Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Під час Науково-технічної ради ЗНУ проаналізували результати діяльності вчених вишу

Під час Науково-технічної ради ЗНУ проаналізували результати діяльності вчених вишу

Під час Науково-технічної ради ЗНУ проаналізували результати діяльності вчених вишу
23.10.2021 12:12 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Науково-технічна рада факультет соціології та управління інженерний навчально-науковий інститут освітній процес наукова діяльність грантова діяльність

Двадцять першого жовтня в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) в online-режимі відбулося засідання Науково-технічної ради університету під головуванням проректора з наукової роботи ЗНУ, професора Геннадія Васильчука. За час заходу його учасники заслухали звіти представників ЗНУ про здійснену ними науково-дослідницьку роботу. Вони внесли зауваження та обговорили пропозиції щодо подальшого розвитку наукової діяльності в університеті. На заході доповідачі також звітували про результати реалізації міжнародних проєктів.

На початку онлайн-зібрання Геннадій Миколайович зазначив, що Науково-технічна рада продовжує працювати в звичному режимі, та висловив сподівання на спільну плідну діяльність. За доброю традицією, що склалася в Запорізькому національному університеті, на початку заходу вручили почесні відзнаки науковцям – за їхні визначні досягнення. Зокрема, подяки Запорізької обласної державної адміністрації вручили таким науковицям вишу, як Бєлоконь К.В., Сіріньок-Долгарьова К.Г., Шарая А.А.

Геннадій Васильчук прозвітував про підсумки осінньої атестації для аспірантів і докторантів та результати зарахування до аспірантури та докторантури ЗНУ. За його словами, 367 аспірантів 1-4 року навчання та 13 докторантів 1-2 років навчання і 6 випускників докторантури 2019-2020 рр. успішно пройшли атестацію. Крім того, у наукових керівників, на засіданнях кафедр та Радах факультетів атестували 41 аспіранта першої хвилі набору (квітень 2021 р.). Під час доповіді проаналізували кількість аспірантів за факультетами та підсумки вступної кампанії. Так, на держбюджетну форму навчання до вишу зараховано 57 аспірантів та 7 докторантів. Усього ж зараховано на 1 курс аспірантури 122 здобувачі, які продемонстрували при вступі високий рівень знань і мають публікації за тематикою майбутніх дисертаційних досліджень. А загальний контингент аспірантів на сьогодні складає 448 осіб. Розповів Геннадій Миколайович про акредитаційні процедури й процеси в аспірантурі, про можливість переведення з контрактної форми навчання на бюджетну за умови наявних бюджетних місць.

Крім того, проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов звернув увагу присутніх на виклики, пов’язані з новаціями акредитації освітніх програм 3 освітньо-наукового рівня, на методичне забезпечення освітнього процесу, на переформатування умов вступу до аспірантури (необхідність презентації моделі дослідницької пропозиції для вступу), на організацію викладання фахових і вибіркових дисциплін, на кадрове забезпечення викладання на 3 освітньо-науковому рівні і відповідність науково-педагогічних працівників критеріям Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (викладання дисциплін, які відповідають фаху викладачів, наукові досягнення викладачів, публікації наукових праць, стажування).

Також відзначили, що при акредитації важливим фактором є конкретні наукові досягнення та здобутки аспірантів. А освітні програми, де немає набору аспірантів і не забезпечується освітній процес, будуть закриватись. При цьому будуть започатковуватись нові освітні програми.

Учасники засідання цього дня також заслухали доповідь доцентки кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем інженерного навчально-наукового інституту Наталії Полякової про результати роботи Академії «Cisco» та Центру підтримки Академій «Cisco» у 2020-2021 н.р. Передусім доповідачка презентувала досягнення викладачів та нові методи навчання. Вона розповіла про організацію масових онлайн-заходів в Україні, про перспективи розвитку програми Академій «Cisco». Серед них: відкриття впродовж року додатково 5 нових академій «Cisco» в школах Запоріжжя, Запорізької області та України загалом для проведення ефективної профорієнтаційної роботи в цих навчальних закладах; спрямування уваги на проведення регіональних та всеукраїнських онлайн-заходів із популяризації ІТ-освіти та STEM-освіти.

Йшлося про затвердження сертифікатних програм із курсів Академії «Cisco» для роботи через Центр післядипломної освіти ЗНУ та про інтеграцію системи «Netacad» із СЕЗН Мoodle ЗНУ. Також вона відзначила, що на сьогодні Центр підтримки Академій «Cisco», який працює з 2017 року, підтримує 88 Академій у школах та коледжах України, близько 20 з яких знаходяться в пасивному стані.

