Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбулася зустріч із роботодавцями щодо обговорення освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»

На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбулася зустріч із роботодавцями щодо обговорення освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»

На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбулася зустріч із роботодавцями щодо обговорення освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»
01.12.2021 11:03 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University економічний факультет освітній процес розширене засідання кафедри зустріч зі стейкґолдери

Двадцять дев’ятого листопада 2021 року організували зустріч із роботодавцями на розширеному засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) щодо обговорення та перегляду освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» для бакалаврського та магістерського рівня.

На зустрічі були присутні викладачі кафедри фінансів, банківська справа та страхування та запрошені роботодавці, а саме: Гриценко О.Ю., юрисконсульт Департаменту зі стягнення проблемної заборгованості в Південно-Східному регіоні АТ КБ «ПриватБанк»; Дубініна С.М., головна економістка ПрАТ «Запоріжабразив»; Мокшанов В.В., керівник видавництва «Вектор» й Мандрик А., керівниця відділу навчання «Reikartz Hotel Group».

Зустріч почалася із привітального слова д.е.н., професорки, декана економічного факультету Череп А.В., яка відзначила важливість таких заходів для врахування думки роботодавців і вдосконалення освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит», що дозволить готувати здобувачів, затребуваних на ринку праці. Алла Василівна відзначила, що випускники спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці. Також зауважили й важливість таких зустрічей для вдосконалення освітнього процесу.

Виступив за час заходу й к.е.н., професор, завідувач кафедри Кущик А.П., гарант освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» (магістерського рівня). Він наголосив на важливості врахування порад роботодавців щодо ОП «Фінанси і кредит», на укладених договорах про співпрацю та визначив мету, завдання, переваги навчання за вказаною освітньо-професійною програмою. Основною метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців шляхом набуття ними теоретичних знань, практичних навичок, які будуть конкурентноспроможними на ринку праці та володітимуть сучасним інструментарієм, вмітимуть використовувати програмне забезпечення у галузі фінансів, приймати якісні рішення, працювати в команді, матимуть критичне мислення.

Також учасники заслухали к.е.н., доцентку кафедри Горбунову А.В., гарантку освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» (бакалаврського рівня). Вона відзначила, що метою освітньої програми є підготовка фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання, практичні проблеми, працювати в команді на підставі оволодіння системою компетентностей, а також зможуть успішно працювати як на вітчизняному, так і західних висококонкурентних ринках праці в умовах сьогодення. Здобувачі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» знатимуть особливості функціонування позабюджетних фондів, специфіку банківської і страхової справи, податкової служби, вмітимуть формувати та розподіляти бюджети різних рівнів, планувати, вести звітність на підприємствах, в організаціях, установах, проводити аудиторські перевірки, аналізувати інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання.

У процесі розширеного засідання виступила Анна Мандрик, керівниця відділу навчання «Reikartz Hotel Group», яка погодилася з гарантами освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» (бакалаврський та магістерський рівні) щодо її важливості, актуальності на ринку праці. Вона відзначила важливість знання здобувачами предметної області, тобто фінансів, банківської справи та страхування, вміння концентруватися, бути стресостійкими, що є важливим для будь-якого підприємства. Також вона зауважила, що важливим є здатність швидко навчатися, вміння пристосовуватися до нових умов. Загалом роботодавці зацікавлені у фахівцях, які вміють працювати з програмами електронної звітності, мають аналітичне мислення, вміють планувати й організовувати роботу підприємства, свою роботу, мають командність і гнучкість. Крім того, вона порадила здійснювати викладання вибіркових дисциплін для здобувачів освітньої програми іноземною мовою.

Свою думку висловив Мокшанов В.В., керівник видавництва «Вектор»: він також погодився із думкою Анни Мандрик, керівниці відділу навчання «Reikartz Hotel Group». Роботодавець відзначив важливість практичної підготовки на підприємствах для здобувачів бакалаврського та магістерського рівня й порадив проводити виробничу практику, починаючи з другого курсу, що забезпечить формування практичних навичок. В обговоренні взяв участь Гриценко О.Ю., юрисконсульт Департаменту зі стягнення проблемної заборгованості в Південно-Східному регіоні АТ КБ «ПриватБанк». Він зазначив, що цей банк активно співпрацює із спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», та погодився із зазначеними виступами. На його думку, представникам економічного факультету доречно було б звернути увагу на вивчення фінансових технологій в економіці для прогнозування соціально-економічних процесів, адже це підвищить рівень підготовки студентів.

Наприкінці заходу д.е.н., професорка, декан економічного факультету Череп А.В. подякувала роботодавцям за пропозиції, цінні поради та присутність на розширеному засіданні кафедри. Також к.е.н., професор, завідувач кафедри Кущик А.П. висловив подяку присутнім та відзначив, що всі пропозиції будуть враховані в освітньо-професійній програмі «Фінанси і кредит» для бакалаврського та магістерського рівня, що дозволить готувати конкурентноспроможних фахівців як для вітчизняного, так і для міжнародного ринку праці.

 

Огренич Ю.О. д.е.н., доцент

кафедри фінансів, банківської справи та страхування

економічного факультету Запорізького національного університету

 

Схожі новини