidirectional composite reinforced with two types of transtropic hollow fibers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. № 5/7 (113). C. 52–58. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.242398. (Scopus).

Участь у науково-практичних конференціях різного рівня:

1. Дев'ята Всеукраїнська, шістнадцята регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 26–27 квітня 2018 р.).

2. Конференція молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми машинобудування» (Харків, 15–18 квітня 2019 р.).

3. Десята Всеукраїнська, сімнадцята регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 25–26 квітня 2019 р.).

4. The 24th International scientific conference «Mechanika 2019» (Kaunas, Lithuania, 17 May 2019).

5. VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій» (Запоріжжя, 23–26 травня 2019 р.).

6. VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій» (Запоріжжя, 11–14 червня 2020 р.)

7. Дванадцята Всеукраїнська, дев'ятнадцята регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (Запоріжжя, 29–30 квітня 2021 р.).

8. International scientific and practical conference “Digital transformation and technologies for all areas sustainable development of modern education, science and practice” (Łomża, Poland, 26 January 2023).

Інформація надана математичним факультетом

Столярова Анастасія Валеріївна