Щорічно Центр є організатором масових онлайн-заходів профорієнтаційного спрямування, для залучення молоді й, зокрема, дівчат до навчання на ІТ-спеціальностях та роботи в ІТ-індустрії. У 2020-2021н.р. до цих заходів долучились більше 6 000 школярів, студентів коледжів та учнів системи ПТО. Загалом, в Академії «Cisco», яка працює з 2005 року, студенти мають можливість навчатися організації комп’ютерних мереж, мережній маршрутизації та комутації, кібербезпеці та програмуванню за тими ж методиками та матеріалами, що і студенти всього світу. Крім того, за плідну роботу з підготовки молоді до розбудови цифрової економіки України та світу у 2020-2021 н.р. Центр підтримки Академій «Cisco» «Запорізький національний університет» відзначили вагомою нагородою: Статус Premier+Academy Support Center. За надзвичайно ефективну та якісну підтримку нових Академій «Cisco» цей Центр знову увійшов у ТОП 5% найкращих ASC світу.

Свою доповідь про науково-дослідну складову проєкту «Адаптація кращих практик європейської політики історичної пам'яті до потреб українського суспільства» представила учасникам НТР доцентка кафедри соціології Іва Павленко. Вона розповіла про ефективні напрями й наукові складники роботи, організацію різних наукових й освітніх заходів, досліджень, конференцій, вебінарів, де будуть відображені результати наукової роботи. Доповідачка відзначила, що дослідницький продукт, згенерований за результатами реалізації проєкту, пройде апробацію під час викладання навчального курсу «Європейська політика пам’яті» (впродовж 2020 – 2023 років) та проведення тематичних тренінгів (2022 р.). Результати досліджень відобразяться в матеріалах тренінгів, доступних онлайн, а також у навчальному посібнику, який буде видано за підсумками проєкту (травень 2023 р.) Також окремим складником наукової роботи за проєктом є науково-дослідницькі проєкти студентів, які виконуються за результатами навчання за курсом «Європейська політика пам’яті».

У рамках засідання про стратегічні напрями розвитку університетів Чехії (за результатами міжнародного воркшопу в Університеті імені Масарика та Університеті імені Томаша Баті) доповіла доцентка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Наталія Венгерська. Зокрема, вона презентувала особливості навчальних планів, освітніх програм, практик за педагогічним напрямом, в яких акцент робиться на міждисциплінарність та інтернаціоналізацію освіти. Також Наталія Венгерська розповіла, як проводиться в цих вишах профорієнтаційна й маркетингова діяльність для популяризації наукових досліджень, як працює кар’єрний центр університету. Із презентаціями, які були представлені під час освітньої поїздки, можна ознайомитися за лінком:

https://drive.google.com/drive/folders/1Wk-Vuxi0CzC5l2M62-_HhgMlhwBkmPSK?usp=sharing

Про виконання науково-дослідної роботи, що фінансується за рахунок надходжень за госпдоговорами, «Удосконалення мікроструктури і робочих поверхонь з метою збільшення ресурсу працездатності відливок» доповів професор кафедри металургії Віктор Скачков. Під час свого виступу він акцентував увагу на величезному обсязі здійсненої науковим колективом роботи з даної тематики. У рамках презентації він представив докладний аналіз напрацювань у цій галузі, зокрема дослідження макро- і мікроструктури зразків відливок, етапи та способи модернізації технології та завдання дослідження. Також доповідач перерахував основні наукові результати, котрих досягнуто на поточному етапі роботи.

Окрім іншого, учасники засідання розглянули низку питань про рекомендацію до друку та поширення через мережу Internet наукових видань, монографій і збірників наукових праць. Також вони розглянули питання про внесення змін до складу редакційної колегії збірника праць «Педагогічні науки: теорія та практика», про затвердження до виконання госпдоговірних робіт, затвердження й уточнення тем кандидатських і докторських дисертацій, затвердження індивідуального плану роботи над ними, призначення й зміну наукових керівників, консультантів та інше.

Підбиваючи підсумки роботи Науково-технічної ради, проректор з наукової роботи, професор Геннадій Васильчук звернув увагу учасників заходу на активізацію наукової й міжнародної, проєктної, госпдоговірної діяльності на факультетах. Також він подякував представникам найактивніших факультетів вишу за їхню плідну роботу із захисту наукових робіт і підняття рейтингу ЗНУ. Голова науково-технічної ради Геннадій Васильчук підкреслив значущість проваджуваної науковцями вишу діяльності. Він звернув увагу на важливість популяризації, поширення та висвітлення на сторінках факультетів і на сайті вишу інформації про наукові розробки, практичні здобутки, напрями наукової та дослідницької роботи вчених різних факультетів, що зможе відкрити багато нових перспектив. У результаті голосування присутні ухвалили всі проєкти рішень НТР та затвердили заключні звіти.

 

 

 

Схожі новини