Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Учасники Науково-технічної ради ЗНУ проаналізували результати наукової діяльності вчених вишу

Учасники Науково-технічної ради ЗНУ проаналізували результати наукової діяльності вчених вишу

Учасники Науково-технічної ради ЗНУ проаналізували результати наукової діяльності вчених вишу
03.12.2021 16:01 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University факультети Науково-технічна рада наукова діяльність звіти

Третього грудня в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) в online-режимі відбулося засідання Науково-технічної ради університету під головуванням проректора з наукової роботи ЗНУ, професора Геннадія Васильчука. Під час заходу його учасники заслухали звіти вчених вишу про здійснену ними науково-дослідницьку роботу, внесли зауваження й обговорили пропозиції щодо подальшого розвитку наукової діяльності в університеті.

На початку заходу Геннадій Миколайович зазначив, що Науково-технічна рада продовжує працювати в звичному режимі, та висловив сподівання на спільну плідну діяльність усіх представників колективу вишу. Під час засідання заслухали та затвердили звіти наукових керівників про виконання науково-дослідних робіт. Так, науковий керівник – кандидата історичних наук Віктор Буренков представив звіт про виконання 2-річної НДР № 2/19 «Пропаганда та суспільна свідомість на Півдні та Сході України (1930-і рр. – початок ХХІ ст.)». Доповідач проаналізував результати роботи та перспективи подальшого дослідження. Прозвітувала про виконання НДР №3/19 «Раціональний дизайн S,N-модифікованих амінотіолів як потенційних протирадіаційних засобів» наукова керівниця – ст.н.с., кандидатка біологічних наук, доцентка Марина Корнет. У своєму виступі вона акцентувала увагу на значному обсязі здійсненої науковим колективом роботи з даної тематики. Під час презентації представила докладний аналіз напрацювань у цій галузі, а також – етапи, завдання, мета, міждисциплінарність досліджень. Доповідачка перерахувала  основні наукові результати й розповіла про деталі дослідження використання радіопротекторів, популяризацію досліджень, видані наукові статті, монографії, навчально-методичні матеріали, охоронні документи, про закуплене обладнання, прилади, реактиви для досліджень, про участь у конференціях, апробацію досліджень та укладені договори про співпрацю з українськими та закордонними колегами.

Проміжний звіт про виконання НДР № 1/21 «Стратегічні комунікації як інструмент реалізації національних інтересів держави: український та закордонний досвід» представила наукова керівниця – докторка політичних наук, доцентка Лілія Хорішко. Науковиця презентувала основні результати роботи, серед яких: розширення бази наукових напрацювань понятійно-категоріального апарату з проблематики стратегічних комунікацій у політичній галузі; уточнення сутнісних і змістовних складових стратегічних комунікацій крізь призму технологічного підходу; конкретизація змісту стратегічного наративу, його впливу на формування консолідаційного потенціалу суспільства та можливості використання в реалізації національних інтересів держави; встановлення взаємозв’язку понять «стратегічні комунікації» та «національні інтереси» у контексті сучасних викликів глобального розвитку. Також вона розповіла про видані наукові статті в іноземних журналах Web of Science, Index Copernicus, монографії, участь у наукових конференціях, нетворкінгах тощо.

Крім того, прозвітував про виконання  НДР № 1/20 «Правове забезпечення продовольчої безпеки та раціонального землекористування при здійсненні органічного виробництва на шляху євроінтеграції» науковий керівник – кандидат юридичних наук Дмитро Федчишин. Він презентував очікувані результати, перспективність розробки, наукову новизну. Доповідач відзначив, що результати роботи використовуються при викладанні курсів «Аграрне право», «Земельне право» та відповідних спецкурсів земельно-правового спрямування в Запорізькому національному університеті, підготовці навчальних програм, підручників, методичних посібників, у науково-дослідницькій роботі студентів. Також результати впроваджено в діяльність ТОВ «НВП СОРТСТАНЦІЯ», селянського (фермерського) господарства «Цилюрик», постійної комісії з питань агропромислового комплексу та сільськогосподарського виробництва Запорізької районної ради.

Підбиваючи підсумки роботи учасників Науково-технічної ради, проректор Геннадій Васильчук підкреслив значущість діяльності науковців ЗНУ. У результаті голосування присутні ухвалили підсумки виконання представлених на розгляд науково-дослідних робіт, згідно з технічним завданням і календарним планом, та затвердили заключні звіти. Також він подякував представникам найактивніших факультетів вишу за їхню плідну роботу та підняття наукового рейтингу університету.

 zv__t_burenkov.doc

zv__t_fedchishin.doc

zv__t_khor__shko.doc

zv__t_kornet.doc

 

 

 

 

 

Схожі новини