Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ обговорили напрями подальшої навчально-методичної роботи

У ЗНУ обговорили напрями подальшої навчально-методичної роботи

У ЗНУ обговорили напрями подальшої навчально-методичної роботи
20.10.2021 15:09 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Науково-методична рада наукова діяльність освітні програми

Дев’ятнадцятого жовтня в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося засідання науково-методичної ради. Захід проходив під керівництвом голови НМР, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гури та керівниці навчально-методичного відділу Людмили Нестеренко. У засіданні також взяли участь голови науково-методичних рад усіх факультетів вишу та інженерного навчально-наукового інституту, гаранти освітніх програм та інші науково-педагогічні працівники.

Під час засідання учасники обговорили низку важливих питань, пов’язаних із затвердженням освітньо-професійних програм, наповненням складників навчально-методичного забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти та навчально-методичного забезпечення електронних курсів у системі Moodle ЗНУ, а також розглянули інші стратегічні питання щодо організації освітнього процесу та напрямків навчально-методичної роботи в цьому навчальному році.

Під час засідання представили освітньо-професійні програми «Інформаційні системи і технології» й «Архітектура і містобудування», розроблені відповідно до затвердженого стандарту вищої освіти із внесеними змінами і рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Усі ці програми пройшли необхідну процедуру погодження, при цьому врахували всі зауваження. У своїх виступах доповідачі – гаранти освітньо-професійних програм: професор кафедри програмної інженерії Сергій Чопоров, професор кафедри промислового та цивільного будівництва, проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти Віктор Банах та завідувач кафедри міського будівництва і архітектури Андрій Банах – проаналізували внесені зміни до освітніх програм у відповідності до стандартів вищої освіти, до змісту ОП, до практичної підготовки. Також гаранти розповіли про особливості освітніх програм, їхній фокус й унікальність, фахову специфіку, освітні компоненти, про процедуру проходження акредитації, змінені й переглянуті навчальні дисципліни навчального плану, програмні результати, компетентності.

Так, в освітній програмі «Інформаційні системи і технології» зроблено акцент на прогнозуванні і машинному навчанні, а в освітній програмі «Архітектура і містобудування» – на балансі двох складників (технічної архітектури окремих об’єктів і містобудівельній галузі). Крім того,  проаналізували зауваження Нацагенства стосовно компонентів освітніх програм, переліку курсових проєктів, переліку дисциплін загального циклу і за вибором.

Про наповнення складників навчально-методичного забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в системі Moodle ЗНУ та стан навчально-методичного забезпечення електронних курсів у системі Moodle ЗНУ доповіли голови науково-методичних рад факультетів та ІННІ ЗНУ, завідувачка навчальної лабораторії інформаційного забезпечення освітнього процесу Наталія Кириченко та керівниця навчально-методичного відділу Людмила Нестеренко.

Учасники засідання проаналізували за факультетами відсоток наповненості онлайн-курсів в Moodle, обговорили питання організації освітнього процесу, якості освітніх програм, особливості системи оцінювання і контролю знань студентів, системи накопичення ними балів. Представники навчального відділу звернули увагу на необхідність оновлення тестових курсів, силабусів, інформації про викладачів і систему оцінювання, необхідність перевірки змісту освітніх програм для уникнення їх дублювання. Крім того, Людмила Нестеренко звернула увагу на необхідність оновлення методичного забезпечення організації практик, змісту наскрізних програм практик, його узгодження з програмними компонентами й результатами навчання. Також було відзначено, що вся інформація про практику розміщуватиметься в системі Moodle, а на сайті – інформація про наскрізні програми практик і бази практик.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура звернув увагу присутніх на необхідність перевірки методичного забезпечення навчальних курсів у системі Moodle, активізації представників різних факультетів для організації навчально-методичної роботи, перегляду переліку освітніх програм на 2021-2022 н.р. Також він наголосив на необхідності системної підготовки студентів й організації підготовчих тренінгів для них на факультетах для складання фахових іспитів при вступі до магістратури.

Під час засідання учасники розглянули та рекомендували до затвердження Положення про організацію й порядок проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» в Запорізькому національному університеті. Обговорюючи це питання, доповідач – керівниця навчально-методичного відділу Людмила Нестеренко відзначила, що об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) (Objective Structured Clinical Examination – OSCE) – це іспит, яким визначається готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти. Під час його проведення оцінюються клінічна майстерність і відповідні компетентності шляхом демонстрування практичних (клінічних) знань і навичок на реальному об’єкті (стандартизований/віртуальний пацієнт), на моделі (манекен, фантом, муляж) або обладнанні, ситуаційні завдання. Оцінка компетентностей та навичок здобувачів вищої освіти відбувається на підставі принципів об’єктивності, структурованості та наближення до реальної клінічної ситуації за допомогою стандартної оціночної шкали. А оцінка клінічної компетентності здобувача вищої освіти здійснюється за чек-листами, які складені на основі алгоритму дій у певній клінічній ситуації. Крім того, ОСКІ, як складник атестації оцінює відповідність компетентності (практичні навички) студента вимогам, визначеним стандартом вищої освіти та освітньою програмою у клінічній частині, яку неможливо оцінити методом стандартизованого тестування, а саме: комунікативні, практичні (мануальні) навички, базові практичні (мануальні) навички – техніка виконання фізикального обстеження, ускладнені практичні (мануальні) навички – фізикальне обстеження з метою ідентифікації та інтерпретації симптомів і синдромів, візуальне виявлення ознак, використання мультимедійних ресурсів, маніпулятивні і когнітивні навички. Загалом у рамках цього питання учасники розглянули особливості підготовки до проведення ОСКІ, методику і регламент проведення ОСКІ, оцінювання студентів під час проведення ОСКІ.

Крім того, учасники засідання затвердили останні результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, отримані в системі неформальної/інформальної освіти. Наприкінці заходу затвердили рекомендований до друку список навчально-методичної літератури, який їх увазі представила методистка навчально-методичного відділу Наталія Мацюх.

 

 

 

Схожі новини