Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Чопорова Оксана Володимирівна

Чопорова Оксана Володимирівна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра програмної інженерії

Доктор філософії (PhD), старший викладач

Контакти

Розклад консультацій

  • щопонеділка 11:25 – 12:55

Дисципліни

  • Якість програмного забезпечення та тестування.
  • Основи Internet-технологій.
  • Бази даних.
  • Організація i функціонування ЕОМ.

Біографія

У 2018 р. закінчила Запорізький національний університет, отримала диплом магістра за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», здобула кваліфікацію «Фахівець з інформаційних технологій. Викладач інформатики».

Протягом 2018-2021 рр. навчалась в аспірантурі Запорізького національного університету за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, галузь знань 12 Інформаційні технології.

З 2018 року працювала на посаді асистента кафедри програмної інженерії Запорізького національного університету.

У 2021 р. достроково захистила дисертацію на тему «Прогнозування зон руйнування в інженерних конструкціях з використанням комп’ютерного навчання» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (диплом ДР № 002736).

З лютого 2022 р. прийнята на посаду старшого викладача кафедри програмної інженерії Запорізького національного університету.

Відомості щодо підвищення кваліфікації:

1. З 01 серпня по 02 вересня 2022 року пройдено стажування за програмою «EPAM Teachers Internship Online Program 2022» від Асоціації ІТ України та компанії EPAM Systems в обсязі 180 годин, отримано сертифікат № 873 виданий Асоціацією ІТ України та EPAM Systems.

2. Підвищення кваліфікації за програмою Школи педагогічної майстерності ЗНУ з теми «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі» з 21 листопада по 09 грудня 2022 року, обсягом 2 кредити ЄКТС (наказ №301 від 11.11.2022 р.). Сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників СС 02125243/109-22 від 12.12.2022 р.

Наукова робота

Наукові інтереси: машинне навчання, нейронні мережі, штучний інтелект.

Посилання на професійні соціальні мережі та основні публікації:

ORCID: 0000-0003-3167-7869

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ypQVNnMAAAAJ&hl=uk

Всього наукових праць 13, серед яких одна робота – розділ колективної монографії, виданої англійською мовою у Європейському Союзі; одну статтю опубліковано у міжнародному періодичному виданні, що проіндексовано у базі даних Scopus; чотири статті опубліковано у наукових виданнях України, що включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії; також опубліковано роботи апробаційного характеру.

Інформація надана математичним факультетом

Чопорова Оксана Володимирівна