Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Анонси / Новини / В університетській бібліотеці чекають нові книги

В університетській бібліотеці чекають нові книги

09.12.2022 09:38

Попри всі складнощі, пов’язані з дією воєнного стану в Україні, наукова бібліотека Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) продовжує працювати, надаючи бібліотечні послуги науково-педагогічним працівникам і працівницям, співробітникам і співробітницям, здобувачам і здобувачкам вищої та фахової передвищої освіти. Університетська бібліотека на сьогодні пропонує 1 млн 305 тисяч примірників друкованих і електронних видань, з них друкований бібліотечний фонд складає 1 млн 88 тисяч примірників книжкових та періодичних видань.

У 2022 році поповнення унікального книжкового фонду-мільйонника університетської книгозбірні не припинялось. Нові видання, різні за змістом і видами, здобувачі та здобувачки вищої освіти можуть залучити в коло літератури для фахової підготовки за обраними спеціальностями. Подальший розвиток отримала колекція праць науково-педагогічних працівників і працівниць ЗНУ, до якої цього року ввійшло ще 374 примірників нових монографій, підручників, матеріалів конференцій, наукових фахових видань, навчально-методичних видань, що вийшли в ЗНУ, Видавничому домі «Гельветика», видавництвах України та за кордоном і передані особисто авторами й авторками до фонду наукової бібліотеки. У межах впровадження Нової української школи для підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої освіти за освітньою програмою «Початкова школа» у 2022 році надійшло 19 назв навчально-методичних посібників у кількості 545 примірників за кошти Міністерства освіти і науки України.


Для фахової підготовки здобувачів і здобувачок вищої освіти за освітньою програмою «Логопедія» додано ще одинадцять навчальних і наукових видань 2021 року вітчизняних і зарубіжних авторів/авторок: Ю.В. Пінчук «Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога», Д.С. Максименко «Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія: практична психологія», Роберт Шрамм «Дитячий аутизм і АВА-терапія, що грунтується на методах прикладного аналізу поведінки» та інш.
Нові навчальні посібники отримали студенти спеціальності «Будівництво та архітектура»: Х.С. Бойко «Типи будинків та архітектурні конструкції», К.В. Ізмайлова «Фінансовий аналіз в будівництві», С.М. Лінда «Типологія громадських будівель і споруд», М.А. Саницький «Енергозберігаючі технології в будівництві».


Студенти економічних спеціальностей можуть ознайомитись з новою навчальною літературою: І.М. Чучка, І.П. Студеняк «Інтерактивний маркетинг», К.М. Владимиров, Н.Г. Чуйко, О.Ф. Рогальський «Місцеві фінанси», В.О. Кулявець «Прогнозування соціально-економічних процесів» та інші. Від Львівського видавництва «Новий Світ-2000» надійшов словник-довідник «Філософія основних сфер і напрямів людської життєдіяльності» (за ред. В. Л. Петрушенка) 2022 року видання, окремі розділи якого написані науковцями й науковицями ЗНУ.

Завдяки програмі Видавничого дому «Академперіодика» НАН України отримано монографії 2021-2022 років для майбутніх видавців/видавчинь, інформаційників/інформаційниць, істориків/історикинь, економістів/економісток: V. Shirokov «Language. Information. System», «З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (науковий редактор – Г.І. Ковальчук), О.Є. Мальченко «Інформаційний потенціал гарматних стволів ХV - початку XIX ст.», «Людський розвиток в Україні. Пріоритети національної політики мінімізації асиметрії українського ринку праці» (керівник авторського колективу – О.І. Цимбал). Від Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України надійшли шість нових наукових й аналітичних видань, що будуть цікаві студентам/студенткам і науково-педагогічному складу факультетів соціології та управління, історичного. Наші історики й історикині отримали унікальну за змістом та поліграфічним виконанням енциклопедію в 4-х томах «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923»" (Івано-Франківськ, 2021), видану до 100-річчя утворення ЗУНР і надіслану від Івано-Франківської обласної ради.

Про розвиток університетської бібліотеки піклуються й науково-педагогічні працівники та працівниці ЗНУ. Цього року фонд наукової літератури з права та юридичних наук поповнився 11 монографіями 2020-2021 рр. видання, переданими в дар деканом юридичного факультету ЗНУ Т.О. Коломоєць. Фонд літератури з економіки – 12 виданнями, переданими в дар деканом економічного факультету А.В. Череп. Фонд літератури з української філології – 21 виданням, переданими в дар доценткою кафедри української мови Л.П. Бойко. Не було призупинено у 2022 році і співробітництво з вітчизняними університетами. КНУ імені Т.Г. Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Національний університет "Львівська Політехніка", Національний університет фізичного виховання та спорту, Ужгородський національний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Полтавський державний аграрний університет надіслали до ЗНУ 61 прим. наукової, навчальної літератури, наукових фахових періодичних видань.

Інформацію про всі нові книжки й номери журналів, наукові збірки, а з часом і про їх зміст, надає електронний каталог онлайн на сайті наукової бібліотеки та мобільний додаток LibClient, завантажений на смартфони: http://library.znu.edu.ua

Сервіс «Нові надходження» на сайті наукової бібліотеки щомісяця подає інформацію про нові книги, більш детально можна з ними ознайомитись на віртуальних виставках «Нові надходження» та «Подаровані книги». Колектив наукової бібліотеки запрошує до читальних залів та абонементів з дотриманням правил безпеки воєнного стану.
Наукова бібліотека

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ: https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU