Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Під час засідання Вченої раді затвердили важливі рішення організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти

Під час засідання Вченої раді затвердили важливі рішення організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти

Під час засідання Вченої раді затвердили важливі рішення організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти
29.10.2021 16:45 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Вчена рада наукова діяльність освітні програми вступна кампанія освітній процес нагородження

Двадцять шостого жовтня в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося засідання Вченої ради, під час якого обговорили низку питань й ухвалили стратегічні рішення, які стануть основою для послідовного сталого розвитку університету в майбутньому. Серед них розглянули питання про результати вступної кампанії 2021 року та про завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів до університету в наступному навчальному році; про ефективність системи підготовки докторів філософії PhD у ЗНУ, про затвердження освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти за спеціальностями для здобувачів освітньо-професійного ступеня молодшого фахового бакалавра, розроблених відповідно до затверджених у червні 2021 року стандартів фахової перед вищої освіти, та інші.

На початку засідання ректор ЗНУ, професор Микола Фролов ознайомив усіх присутніх із порядком денним засідання. Він висловив переконання, що саме цілеспрямовані зусилля всього колективу ЗНУ надають необхідний результат, спрямований на розвиток вишу та надання здобувачам вищої освіти сучасних міцних знань. Головне в цьому процесі – дружня атмосфера, повага один до одного та системна робота.

У рамках засідання про результати вступної кампанії 2021 року, завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів до університету в наступному навчальному році доповіла Оксана Спиця. Вона проаналізувала підсумки вступної кампанії, оприлюднила загальні кількісні показники вступу за факультетами (найбільше абітурієнтів вступило на факультет соціальної педагогіки та психології і до ЕПФК), географію вступників (переважно – південно-східний регіон України), найменший і найвищий прохідний бал для вступу на різні факультети, порівняльну статистику вступу на факультети за останні роки тощо. Учасники засідання обговорили фактори впливу на умови вступу в найближчій перспективі (підвищення вартості навчання, введення сертифікату з математики для вступу на більшість освітніх програм), а також рекомендації, які треба врахувати в  правилах прийому.

Про ефективність системи підготовки докторів філософії PhD у ЗНУ, акредитацію ОНП у 2020-2021 навчальному році доповів проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов. Зокрема, він звернув увагу на ліцензійні обсяги вступу на рік за третім освітньо-науковим рівнем (285 осіб), обсяги вступу за регульованими спеціальностями («Право» – 30 осіб, «Теплоенергетика» – 5 осіб). Доповідач проаналізував загальний контингент аспірантів і докторантів (462 особи), локальні нормативно-правові акти з питань підготовки та атестації PhD, організаційно-методичну роботу, структурно-логічну схему підготовки докторів філософії, структуру навчального плану й освітнього процесу (дисципліни загальної і професійної підготовки, обов’язкові і вибіркові дисципліни), нові форми методичної та тренінгової роботи в рамках діяльності Школи педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації. Під час доповіді Юрій Олегович розглянув питання про діджиталізацію організації роботи й освітнього процесу, її механізми;  дотримання балансу між освітнім і науковим компонентами; про рівень акредитованих ОНП. А також – про модернізацію освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії з урахуванням рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; про запровадження підготовки за новими освітньо-науковими програмами (зокрема, міждисциплінарними); про закриття окремих освітньо-наукових програм з урахуванням перспектив акредитації та контингенту здобувачів. Йшлося й про забезпечення організаційно-методичної, змістовної, процедурної підготовки до акредитації 10 освітньо-наукових програм у 2021/2022 н.р.; про посилення відповідальності наукових керівників за якість дисертаційних досліджень; про організаційно-методичну підтримку гарантів освітньо-наукових програм та формалізації їх статусу; про розширення практики подвійного наукового керівництва (зокрема, з науковцями з-за кордону). Йшлося під час доповіді й про вдосконалення механізмів реалізації здобувачами PhD права на вибір дисциплін; посилення контролю за відповідністю проблематики дисертаційних досліджень із галуззю наукових інтересів керівників.

Своєю чергою, проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук закцентував увагу на доцільності й оптимізації деяких ОНП, їхній акредитації, а також – відповідності формального  наукового складника підготовки й захисту здобувачів PhD. Згодом про затвердження освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти за спеціальностями для здобувачів освітньо-професійного ступеня молодшого фахового бакалавра, розроблених відповідно до затверджених у червні 2021 року стандартів фахової передвищої освіти, доповів перший проректор Олександр Бондар.

Під час Вченої ради її учасники розглянули питання затвердження голів екзаменаційних комісій для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти щодо присвоєння кваліфікації ступеня магістр за спеціальностями факультетів Запорізького національного університету, інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ. Йшлося про про затвердження голів екзаменаційних комісій для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст відокремлених структурних підрозділів «Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій ЗНУ», «Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ» та «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж ЗНУ» (доповідач – Горлач В.В.). Під час заходу прозвітували про затвердження Положення про організацію і порядок проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» в Запорізькому національному університеті; про визнання результатів підвищення кваліфікації (стажування) за неакредитованими програмами та шляхом неформальної/інформальної освіти науково-педагогічних працівників Запорізького національного університету (доповідач – Нестеренко Л.О.). Проректор Г. Васильчук прозвітував про рекомендацію до друку та поширення через мережу інтернет наукової літератури; про внесення змін до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічні науки: теорія та практика». Про рекомендацію до друку навчально-методичної літератури доповів проректор Гура О. І. Про рекомендацію претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим ученим для увічнення героїв Небесної Сотні: у номінації імені Устима Голоднюка – Ільїн Сергій Віталійович; у номінації імені Юрія Поправки – Федчишин Дмитро Володимирович доповів Васильчук Г.М. Про представлення до нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ ступеня Бакаленко Ірини Миколаївни – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри української літератури доповідала Бондаренко І.С.

Наприкінці заходу Микола Фролов подякував за плідну роботу всім учасникам Вченої ради. Він висловив сподівання, що й надалі ефективність залишиться важливим показником діяльності представників колективу Запорізького національного університету. Відповідно до кожного пункту порядку денного учасники засідання розглянули та затвердили проєкти рішень.

 

 

 

 

Схожі новини