Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбулося засідання з перегляду та оновлення освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» та «Економіка та управління ринком землі» за спеціальністю галузі спеціальності 051 «Економіка»

У ЗНУ відбулося засідання з перегляду та оновлення освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» та «Економіка та управління ринком землі» за спеціальністю галузі спеціальності 051 «Економіка»

У ЗНУ відбулося засідання з перегляду та оновлення освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» та «Економіка та управління ринком землі» за спеціальністю галузі спеціальності  051 «Економіка»
17.12.2022 10:54 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет економічний факультет освітній процес освітньо-професійна програма проходження практики міжнародна діяльність неформальна освіта соціологічне опитування

Шістнадцятого грудня 2022 року в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) на кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки економічного факультету відбулося розширене засідання з перегляду та оновлення освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» та «Економіка та управління ринком землі» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю галузі спеціальності 051 «Економіка» на 2023 рік. Засідання організували в змішаному форматі на платформі Zoom. У ньому взяли участь науково-педагогічний персонал, здобувачі та здобувачки, роботодавці й роботодавиці та практики. Під час нього відбулося, зокрема, обговорення рецензій від роботодавців, які не змогли підключитися в умовах відключень електроенергії та ракетних обстрілів російського агресора.

 

Серед присутніх на заході були: академічна спільнота – декан економічного факультету Череп А.В., зав. каф., професор, д.е.н. Бабміндра Д.І., доц., к.е.н. Колобердянко І.І., доц., к.е.н. Дугієнко Н.О., проф., д.е.н. Переверзєва А.В., проф., д.е.н. Гамова О.В., проф., д.і.н. Сарнацький О. П., доц., к.е.н. Венгерська Н.С. (секретарка та модераторка засідання) та роботодавці Артур Бойко, начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної військової адміністрації, Дмитро Антонюк, віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати, Анна Чорнота, заступниця начальника департаменту зовнішньоекономічних зв’язків Приватне акціонерне товариство «Запорізький абразивний комбінат», Олександр Уманський, директор ТОВ «АЙТІ ПРОЕКТ», Інеса Носенко, керівниця Запорізької обласної громадської організації «Дивосвіт», Олександр Загорулько, директор Селянське Фермерське Господарство. А також – випускники ОП «Міжнародна економіка»: Коваленко І., керівник маркетингового відділу в запорізькій компанії-розробника програмного забезпечення «Freshcode», Стрельніков Ф., магістрант ОП «Міжнародні фінанси та економіка» в Університеті Мачерата (Італія), Зубко Є., фахівець з імпорту та експорту в компанії «Sapori del Mondo» (Туреччина), та студенти й студентки спеціальності 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка» д/в: 2 курсу Варданян А., 3 курсу Ситнікова Г., Лось О., Гаркуша К., 4 курсу Тупікова М., 1 курсу магістратури Сулєйманова А., Неділько А., спеціальності 051 «Економіка» ОП «Економіка та управління ринком землі» д/в: бакалаври й бакалаврки 1 курсу Сичов В., 2 курсу Філенко Г., Курченок В., магістри 1 курсу Ланг В., студенти/ки спеціальності 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка» з/в: 2 курсу Андрухова К., 4 курсу Таран Н.та голова студентської ради економічного факультету ЗНУ Гурська А.

Основними пунктами розширеного засідання стали: перегляд й оновлення освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» та «Економіка та управління ринком землі» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) за спеціальністю галузі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»; обговорення результатів опитувань здобувачів і здобувачок, науково-педагогічного персоналу (грудень 2022), випускників/випускниць і роботодавців/роботодавиць (вересень 2022) освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

На початку засідання декан економічного факультету Череп А.В. всіх привітала та надала слово доповідачам і доповідачкам. Гарантка програми освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, доцентка, к.е.н. Дугієнко Н.О. наголосила на особливостях і перевагах програми. Запропонувала вдосконалити пункти ОП шляхом: 1) уточнення основного фокусу освітньої програми у зв’язку з воєнним станом та майбутнім поствоєнним відновленням України; 2) доповнення пункту «Особливості програми» у вигляді: програма враховує особливості зовнішньоекономічної діяльності, галузевого та торговельно-інвестиційного розвитку Запорізької області, тенденції післявоєнного відновлення регіону. Передбачається проходження виробничої практики в організаціях, діяльність яких пов’язана з економікою та міжнародною економікою; участь у міжнародних програмах, проєктах та тренінгах. Гарантка програми освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти, д.е.н., професорка Переверзєва А.В. у своєму виступі акцентувала, що на освітній програмі здобувачі й здобувачкипроводять наукові дослідження, пишуть наукові роботи та беруть участь в міжнародних проєктах та в неформальній освіті. Також вони активно використовують сучасні інформаційні та інноваційні технології, щоб виявити та розкрити потенціал студентів. Для удосконалення програми враховуються рекомендації роботодавців/роботодавиць і відгуки студентів/студенток.

