Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Здобувачі та здобувачки третього рівня вищої освіти долучилися до обговорення інтеграції освіти, науки та бізнесу

Здобувачі та здобувачки третього рівня вищої освіти долучилися до обговорення інтеграції освіти, науки та бізнесу

Здобувачі та здобувачки третього рівня вищої освіти долучилися до обговорення інтеграції освіти, науки та бізнесу
04.10.2022 12:01 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет економічний факультет міжнародна діяльність наукова діяльність круглий стіл семінар інтеграції освіти науки бізнесу

У вересні 2022 року на економічному факультеті ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося в онлайн-форматі засідання XI Міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу». До заходу долучилися представники/представниці влади, науки і бізнесу, які виступили з доповідями для здобувачів/здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Засідання XI Міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу» організували за сприяння програми Європейського Союзу Еразмус+, напрям ім. Жана Моне в рамках проєктів 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість і креативність: поширення європейського досвіду в Україні», ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH «Європейська гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами» та ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH «Цифровізація економіки в умовах пандемії Сovid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави», Міністерства освіти і науки України, Запорізького національного університету, Запорізької обласної державної адміністрації, Національної академії наук вищої освіти України, Академії економічних наук України, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова, Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Університету Григорія Сковороди в Переяславі. А також – Алматинського гуманітарно-економічного університету (Казахстан), Вармінсько-Мазурського університету (Польща), Економічного університету у Катовіцах (Польща), Економічного університету у Познані (Польща), Інституту розвитку міжнародної співпраці (Польща), Казахського національного педагогічного університету ім. Абая (Казахстан), Каспійського університету (Казахстан), Навчального комплексу Сан Март Шавань (Франція), Університету Туран (Казахстан), Ургенчеського державного університету (Узбекистан). Його проведення відбулося за сприяння Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області, АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», АТ «МОТОР СІЧ», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та інші.

Мета цього заходу полягала в обміні ідеями, реалізації бізнес-можливостей та створенні спільних проєктів у галузях технологічного трансферу й інновацій. Учасники/учасниці засідання обговорили низку важливих й актуальних питань. Зокрема, йшлося про такі теми: проблеми інтеграції освіти, науки і бізнесу; інституційно-інноваційні напрями інтеграційних процесів; співпраця освіти, науки й бізнесу заради перемоги України; інтеграція науки і бізнесу як основа національного економічного розвитку; нова траєкторія співробітництва Україна – ЄС. У полі зору були: економічна безпека, ефективність використання ресурсів, сучасні інструменти управління розвитком підприємств і регіонів; формування кластерних і мережевих моделей креативного розвитку сільського туризму в Україні на основі європейського досвіду; європейські гуманістичні підходи до управління людськими ресурсами та інше. Для здобувачів і здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету дуже важливим став досвід представників/представниць влади, науки й бізнесу в розв’язанні актуальних економічних проблем і врахуванні їхніх порад у дисертаційних дослідженнях.

У рамках міжнародного заходу організували пленарне засідання та тематичні дискусії. Здобувачі/здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти взяли в них активну участь не лише як слухачі, але й виступили з доповідями, у яких висвітлили результати напрацювань. Спочатку представила свою доповідь Світлана Дубініна, головна економістка ПрА «Запорізький абразивний комбінат» із доповіддю на тему «Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій на промислових підприємствах». Вона акцентувала увагу на важливості використання програмного забезпечення, інформаційних технологій у фінансово-розрахункових операціях, що підвищить ефективність роботи, сприятиме інноваційному розвитку підприємств, пожвавленню виробничо-господарської діяльності. Доповідь зацікавила здобувачок третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти Ніну Мороз, Інну Лесів і Лілію Доброхвост. Між учасниками й учасницями відбулася жвава дискусія, результатом якої стало формування нових ідей в напрямках дисертаційних досліджень.

Ще за час заходу виступив Андрій Хімічев, депутат Запорізької обласної ради. Тема його доповіді – «Перспективи соціально-економічного розвитку територіальних громад в умовах сьогодення». Під час виголошення доповіді він висвітлив стан територіальних громад Запорізької області, їхні основні економічні проблеми та запропоновав напрямки розвитку в майбутньому. Ця тема стала цікавою для здобувачки Альони Полової, адже вона відповідає тематиці її дисертаційного дослідження. Із доповіддю на тему «Стан та напрямки покращення економічної безпеки підприємства» взяв участь у заході Василь Стулень, директор ТОВ «Запорізький інструментальний завод». Він розповів про особливості функціонування підприємства, іактуальні проблеми, напрямки їхнього вирішення, заходи із забезпечення економічної безпеки. Саме від стану економічної безпеки залежить ефективність роботи підприємств, фінансовий стан, рівень конкурентноспроможності. Доповідь зацікавила здобувачку третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти Оксану Васильєву, яка поставила чимало питань і зазначила, що врахує отриманий досвід у своєму дисертаційному дослідженні.

Свою доповідь на тему «Стратегізація наукових досліджень в умовах євроінтеграційного розвитку» презентувала Ольга Гончар, д.е.н., професорка кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Хмельницький національний університет. Цей виступ зацікавив здобувачів/здобувачок тим, що висвітлював вектори наукових досліджень в умовах сьогодення, особливості їхньої апробації як в Україні, так і за кордоном. Серед здобувачів і здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з доповідями виступили Лілія Доброхвост на тему «Консолідація серед суб’єктів бізнесу заради перемоги України», Інна Лесів на тему «Планування виробничої діяльності на підприємствах: особливості, проблеми, напрямки покращення», Оксана Васильєва на тему «Напрямки та способи забезпечення управління фінансовою безпекою підприємств» та інші.

У рамках засідання круглого столу провела науковий тренінг для здобувачів/здобувачок третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Меруерт Адильханівна Канабекова, доцентка Казахського національного педагогічного університету ім. Абая (Казахстан), кандидатка економічних наук. Темою тренінгу стало «Налагодження співпраці казахських учених, українських науковців і представників бізнесу», що сприятиме підвищенню участі здобувачів/здобувачок у програмах міжнародної академічної мобільності, налагодженню співпраці університетів. Крім того, цікавість серед здобувачів і здобувачок викликав тренінг на тему «Сучасні форми взаємодії освіти, науки та бізнесу – досвід Литви», який провела Жанета Симанавічене, професорка Університету Ромериса (Литва), докторка економічних наук. Засідання XI Міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу» відбулося на високому рівні. Усі учасники/учасниці обмінялися ідеями, сформували нові пропозиції та відзначили важливість проведення таких міжнародних заходів.

 

Алла Череп,

д.е.н., професор, декан економічного факультету,

гарантка освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового)

рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) «Економіка»

у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

зі спеціальності 051 Економіка

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

 

 

Схожі новини