Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На ФІФ підбили підсумки діяльності з введення нових дисциплін й оновлення навчальних курсів у рамках проєкту «Erasmus+ KA2 MultiEd»

На ФІФ підбили підсумки діяльності з введення нових дисциплін й оновлення навчальних курсів у рамках проєкту «Erasmus+ KA2 MultiEd»

На ФІФ підбили підсумки діяльності з введення нових дисциплін й оновлення навчальних курсів у рамках проєкту «Erasmus+ KA2 MultiEd»
28.06.2022 14:10 Все Головні новини Факультети Іноземної філології MultiEd ZNU Zaporizhzhia National University факультет іноземної філології освітній процес проєктна діяльність MultiEd

У рамках проєкту «MultiEd» ще до початку навчального семестру в співпраці з європейськими партнерами викладачі ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) розробили програми та силабуси нових курсів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно).

Нові дисципліни, серед яких «Основи письмової комунікації (доц. Пєшкова О.А.)», «Академічне письмо» (проф. Козлова Т.О., доц. Василина К.М.), «Мова, культура, суспільство» (доц. Залужна М.В., доц. Лужаниця О.І.), «Основи вивчення другої іноземної мови» (доц. Пєшкова О.А.), «Інфомедійна грамотність і критичне мислення» (доц. Запольських С.П., доц. Залужна М.В., доц. Гладиш М.О.), «CLIL-методологія в контексті освітніх технологій» (доц. Надточій Н.О.), «Методологія CLIL у контексті гуманітарних студій» (доц. Надточій Н.О.) та інші, розроблені із застосуванням новітніх технологій та методики навчання, спрямовані на сприяння інтеграції українських студентів у європейський простір. Оновлення курсів, зокрема «Перша іноземна мова (англійська)», «Вступ до мовознавства», «Дискурсологія і текстологія», «Лексикологія», «Теоретична граматика», «Стилістика», «Лінгвокраїнознавство», «Теорія і практика перекладу» та інших, передбачало, насамперед, перехід на студентоцентризм, застосування новітніх методик й інформаційних технологій і сучасних літературних джерел.
Перед початком навчання робоча група під керівництвом декана факультету іноземної філології Галини Морошкіної та координаторки проєкту, завідувачки кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Світлани Запольських обговорили отримані від стейкхолдерів схвальні відгуки на освітні програми та рекомендацію впровадження нових навчальних дисциплін. При розробці курсів викладачі орієнтувалися на затверджені стандарти спеціальності, які підкреслювали необхідність формування результатів навчання щодо набуття навичок, необхідних, щоб оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати й втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. А також – упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової й усної комунікації, застосовувати новітні методи ведення філологічних наукових досліджень, сучасні методики та технології, оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми й пропонувати шляхи їхнього вирішення в складних і непередбачуваних умовах. Це все потребує застосування нових підходів та прогнозування, знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії в професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня. Заняття проводилися онлайн за допомогою сервісу відеоконференцій Zoom, тому для візуалізації результатів студентських дискусій та брейнстормінгу ефективним виявилось застосування інтерактивних дошок Google Jamboard, Miro, Padlet. Урізноманітнити діапазон завдань і типів контрольних заходів дозволило використання інтерактивних платформ зворотного зв’язку Mentimeter, Kahoot, Quizzіz.
Оскільки дисципліни викладаються іноземними мовами, то студенти пройшли вступне та підсумкове мовне тестування. Результати показали покращення знань і навичок володіння іноземною мовою. Наприкінці всіх курсів студенти пройшли опитування, добровільне й анонімне, яке проводилося з метою оцінювання курсу для подальшого його удосконалення, про що студентів повідомили. Гугл-форма узгоджена з Відділом моніторингу якості освіти та ліцензування Запорізького національного університету, укладена англійською мовою для того, щоб не порушувати принципи інтегрованого навчання предмета та мови й розміщена на платформі Moodle у кожному з курсів. Варто відзначити, що частотність відвідування занять онлайн була досить високою, незважаючи на воєнний стан і завантаженість студентів волонтерською роботою. Взагалі викладання лекцій і семінарських занять оцінено дуже високо – більше 90% учасників опитування поставили найвищу оцінку. У відкритих питаннях студенти вказали, що презентації лекцій і семінарів – яскраві, інформативні, логічно побудовані, що їх приємно здивував інноваційний підхід до викладання дисципліни загального циклу. Оцінили вони також використання методики інтегрованого навчання предмету та мови, що одночасно надає знання з навчальної дисципліни та покращує рівень володіння англійською мовою. Побажання, які стосуються лекцій та семінарів, – це збільшення кількості часу на аудиторні заняття, забезпечення безперебійності інтернет-зв’язку. У відкритих відповідях також маємо тільки схвальні відгуки. Студенти відзначили, що на курсах не просто надається інформація, а ефективно тренуються навички. Оптимальність підходу полягає в тому, що викладачі забезпечують тренування навичок на всіх рівнях когніції, що є принципово важливим для майбутніх вчителів, які потім зможуть застосовувати всі вправи у своїй практичній діяльності. Студенти також оцінили застосування опції розподілу на групи в сервісі відеоконференцій Zoom, інструменти Mentimeter, Kahoot, інтерактивні дошки Jamboard та Miro.com.
Отже, досвід та результати впровадження курсів, а також проведене серед студентів опитування свідчать про те, що нові дисципліни й оновлені курси – актуальні, їхній зміст відповідає потребам сьогодення. Перспективи подальшої роботи в межах проєкту полягають у продовженні практик щодо оновлення матеріалів дисциплін, а також – в адаптації курсів із метою подальшого впровадження для більш широкої цільової аудиторії слухачів.

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:
https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU
https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/
https://t.me/pressluzhbaZNU

Схожі новини