Декан економічного факультету, д.е.н., проф. Череп А.В. відзначила досвід зарубіжних закладів вищої освіти, зокрема у Польщі, де наші студенти та студентки наразі навчаються за програмою міжнародної мобільності, порівнявши з рівнем викладання в ЗНУ та наголосивши на високому професійному рівні освітніх програмах економічного факультету. Вона акцентувала увагу на обсягах кредитів і годинах самостійної роботи.

Віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати (ЗТПП), д.е.н., проф. Антонюк Д.А. відзначив, що ЗТПП давно співпрацює з факультетом та має взаємні та довготривалі робочі стосунки. У 2021 році 5 викладачів і викладачок пройшли стажування на її базі, отримавши змістовну, нову, цікаву інформацію й практичні навички, які вони можуть використовувати в своїй роботі. Також він зазначив, що ЗТПП та економічний факультет проводить спільні конференції, форуми, тренінги, інфофоруми, екофоуми, агрофоруми. Іншим аспектом співпраці є практика студентів/ок та надання робочих місць, оскільки у ЗТПП працюють випускники й випускниці ОП «Економіка».

Що ж до викликів підготовки фахівців з економіки, їх навичок та компетенцій, то Антонюк Д.А. відзначив перший складник – це те, що на їх формування зараз впливають тренди глобалізації, диджиталізації, вплив коронавірусу, військові дії. Усе це пришвидшує комунікацію, швидкість вирішення проблем, реалізацію проєктів, ініціатив і зміну формату викладання. Другий складник – це важливість вивчення іноземної мови, знання якої створюють можливості участі в заходах і підвищують шанси на високооплачуване працевлаштування. Сьогодні підприємства активно займаються експортною діяльністю, незважаючи на війну. Антонюк Д.А. зазначив, що цей складник при підготовці фахівців і фахівчинь врахований, що обговорювалося минулого засідання.

Третій складник, яку відзначив Антонюк Д.А., – це проєктна діяльність, проєктний менеджмент, проєктні роботи та проєктно орієнтований підхід до вивчення окремих дисциплін. Він поділився досвідом проведення лекцій в зарубіжних країнах. Зокрема, на курсах, які побудовані на основі проєктного підходу, наприкінці семестру кожен/кожна студент чи студентка повинні виконати проєкт. Студенти/ки звикли до такого проєктно орієнтованого підходу,і саме це допомагає їм працювати компаніях у майбутньому. Він вважає, що цей складник треба розширювати в ОП «Міжнародна економіка». Тим більше, що факультет виконує 4 проєкти «Еразмус+» і має вже багатий досвід роботи з міжнародними донорами. А що стосується діяльності ЗТПП, то інституція подає постійно заявки на гранти й потребує таких фахівців і фахівчинь із міжнародної економіки, які мають знання з міжнародного проєктного менеджменту. Оскільки перемога у війні буде незабаром, то Антонюк Д.А. зазначив, що присутні зможуть залучити ресурси на відновлення України. Усі фінансові ресурси будуть виділятися на основі конкурсів та проєктних заявок, тому ці знання будуть важливі. Наприкінці виступу він попросив врахувати ці побажання при удосконаленні ОП.

Завідувач кафедри, д.е.н., проф. Бабміндра Д.І. заначив, що в умовах сьогоднішніх ракетних обстрілів і вимкнення світла не всі роботодавці й роботодавиці змогли підключитися до обговорення, проте вони надали свої рецензії та рекомендації щодо освітніх програм, зокрема Бойко А.Ю., начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної військової адміністрації, Чорнота А.В., заступниця начальника департаменту зовнішньоекономічних зв’язків Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат», Уманський О.Г., директор ТОВ «АЙТІ ПРОЕКТ». Бабміндра Д.І. подякував тим роботодавцям і роботодавицям, які в такий складний час для нашого міста й технічні можливості змогли взяти участь у засіданні. Він наголосив, що пропозиції всіх роботодавців/ець будуть враховані, та рекомендував у майбутньому викладачам й викладачкам удосконалити навчально-методичне забезпечення, згідно із запропонованим проєктно орієнтованим підходом.

