Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На факультеті соціології та управління організували масштабний науковий захід

На факультеті соціології та управління організували масштабний науковий захід

На факультеті соціології та управління організували масштабний науковий захід
21.06.2022 16:14 Все Головні новини Факультети Соціології та управління ZNU Zaporizhzhia National University факультет соціології та управління наукова діяльність міжнародна діяльність конференція

Десятого червня 2022 року на факультеті соціології та управління ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася ХІІ Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проєктування майбутнього: зміни глобальної безпеки як виклик миротворенню та медіації».

Учасників заходу привітали проректор з наукової роботи ЗНУ, д. істор. н., професор Г.М. Васильчук, декан факультету соціології та управління, к. філос. н. Т.Ф. Бірюкова, доцентка кафедри сучасної європейської політики факультету політології та дипломатії Університету імені Вітовта Великого (Литва), PhD Інгріда Унікайте-Якунтависейн. Для участі в конференції зареєстрували 127 представників вітчизняної та зарубіжної науково-освітянської спільноти, із них на захід онлайн завітали 68 осіб. Основний фокус уваги на конференції спрямували на наукове обговорення російської воєнної агресії в Україні та загалом проблематики сучасних війн в умовах радикальних змін глобальної безпеки.
Учасники наукового заходу актуалізували низку гострих питань щодо сучасного соціально-політичного життя в нашій країні, реакції світового співтовариства на російську експансію, відпрацювання нових моделей медіації та миротворення в умовах трансформації світоустрою. Адже сучасний розвиток світу, що визначений глобальними змінами світової архітектури через російсько-українську війну та напруженням відносин між світовими геополітичними лідерами, формує новий комплекс викликів як для майбутнього нашої держави, так і для світу загалом. Тож украй нагальним стає порядок денний щодо перемоги та миру для України, дослідження успішних форм розбудови держави в умовах воєнного та післявоєнного часу, впровадження інноваційних державотворчих проєктів задля відродження реальної суб’єктності України в сучасній світовій спільноті розвинутих демократичних країн.
На пленарному засіданні конференції свої наукові розвідки представили: д. філос. н, професор, академік Української академії наук, професор каф. соціології ЗНУ Лепський М. А. «Мультитрекові переговори у сучасній війні та дипломатії», д. політ. н, професор, заввідділом етнополітології Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Котигоренко В. О. «Етнополітична безпека України: виклики і варіанти відповідей», PhD in Psychology, директор Кавказького інституту регіональної безпеки (Грузія) Русецький О. В. «Нові можливості керування політичними кризами – грузинський досвід», д. філос. н, професор, в.о. зав. кафедри менеджменту організацій та управління проєктами інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ Воронкова В. Г. «Креативне місто як чинник розвитку цифрових інноваційних технологій», д. філос. н, професор, зав. каф. філософії Київського університету ім. Б. Грінченка Додонов Р. О. «Війни в Україні не було»: імаженерія в гібрідних війнах». А також –д. філос. н, професор, завкафедри суспільних дисциплін ЗДМУ Утюж І. Г. «Екзистенційні виміри війни», д. політ. н, професор, завкафедри соціології ДНУ ім. О. Гончара Кривошеїн В. В. «Форсайт як форма соціального проєктування», д. філос. н, доцент, завкафедри соціальної філософії та управління ЗНУ Бутченко Т. І. «Етична інфраструктура публічного управління як чинник національної безпеки», д. філос. н, доцент, завкафедри соціології ЗНУ Скворець В. О. «Українське суспільство перед викликами війни», д. політ.н., доцент, завкафедри. політології ЗНУ Цокур Є. Г., д. філос. н., доцент, професор каф. соціальної філософії та управління ЗНУ Чайка І. Ю. «Соціально-демографічні передумови російської воєнної агресії».
Більш докладно проблематика конференції розглядалася на засіданнях 4 тематичних секцій: «Соціальне прогнозування: методологія дослідження та формування світогляду суб'єкта миротворення. Миротворчість і медіація в побудові миру», «Перспективи модернізації політичної̈ системи України та зміни світоустрою», «Філософія державного управління та місцевого самоврядування», «Європейська філософська освіта та креативні індустрії в контексті миротворення. Майбутнє соціальної галузі в контексті людського розвитку та реалізації політики миру». Жваве обговорення викликали доповіді науково-педагогічних співробітників факультету соціології та управління ЗНУ: к. філос. н., доцента кафери соціології Кудінова І. О. «Регіональний конфлікт чи третя світова?», к. соц. н., доцента каф. соціології Кулик М. А. «Динаміка образів соціальної пам'яті в умовах воєнного стану», к. соц. н., доцентки каф. соціології Ратушної Т. О. «Верифікація інформації як соціальна технологія миротворення», д. політ. н., професора, професора каф. політології Кіндратець О. М. «Використання принципу «відповідальність за захист» для виправдання втручання у внутрішні справи суверенних держав», к. політ. н., доцентки каф. політології Лепської Н. В. «Експансія та контракція в умовах трансформації геополітичного світоустрою». А також – к. політ. н., доцентки каф. політології Мальованої Ю. Г. «Роль політичної символіки в стабілізації політичної системи», д. філос. н, доцента, професора каф. соціальної філософії та управління Глазунова В. В. «До питання осмислення українського олігархату як глибинної держави», д. філос. н, доцента, професора каф. соціальної філософії та управління Краснокутського О. В. «Сила держави» д. філос. н, доцента, професора каф. соціальної філософії та управління ЗНУ Масюка О. П. «Моделі адміністративного управління публічними організаціями в умовах кризи» та ін.
Майже шість годин пробігли непомітно в атмосфері цікавих тем і конструктивної наукової дискусії учасників конференції. Серед найбільш перспективних пропозицій, зафіксованих у резолюції конференції, наголосили на практичній доцільності формування міжнародної проєктної групи для розробки резолюції ООН, присвяченої партисипації представників академічної наукової спільноти до прийняття рішень на всіх рівнях. Планується започаткувати цей проєкт як тристоронню ініціативу між Запорізьким національним університетом (Україна), Кавказьким інститутом регіональної безпеки (Грузія) та Університетом імені Вітовта Великого (Литва) і подати його одночасно у міністерства закордонних справ країн-учасниць на розгляд щодо подальшого втілення. Впевнені, що здобутки ХІІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проєктування майбутнього: зміни глобальної безпеки як виклик миротворенню та медіації» отримають свій подальший розвиток як у теоретичній, так і в практичній діяльності наших науковців на шляху здобуття перемоги України над російською агресією та розбудови нашої держави як сучасної квітучої країни.
Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:
https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU
https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/
https://t.me/pressluzhbaZNU

Схожі новини