Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Представники влади, науки і бізнесу виступили перед здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету

Представники влади, науки і бізнесу виступили перед здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету

Представники влади, науки і бізнесу виступили перед здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету
24.09.2020 15:03 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University економічний факультет міжнародна діяльність наукова діяльність засідання круглого столу

У вересні 2020 року в рамках засідання круглого столу на економічному факультеті ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) представники влади, науки та бізнесу виступили з доповідями про інтеграційні процеси для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Засідання IX Міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки та бізнесу» відбулося під егідою програми ЄС «Еразмус+», напрям ім. Жана Моне в рамках проєкту «Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine» («Диверсифікація сільського туризму через збалансованість і креативність: поширення європейського досвіду в Україні»). Захід проходив за сприяння Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації, Національної Академії наук вищої освіти України, Академії економічних наук України, Всеукраїнської спілки вчених-економістів. А також – Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Львівська політехніка», Хмельницького національного університету, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Університету Ромериса (Литва), Інституту розвитку міжнародної співпраці (Польща), Державного вищого професійного училища ім. Президента Станіслава Войцеховського в Каліші (Польща), Маріямпольської колегії (м. Маріямполе, Литва), Казахського національного педагогічного університету ім. Абая (Казахстан), Університету Туран (Казахстан), Казахського університету «Нархоз» (Казахстан), Казахського університету Алмати (Казахстан), Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ ГРУП», ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ», ТОВ «Запорізький механічний завод» та інших.
Основна місія засідання круглого столу «Інтеграція освіти, науки та бізнесу» полягала в обміні ідеями, реалізації бізнес-можливостей і створенні спільних проєктів у галузях технологічного трансферу й інновацій. Учасники заходу обговорили низку важливих й актуальних питань, серед яких – проблеми інтеграції освіти, влади й бізнесу, інституційно-інноваційні напрями інтеграційних процесів. А також – перспективи співробітництва науки та бізнесу, інтеграція науки й бізнесу як основа національного економічного розвитку, проблеми та перспективи впровадження європейської практики на вітчизняних підприємствах та інше. Зокрема, для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету ЗНУ цінним був погляд експертів-практиків на актуальні проблеми в економіці та в діяльності суб’єктів господарювання. Участь у заході присутні на ньому охарактеризували як дуже плідну. Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти активно долучилися до обговорення актуальних проблем, висували свої ідеї та бачення щодо їхнього вирішення.
Серед доповідачів засідання круглого столу варто відзначити Андрія Вегеря, керівника ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ», який у своєму виступі висвітлив основні етапи стратегії підвищення інноваційної активності промислових підприємств. Він детально розглянув низку проблем, які виникли з початком пандемії та впливу інших зовнішніх факторів. Також доповідач представив стратегічні напрямки подолання перепон й окреслив перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств. Ця тематика дуже зацікавила здобувачку третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Ольгу Коротаєву, адже тема її дисертаційної роботи: «Формування стратегії підвищення інноваційної активності промислових підприємств». Між учасниками відбувалася цікава дискусія, у її результаті виникли нові перспективні ідеї щодо підвищення інноваційної активності промислових підприємств у сучасних умовах.
У рамках заходу виступив генеральний директор Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» Володимир Степаненко. Він розповів про підтримку програм і проєктів молодіжного підприємництва, сприяння розвитку сільського зеленого туризму. А також – про державну підтримку бізнесу в регіоні й удосконалення програм розвитку малого та середнього підприємництва, особливо в умовах карантину. Він висвітлив програму доступних кредитів для бізнесу за такими напрямками, як сільське господарство, переробна промисловість, торгівля тощо. Його доповідь була цікавою для здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Альони Полової, яка працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Моделювання розвитку територіальних громад в контексті концепції сталого розвитку». У рамках діалогу між учасниками заходу звучали цікаві пропозиції щодо молодіжного підприємництва, створення територіальних громад тощо.
Зацікавили здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету виступи Світлани Дубініної, головної економістки ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», і Сергія Койпиша, начальника управління підбору, комплектування та розвитку персоналу ПАТ «Запоріжсталь». Вони представили свої доповіді на тему продуктивного управління персоналом. Доповідачі нагадали присутнім, що кадри – це головний ресурс будь-якого підприємства, який забезпечує конкурентноспроможність та ефективну працю суб’єкту господарювання будь-якої галузі діяльності.
Також у рамках засідання круглого столу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти провела науковий тренінг професорка Університету Ромериса (Литва) Жанета Симанавічене. Вона відзначила важливість наукового та практичного співробітництва освіти й бізнесу та представила свою доповідь на тему: «Інтеграція освіти, науки і бізнес». Також про інтеграцію ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» із закладами вищої освіти з метою підтримки малого й середнього бізнесу, про підтримку та програму доступних кредитів для відкриття стартапів, про можливість пройти онлайн-навчання за програмою «Бізнес-інкубатор» інформацію надала заступниця директора Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Юлія Осипова.
Варто відзначити, що засідання IX Міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки та бізнесу» відбулося на високому рівні. Усі учасники засідання оцінили участь у цьому міжнародному заході як дуже важливу й результативну.

Алла Череп,
д.е.н., професорка, декан економічного факультету,
гарантка освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
(ступеня доктора філософії) «Економіка» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

Схожі новини