Гарант програми «Економіка та управління ринком землі» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, к.е.н., доц.  Колобердянко І.І. розкрив мету, фокус й особливості програми «економіка та управління землі». Він акцентував увагу на актуальності та необхідності підготовки фахівців у галузі ринку землі й на можливостях працевлаштування в інституціях, що пов’язані з природокористуванням і регіональною економікою. Доповідач запропонував уточнення й доповнення пункту «Предметна область», рекомендував розширити бази практики, безпосередньо пов’язані з ринком землі та з оцінкою нерухомості. Він зазначив, що в освітніх компонентах програми необхідно розширити тематику не лише ринку землі сільськогосподарського призначення, адже це поняття ширше, а взагалі тем, пов’язаних із природними ресурсами. Також він акцентував увагу присутніх, що проблема ресурсного забезпечення – актуальна й для ОП «Міжнародна економіка», особливо наразі, коли росія посягає на всі види ресурсів України. Крім того, для спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти він наголосив на тому, що існує: 1) доцільність розширення орієнтовної тематики курсової роботи з макроекономіки (компонента ППС 5) в напрямку поглиблення досліджень у розрізі: шоки сукупної пропозиції та сукупного попиту в умовах війни, соціальна політика та дефіцит державного бюджету в період війни, інвестиційна політика, формування ринку землі в Україні в контексті євроекономічної інтеграції, ринок землі та соціально-економічні проблеми, еколого-економічні проблеми землеустрою, досвід проведення земельних реформ у зарубіжних країнах; 2) розширення змістової частини програми навчальної дисципліни з мікроекономіки (компонента ППС 2) за рахунок більш поглибленого вивчення механізму функціонування ринку землі як складника ринку факторів виробництва.

Д.е.н., проф. Бабміндра Д.І. зазначив, що ці моменти обов’язково треба врахувати при викладанні дисциплін і розробці навчально-методичного забезпечення. У рамках освітніх компонентів необхідно акцентувати увагу на взаємозв’язку ринку землі та ринку нерухомого майна, просторового базису та районування. Практичні завдання освітніх компонентів необхідно орієнтувати на питання відновлювальної економіки після війни, зонування та районування економіки. Необхідно оновити теми курсових і дипломних робіт. На жаль, виробничу практику здійснити, як у довоєнні часи, досить важко, тому це залишається питанням номер один.

Випускниця ОП «Міжнародна економіка» Коваленко І. зазначила, що  під час навчання університет дав їй фундамент і забезпечив фаховість. Особливо важливими були курси «міжнародний бізнес» і «ринкові дослідження», які допомогли отримати роботу мрії, проходження практики в Запорізькій торгово-промисловій палаті, спілкування англійською мовою. Також вона відзначила, що університет дає можливість відпрацювати софт-скіли при реалізації спільних проєктів. Вона надала рекомендації для покращення ОП «Міжнародна економіка». Це – викладання англійською мовою спеціалізованих курсів, акцент на галузь продакт-менеджменту в галузі ІТ, розвиток софт-скілів, фокус на практиці, реалізації групових чи спільних проєктів, стратегії комунікації, проведення відкритих лекцій і залучення фахівців. Випускниця вдячна за енергію й силу факультету та зв отримане запрошення на захід.

Випускниця ОП «Міжнародна економіка» Зубко Є. зазначила, що завдяки підготовці на ОП «Міжнародна економіка», вона має високий рівень знань із міжнародної економіки та наразі працює в міжнародній компанії, яка імпортує соуси з Туреччини до Італії. Кваліфікацію магістра вона отримала в Туреччині. І порівнявши турецьку та українську системи освіти, вона акцентувала увагу, що підготовка в ЗНУ на рівень вища. Проте є і досвід, який би було корисно використати в ЗНУ. Зокрема, викладання фахової англійської мови. І також – викладання деяких фахових курсів із певним відсотком англійської мови, наприклад вона мала курси – 30 % англійською мовою, а 70% турецькою, або – 50% на 50%.  Зубко Є. підкреслила: «У період підготовки в ЗНУ на ОП “Міжнародна економіка” хотілося б більше насиченої практики на підприємствах, наприклад, я проходила практику на ПАТ “Мотор Січ”, і хотіла, щоб більше надавали завдань для обробки економічної та міжнародної науково-технічної документації. Також хотілося б, щоб на 3-4 курсах  заняття мали інтерактивну форму, бо вони інтегрують знання з попередніх дисциплін, прокачуються наші практичні навички та залишаються в пам’яті знання, підкріплені практичними завданнями».

