Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На економічному факультеті ЗНУ організували обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Економіка»

На економічному факультеті ЗНУ організували обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Економіка»

На економічному факультеті ЗНУ організували обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Економіка»
27.09.2022 17:00 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет економічний факультет освітній процес освітньо-наукова програма нарада наукова діяльність конкурентноспроможність стейкґолдерство

Двадцять шостого вересня на економічному факультеті Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася зустріч робочої групи зі стейкґолдерами щодо обговорення проєкту нової освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) «Економіка» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка», яка пройшла в онлайн-форматі.

 

Організаторкою заходу стала д.е.н., професорка, декан економічного факультету, гарантка Алла Череп. На зустріч запросили стейкґолдерів/ стейкґолдерок, а саме: викладачів/викладачок, випускників/випускниць, аспірантів/аспіранток і роботодавців/роботодавиць. На заході були присутні: робоча група з розробки ОНП і педагогічний склад фахових і вибіркових дисциплін, які викладаються для здобувачів/здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, зокрема: д.е.н., проф. Дмитро Бабміндра; д.е.н., проф. Наталія Максишко; д.е.н., проф. Оксана Гамова; д.ф.-м.н., проф. Ігор Козін; д.е.н., проф. Анна Переверзєва; к.е.н., доц. Наталя Венгерська; к.е.н., доц. Наталя Дугієнко; к.е.н., доц. Іван Колобердянко; к.е.н., доц. Сергій Корінний; д.е.н., проф. Микола Іванов; д.е.н., проф. Валентина Гельман; д.е.н., доц. Юлія Огренич.

Від підприємств для ОНП завітали: Андрій Вегеря (керівник ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ»); Наталя Гайдукова (к.е.н., директор департаменту капітального будівництва та інвестицій ТОВ «Запоріжсталь»); Роман Галочка (заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ «Запорізький тепловозоремонтний завод»); Світлана Дубиніна (головна економістка ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»); Ігор Пістунов (директор із виробництва ТОВ «Запорізький механічний завод»); Сергій Погорєлий (директор ТОВ «Торгово-промислова група Транспромсервіс»); Володимир Подорожко (керуючий справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради); Сергій Койпиш (начальник управління підбору, комплектування та розвитку персоналу ПАТ «Запоріжсталь»); Лідія Таратута (директорка ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода») й Андрій Хімічев (депутат Запорізької обласної ради).

Крім того, від провідних університетів України на зустрічі були: д.е.н., професорка кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Ольга Гончар (Хмельницький національний університет); д.е.н., професорка, завідувачка кафедри фінансів Марія Бондарчук (Національний університет «Львівська політехніка»); д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Ігор Вініченко (Дніпровський державний аграрно-економічний університет); д.е.н., професор кафедри менеджменту Юрій Драчук (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка); д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Олег Кузьмін (Національний університет «Львівська політехніка»); д.е.н., професорка, декан факультету транспорту, менеджменту і логістики Тетяна Мостенська (Національний авіаційний університет); д.е.н., професорка, завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу Ірина Перевозова (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки бізнесу i міжнародних економічних відносин Петро Перерва (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); д.е.н., професор, декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський (Національний авіаційний університет); д.е.н., професорка, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Галина Тарасюк (Державний університет «Житомирська політехніка»); Prof. habil.dr. Zaneta Simanaviciene (Mykolas Romeris University (м. Вільнюс, Литва). До заходу долучилися також випускники/випускниці, а саме: Ярослав Вовк (доктор філософії, начальник управління закупівель ПрАТ «Запоріжвогнетрив»); Алла Лейбович (докторка філософії, заступниця директора з навчальної роботи, вчителька математики, Приватний комплекс безперервної освіти «ШКОЛА «ЕЙДОС»); Наталія Терент'єва (к.е.н., доцентка кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет). Щодо здобувачів/здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, то на захід завітали: Інна Лесів; Лілія Доброхвост; Оксана Васильєва; Максим Денисенко; Владислав Кондратенко; Альона Полова; Ольга Коротаєва.

Зустріч почалася вітальним словом гарантки Алли Череп. Під час заходу вона презентувала проєкт нової освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) «Економіка» в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка». Спікерка детально зупинилася на таких її розділах: профіль ОНП; перелік компонентів освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність; форми атестації здобувачів вищої освіти; матриці відповідності. Під час презентації ОНП гарантка відзначила зміни, які відбулися. У рамках розділу «профіль ОНП» розкрила такі складники: загальна інформація; мета; характеристика; академічні права та працевлаштування випускників/випускниць; викладання та оцінювання; програмні компетентності; програмні результати навчання; ресурсне забезпечення реалізації програми; академічна мобільність. У розділі «Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність» доповідачка роз’яснила зміни за обов’язковими та вибірковими компонентами, зазначила напрями досліджень здобувачів. Крім того, йшлося про затвердження наказу МОН України від 10.05.2022 р. № 424 «Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності: 051 «Економіка» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти», постанову КМУ від 12.01.2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора/докторки філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) про присудження ступеня доктора/докторки філософії», які враховані в проєкті ОНП.

Декан відзначила, що представлена ОНП є конкурентноспроможною, адже забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців шляхом врахування вимог міжнародного ринку освітніх послуг, європейського та світового освітнього простору, які відповідають потребам ринку праці, здатні проводити оригінальні, інноваційні дисертаційні дослідження, здобутки яких матимуть важливе теоретичне й практичне значення для підприємств, організацій в умовах змінності ринкового середовища.

