Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Вченої ради ЗНУ затвердили рішення щодо освітнього процесу

На засіданні Вченої ради ЗНУ затвердили рішення щодо освітнього процесу

На засіданні Вченої ради ЗНУ затвердили рішення щодо освітнього процесу
24.02.2022 11:56 Все Головні новини Факультети Соціальної педагогіки та психології Дизайн ZNU Zaporizhzhia National University Вчена рада наукова діяльність виконання рішень вченої ради кадрові питання

Двадцять другого лютого в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося засідання Вченої ради, під час якого обговорили низку питань й ухвалили стратегічні рішення, які стануть основою для планомірного сталого розвитку університету в майбутньому. Серед них: питання про хід виконання рішень Вченої ради університету за 2021 рік, про підсумки наукової діяльності в університеті у 2021 році та завдання щодо підвищення її ефективності, про виконання кошторису за 2021 рік та схвалення кошторису за 2022 рік,  а також – кадрові та організаційно-методичні питання.

Розпочав засідання ректор ЗНУ, професор Микола Фролов, який привітав усіх присутніх із черговими науковими здобутками вишу. В урочистій обстановці він вручив відзнаки науково-педагогічним працівникам університету, що свідчать про визнання їхніх професійних досягнень на регіональному та всеукраїнському рівнях. Так, вручено атестат доцента кафедра соціології Іві Павленко, атестат доцента кафедри обробки металів тиском Дмитру Кругляку, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – Харченку Олександру, Лічконенко Наталії, Козіну Ігорю, Максишко Наталії та Баштаннику Олегу.

У рамках засідання про хід виконання рішень Вченої ради університету за 2021 рік, доповів перший проректор Олександр Бондар. Зокрема, він звернув увагу на ефективність роботи Вченої ради та досить високий рівень виконання її рішень, а також на результати навчальної й навчально-методичної роботи, на критерії внутрішньої системи якості освіти, серед яких: запровадження соціологічних опитувань, академічна доброчесність, акредитаційні питання, дотримання ліцензійних та акредитаційних вимог, планування і підбір кадрів. Так, він проаналізував кількісні параметри діяльності, тематику розглянутих питань, основні чинники невиконання або часткового виконання рішень (недостатній рівень контролю з боку ректорату чи інших відповідальних осіб; недостатність часу чи ресурсів для виконання запланованого в повному обсязі; поширення епідемії COVID-19), проблемні аспекти вступної кампанії, наукової та міжнародної діяльності тощо. Серед нагальних проблем були виокремлені такі: робота з контингентом, впровадження ЄДКІ та ЄФВВ, здобувачі пільгових категорій, впровадження англомовних програм, технічна освіта й розширення дуальної освіти.

У рамках порядку денного звіт про підсумки наукової діяльності в університеті у 2021 році та завдання щодо підвищення її ефективності представив проректор з наукової  роботи Геннадій Васильчук. У своїй доповіді він проаналізував: науковий потенціал вишу, наукові напрями, діяльність наукових шкіл, діючі договори про наукове співробітництво з вишем (всього їх 89), обсяг надходжень від виконання наукових робіт й обсяг видатків на утримання наукових центрів (лабораторій), обсяги закупленого наукового обладнання для вишу, НДР, що виконуються на факультетах; обсяги надходжень за проєктами міжнародного співробітництва за програмою Еразмус+ (напрями Жана Моне та К2) у 2021 році, що становлять 2127,933 грн. А обсяги фінансування науково-дослідних робіт по загальному фонду держбюджету у 2021 році становили 3705,491 грн.

Він відзначив, що у 2021 році динаміка надходжень від виконання наукових і науково-технічних робіт за господарськими договорами зросла. Під час виступу також йшлося про участь науковців вишу у конкурсі наукових проєктів, у конкурсі «Горизонт-2020», про результати винахідницької діяльності, про аналіз опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників, публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях (зокрема Scopus, WOS), про показник індексу Гірша науковців вишу, про ефективність роботи аспірантури та докторантури. Також проаналізували й  шляхи подальшого розвитку й удосконалення наукової діяльності. Своєю чергою, ректор ЗНУ відзначив важливість покращення показників наукової діяльності і необхідність матеріального заохочення науковців за їх досягнення.

Про виконання кошторису за 2021 рік та схвалення кошторису за 2022 рік звітувала перед членами Вченої ради ЗНУ головний бухгалтер ЗНУ Оксана Арістова. Вона зупинилася на таких важливих питаннях, як поточні й капітальні видатки, кошторис на 2022 рік. Також доповідачка проаналізувала фінансові показники заробітних плат, академічних стипендій та формульного розподілу видатків.

Окрім цього, в рамках засідання обрали на вакантні посади представників керівного складу: завідувача кафедри адміністративного та господарського права, професора Колпакова Валерія Костянтиновича; завідувача кафедри викладання другої іноземної мови, доцента Каніболоцьку Ольгу Анатоліївну. Були схвалені рішення про присвоєння вченого звання доцента: по кафедрі німецької філології, перекладу та світової літератури – Тупахіній Олені Володимирівні; по кафедрі журналістики – Сіріньок-Долгарьовій Катерині Григорівні; по кафедрі бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності – Оргієць Оксані Миколаївні; по кафедрі економічної кібернетики – Очеретіну Дмитру Васильовичу; по кафедрі соціології – Приймак Юлії Олександрівні; по кафедрі дизайну – Чемерис Ганні Юріївні.

Також схвалили рішення: про рекомендацію на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2022 році Бєлоконь Каріни Володимирівни та Бєлоконя Юрія; про рекомендацію на здобуття премії Верховної Ради України для молодих вчених у 2022 році Макаренкова Олексія Леонідовича, Чейлитка Андрія Олександровича та Ільїна Сергія Віталійовича; про реорганізацію кафедр Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні шляхом приєднання до кафедри електроніки та енергоефективності кафедри автоматизованого управління технологічними процесами; приєднання до кафедри мікроелектронних та електронних інформаційних систем кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем; приєднання до кафедри обробки металів тиском кафедри металургії та кафедри прикладної екології та охорони праці.

Окрім іншого, учасники зібрання затвердили: рекомендацію до друку навчально-методичної літератури та поширення через мережу інтернет наукових видань; освітньо-професійні програми за спеціальностями для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра і магістра набору 2022 року; нову редакцію Порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Запорізькому національному університеті; зміни та доповнення до Положення про порядок розрахунку та розподілу навчального навантаження й перелік основних видів методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних працівників ЗНУ; зміни та доповнення до Положення про розроблення навчальних планів підготовки здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра; критерії рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників за 2021 рік; Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників ЗНУ; програми атестаційних екзаменів для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями та освітніми програмами на 2022 рік; результати підвищення кваліфікації (стажування) за неакредитованими програмами та шляхом неформальної/інформальної освіти науково-педагогічних працівників ЗНУ; склад редакційних колегій наукових журналів «Computer Science and Applied Mathematics» і «Педагогічні науки: теорія та практика»; кандидатури студентів на отримання матеріальної підтримки Запорізької місткої ради у першому півріччі 2022 року.  

Микола Фролов подякував за плідну роботу всім учасникам Вченої ради. Він висловив сподівання, що й надалі ефективність залишиться важливим показником діяльності представників колективу Запорізького національного університету. Відповідно до кожного пункту порядку денного учасники засідання розглянули і затвердили проєкти рішень.

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

Схожі новини