Членкиня проєктної групи програми ОП «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) за спеціальністю галузі спеціальності 051 «Економіка», к.е.н., доц. Венгерська Н.С. зазначила, що кафедра врахує пропозиції, та запросила випускників і випускниць долучилися до гостьових лекцій і поділитися своїми практичними напрацюваннями. Випускник ОП «Міжнародна економіка» Стрельніков П. зазначив: «Я закінчив цю програму два роки тому, але зараз навчаюся на ОП “Міжнародні фінанси та економіка” в Університеті Мачерата (Італія). У ЗНУ я брав участь у міжнародній мобільності “Еразмус+”, міжнародних проєктах, і також був переможцем “Стипендіальної програми німецької економіки для України” та проходив тримісячне стажування в міській раді Магдебургу (Німеччина, федеральна земля Саксонія-Ангальт). Якщо говорити про навички, які отримуються в результаті міжнародної активності, то перевагою “Еразмус+” було те, що ти потрапляєш в іншу країну, маєш навчальне навантаження у формі занять й іспитів, вивчаєш іноземну мову. Проте я б більше рекомендував акцентувати увагу саме на міжнародних програмах від бізнесу та на короткострокових стажуваннях, щоб студенти й студентки могли отримати більш професійні навички та підвищити рівень володіння іноземною професійною мовою.

Також між “розмовною” та мовою професійних термінів, коли я навчався, не було розгалуження та розподілу за групами зв рівнем володіння мови, я б рекомендував це зробити, якщо є такі можливості в ЗНУ. Для порівняння навчанні в українських та італійських вишах треба відзначити технічні можливості: лекції проходять тільки з використання новітніх технологій, багато часу відводиться на самостійну роботу та самоопрацювання матеріалу. Наголошу на важливості таких дисциплін, як міжнародна економіка, економічний аналіз та інформаційні технології. Також вважаю, що для економіста-міжнародника міг би бути важливим такий курс, як «інвестиційний аналіз і фінансовий ризик-менеджмент». Ми живемо у світі, де постійно існують проблеми та ризики в економіці, особливо в міжнародній інвестиційній діяльності. Навички інвестиційного аналізу й обчислення ризиків досить важливі при співбесідах із роботодавцями, які запитують про базові навички міжнародної інвестиційної діяльності. Також погоджуюся з доц. Колобердянком І.І., який  влучно зазначив про необхідність розширення баз практики».

К.е.н., доц. Венгерська Н.С. відзначила, що ОП «Міжнародна економіка» та ОП «Економіка та управління ринком землі» мають широку загальноекономічну підготовку на молодших курсах, а на старших акцент робиться на професійні дисципліни. Зокрема, програма має таку дисципліну, як ППС 20 «Економічний ризик і його оцінка». Також перевага програми – наявність таких дисциплін, як ППС 19 «Економічний аналіз», ППС 13 «Економетрія». Студенти й студентки, на основі даних соціологічних опитувань, критикують їх наявність і зазначають, що ці дисципліни вони не хочуть вивчати. Проте досвід Стрельнікова П. підкреслює важливість наявності таких курсів для економіста-міжнародника вже на етапі працевлаштування. Кафедра врахує досвід італійського університету та також запрошує випускника до участі в заходах і до проведення лекцій або практичних занять для студентів і студенток.

Голова студентської ради економічного факультету ЗНУ Гурська А.  запропонувала для всіх освітніх програмах давати якомога більше практичних завдань, які базуються на реальних прикладах розвитку економіки, щоб вони мали більш практичний результат. Щодо діяльності студентської ради, то якщо студенти й студентки потребують будь якої допомоги, студрада завжди готова їм надати консультаційну й інформаційну підтримку. Студентка Сітнікова А. рекомендувала використовувати більше прикладів на лекційних заняттях, пояснюючи теоретичний матеріал, більш активно проводити практичні заняття в інтерактивній формі та долучатися до заходів неформальної освіти. Студентка Неділько А. зазначила, що її все влаштовує, але хотіла б більше спілкуватися з викладачами в умовах війни, бо є проблеми з системою Moodle. Студент Варданян А. акцентував увагу на тому, що, після обговорення з групою, вони хотіли б, щоб ставилися більш лояльно до тих, хто проживає на окупованій територій, та збільшити дедлайни для виконання завдань в умовах війни. 

К.е.н., доц. Венгерська Н.С. відзначила, що всі рекомендації будуть враховані, проте якщо студенти проживають на окуповані території чи мають проблеми з інтернетом, треба мати чіткі канали комунікації та повідомити якомога раніше, використовуючи будь-які засоби зв’язку та вийшовши на старосту, куратора/ку, кафедру, факультет. Не залишати проблеми на кінець семестру. Тому рекомендується чітко вибудовувати комунікацію на початку семестру а відразу ж звертатися до кураторів/кураторок у разі виникнення проблем. Д.е.н., проф. Бабміндра Д.І. відзначив, що, на його думку, викладачі й викладачки досить лояльно ставляться до здобувачів і здобувачок в умовах війни і для студентства створене сприятливе навчальне та психологічне середовище, наскільки це можливо.