Серед переваг ОНП відзначили: доступ здобувачів/здобувачок до вітчизняного та міжнародного наукового середовища; потужний кадровий потенціал; залучення їх до участі в грантовій програмі «Erasmus+» напряму Жан Моне; поєднання теоретичного навчання та практичної діяльності шляхом викладання обов’язкових і вибіркових дисциплін; функціонування постійно діючої та разових спеціалізованих вчених рад; кореляцію вибіркових дисциплін із тематикою наукових досліджень здобувачів; врахування зарубіжного досвіду для проведення сучасних досліджень економічної науки; практичне застосування та впровадження наукових здобутків здобувачів на підприємствах, що здійснюється за участі роботодавців. Після виступу гарантки Алли Череп учасники й учасниці заходу долучилися до обговорення, висловили думки з приводу проєкту ОНП.

Слово взяли Володимир Подорожко (керуючий справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради) й Ігор Пістунов (директор із виробництва ТОВ «Запорізький механічний завод»), які відзначили актуальність, конкурентноспроможність представленої ОНП. Наголосили й на тому, що представники бізнесу беруть активну участь в обговоренні ОНП як роботодавці; залучаються до участі в засіданнях круглих столів, конференціях, під час яких проводять тренінги для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету. Крім того, підприємства Запорізької області активно співпрацюють з економічним факультетом і надають необхідну інформаційну базу для проведення наукових досліджень здобувачами. Серед побажань спікери запропонували підвищити рівень міжнародної академічної мобільності. Також виступила д.е.н., професорка, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Галина Тарасюк (Державний університет «Житомирська політехніка»), яка відзначила потужний рівень співпраці економічного факультету з провідними університетами України, високий рівень актуальності ОНП та її відповідність запитам ринку, умовам сьогодення, потребам здобувачів/здобувачок. Зауважила, що викладачі/викладачки з різних університетів не лише України, але й закордону беруть активну участь в наукових заходах факультету та виступають із доповідями, тренінгами, відкритими лекціями для здобувачів/здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Вона висловила думку щодо необхідності розширення переліку вибіркових дисциплін, а саме – у напрямку вивчення аспектів національної безпеки, зважаючи на умови сьогодення. Далі виступила д.е.н., професорка кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Ольга Гончар (Хмельницький національний університет), яка також підтвердила високий рівень якості й оригінальності представленої до обговорення ОНП.

Заслухали пропозиції щодо вдосконалення ОНП від випускників/випускниць, а саме від Ярослава Вовка (доктора філософії, начальник управління закупівель ПрАТ «Запоріжвогнетрив»). Він відзначив важливість проведення подібних зустрічей, оскільки це дозволяє враховувати побажання всіх стейкґолдерів/стейкґолдерок і постійно вдосконалювати, підвищувати конкурентноспроможність освітньо-наукової програми. Під час обговорення відзначили й високий рівень професіоналізму викладачі/викладачок, якість інформаційного, навчально-методичного забезпечення. Крім того, у рамках ОНП забезпечується здобуття програмних компетентностей, програмних результатів навчання, які необхідні для виконання досліджень і здійснення науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності. Доповідач запропонував включити тему цифровізації діяльності підприємств до тематики наукових досліджень здобувачів/здобувачок.

В обговоренні освітньо-наукової програми взяли участь здобувачі й здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Оксана Васильєва, Владислав Кондратенко. Вони підтвердили те, що в рамках ОНП беруть активну участь у конференціях, засіданнях круглих столів, тренінгах. Також мають можливість стажуватися за кордоном, апробувати результати своїх досліджень шляхом публікації у наукових фахових виданнях, залучаються до виконання міжнародних та вітчизняних наукових проєктів, господарських НДР. Висловили й пропозицію щодо залучення іноземних кадрів до викладання відкритих (оглядових) лекцій для здобувачів/здобувачок.

До обговорення долучилися викладачі/викладачки фахових і вибіркових дисциплін, які запропонували внести зміни до робочих програм дисциплін і силабусів. Крім того, д.е.н., професорка Валентина Гельман, врахувавши пропозиції стейкґолдерів/стейкґолдерок, запропонувала впровадити вибіркову дисципліну «Стратегічне управління національною безпекою». Актуальність і важливість реалізації ОНП відзначила д.е.н., доцентка Юлія Огренич. Вона зауважила, що представлена програма враховує тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, галузевий і регіональний контекст, досвід аналогічних вітчизняних й іноземних програм. Доповідачка висловила пропозицію щодо необхідності включення напряму дослідження «Індикатори фінансово-економічної безпеки в мінливих економічних умовах». Д.е.н., професор Микола Іванов акцентував увагу на високому рівні професіоналізму викладачів і викладачок, які постійно проходять стажування, підвищення кваліфікації, розвивають викладацьку майстерність, розробляють та впроваджують грантові програми «Erasmus+» напряму Жан Моне на економічному факультеті, впроваджують сучасні методи навчання на ОНП, а також забезпечується моніторинг і перегляд програми.

Гарантка Алла Череп подякувала роботодавцям/роботодавицям, викладачам/викладачкам, випускникам/випускницям, здобувачам/здобувачкам за пропозиції щодо розглянутого проєкту ОНП, врахування яких дозволить вдосконалити підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, забезпечити якість та унікальність ОНП.

 

Алла Череп,

д.е.н., професорка, декан економічного факультету,

гарантка освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) «Економіка» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

 

 

Схожі новини