Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ здійснюється підготовка фахівців за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Data Science: Продуктова аналітика мовою запитів SQL до баз даних»

У ЗНУ здійснюється підготовка фахівців за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Data Science: Продуктова аналітика мовою запитів SQL до баз даних»

У ЗНУ здійснюється підготовка фахівців за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Data Science: Продуктова аналітика мовою запитів SQL до баз даних»
30.11.2021 10:07 Все Головні новини Інженерний інститут ЗНУ Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University Центр післядипломної освіти ІННІ кафедра інформаційної економіки підприємництва та фінансів аналітика даних курси підвищення кваліфікації

Згідно з планом профорієнтаційної роботи ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) і Положенням про документи щодо післядипломної освіти у виші, на базі інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні та на кафедрі інформаційної економіки, підприємництва та фінансів за підтримки Центру післядипломної освіти організували підготовку фахівців за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Data Science: Продуктова аналітика мовою запитів SQL до баз даних».

Курси підвищення кваліфікації за цією короткостроковою програмою розпочались 22 листопада в очно-дистанційному форматі та триватимуть до 3 грудня на безоплатній основі. Загалом, курс розрахований на 60 годин: це – 2 кредити ЄКТС. Реєстраційний список учасників – 15 осіб. Основна мета програми – формування професійних компетентностей самостійної практичної роботи з аналізу великих даних на основі запитів SQL до баз даних для інтелектуальної підтримки розвитку бізнесу.

Опікувався розробкою програми та набором слухачів гарант освітньої програми – доктор економічних наук, професор, в.о. кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів В’ячеслав Глущевський. Укладачами програми стали: Іван Клопов – д.е.н., доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів, та Анна Шепелєва – лекторка Online-академії «Geekbrains», Head-аналітик маркетинг і digital-напрямку міжнародної компанії «MEGOGO». За словами В’ячеслава Глущевського, програму курсів підвищення кваліфікації затвердили вперше у виші, адже відповідні навички та компетентності затребувані серед студентів спеціальності «Інформаційна економіка», співробітників вишу та фахівців галузі. Підготовка фахівців за цією програмою продовжуватиметься. Він відзначив, що програма підвищення кваліфікації – перспективна, актуальна, узгоджена й модифікована згідно з потребами та запитами аудиторії вишу, а також доповнює відповідну освітню програму «Інформаційна економіка» з підготовки студентів за змістом, обсягом і дисциплінами. Здобуті під час навчання навички слухачі курсів можуть використати, аби бути конкурентоспроможними в аналітичних, IT-компаніях і вийти за межі українського ринку праці.

Цільова група програми – здобувачі вищої освіти, представники малого та середнього бізнесу, викладачі ЗВО, фахівці в галузі аналізу даних. Ця програма спрямована на підвищення таких професійних компетенцій: здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення комерційних, маркетингових, інвестиційних завдань, підготовки аналітичних звітів і дашбордів; здатність здійснювати напівавтоматичний аналіз великих баз даних для конкретних предметних галузей (на прикладі великих медіакорпорацій) засобами Data mining; здатність до цільового пошуку, оброблення та аналізу бізнес-інформації з різних джерел. Напрям підвищення кваліфікації, який охоплює програма, – аналіз великих даних (Data Science, Data analysis). При цьому навчання передбачає проведення занять із застосуванням дистанційних технологій, вебплатформи Zoom, електронної системи навчання Moodle у форматі інтерактивної лекції-презентації з елементами практичного заняття, тренінгу, ділової гри, кейсу тощо. Під час навчання слухачі опановують зміст програми за такими темами: основи введення у SQL; робота з командами, функції фільтрації та обчислювані поля; функції аналітики, підзапити та об'єднання таблиць; команди модифікації мови DML, створення та модифікації таблиць; представлення та процедури, що зберігаються, типи даних; тригери, розширені можливості SQL та основні обмеження; аналітичні функції; основні особливості PostgreSQL, віконні функції, змінні; вирішення складних завдань на SQL.

Серед основних очікуваних результатів навчання можна виокремити такі: базовий рівень при роботі з основними SQL-запитами до баз даних; комплекс теоретичних знань, спрямований на допомогу аналітикам-початківцям, розробникам ІТ-додатків, тестувальникам ПЗ в опануванні мовою структурованих запитів до реляційних баз даних; вміння самостійно отримувати (добувати) потрібні дані з баз даних для конкретних предметних галузей, зіставляти й аналізувати їх; врахування особливостей баз даних для оптимізації SQL-запитів. А також – вирішення реальних кейсів і завдань продуктової аналітики на замовлення бізнесу; робота з великими масивами даних та створення запитів до баз даних будь-якої складності; опанування на рівні «junior» синтаксисом баз даних PostgreSQL та MySQL; створення професійних звітів із підключенням безпосередньо до баз даних та їхнім автоматичним оновленням; застосування технології Data mining для цільового пошуку інформації на прикладах реальних кейсів.

Після завершення курсів їхні учасники отримають сертифікати про підвищення кваліфікації.

 

Схожі новини