Д.е.н., проф. Переверзєва А.В. як гарантка ОП «Міжнародна економіка» другого магістерського рівня прозвітувала про неформальну освіту, зокрема, двоє студентів перезарахували результати неформальної освіти (Ткачук О. та Сулейманова А.). Проте цей складник недостатньо активний у магістратурі. Вона рекомендувала, щоб викладачі й викладачки на перших заняттях розказували про нього, мотивували студентів і студенток брати участь у неформальних заходах, щоб потім можна було перезарахувати ці кредити. Також запропонувала більш активно додавати в освітні компоненти кейсові завдання, які виконуються у малих групах, наприклад у формі індивідуального завдання. Коли студенти й студентки працюють над такими кейсами, вони діють в команді, що дає можливість їм посилити «м’які навички».

Членкиня проєктної групи програми ОП «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) за спеціальністю галузі спеціальності 051 «Економіка», к.е.н., доц. Венгерська Н.С. порекомендувала залучати студентів і студенток на ОП «Економіка та управління землі» до неформальної освіти, зокрема, викладачам і викладачкам треба звертати увагу студентства на тренінги від Об’єднаної територіальної громади, державних установ та ЗТПП, які також надають сертифікати. Викладачі й викладачки ОП можуть зарахувати певні завдання за рахунок цих сертифікатів. На ОП «Міжнародна економіка» студенти й студентки вже перераховували свої результати, отримані в процесі неформальної освіти, тому над цим викладацький склад продовжують працювати. Щодо освітніх програм кафедри вона надала пропозицію ділитися інноваційним досвідом, впроваджувати міждисциплінарні проєкти, залучати до них викладачів і викладачок із різних кафедр. Наприклад, такий досвід разом із кафедрою економічної кібернетики мали чотири роки тому з дисциплін «Функціонування багатосторонньої системи СОТ» та «Економетрія». Наразі можливо також впровадити такі проєкти. Вона запропонувала зробити міждисциплінарні або інтердисциплінарні проєкти в рамках дисциплін «Міжнародний бізнес» і «Міжнародний маркетинг».

Щодо професійної англійської мови доповідачка запропонувала викладачам і викладачкам додавати фахові кейси іноземною мовою й обговорювати їх зі студентством, оскільки це – виклик для них, який збільшує шанси отримати у майбутньому більшу заробітну плату та гідне місце роботи. Запропонувала вона уточнення й доповнення змісту та переліку завдань англійською мовою освітніх компонент ППС 11 «Національна та регіональна економіка», ППОП 5 «Економіка сталого розвитку, довкілля та природокористування», ППОП 7 «Міжнародна торгівля», ППОП 8 «Міжнародний бізнес», що викликано проханням здобувачів і здобувачок освітньої програми та роботодавців  і роботодавиць посилити англомовну підготовку при викладанні дисциплін професійного профілю.

Д.е.н., проф. Гамова О.В. відзначила, що враховує сучасні тенденції та проблеми розвитку економіки, виклики воєнного часу та післявоєнного відновлення в освітній компоненті «Основи економічних знань». Вона запропонувала розширення орієнтовної тематики курсової роботи з міжнародної економіки (компонента ППС 14) (бакалавр ОП «Міжнародна економіка») за напрямками, що стали пріоритетними в галузі міжнародної економіки та співпраці зі стейкґолдерами/ками: міжнародна науково-технічна діяльність к період поствоєнного відновлення; міжнародна фінансова допомога, міжнародні організації та інституції. К.е.н., доц. Венгерська Н.С. запропонувала розширення орієнтовної тематики курсової роботи з фаху (компонента ППС 23), яка є затребуваною та пріоритетними в галузі міжнародної економіки та співпраці з роботодавцями й роботодавицями. Це – цифровізація та міжнародні ринки інтернет-речей; міжнародні проєкти та гранти; розробка бізнес-планів для суб’єктів господарювання, крос-культурна комунікація. Вона внесла пропозицію посилити проєктну групову роботу при викладанні дисциплін професійного профілю, уточнити й доповнити зміст і перелік практичних й індивідуальних завдань освітніх компонент ППОП 8 «Міжнародний бізнес» та ВСС 5 «Міжнародний маркетинг», що викликано проханням випускників і випускниць ОП «Міжнародна економіка» та роботодавців і роботодавиць.

Гарантка ОП «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня освіти, к.е.н., доц. Дугієнко Н.О. внесла пропозицію детально обговорити результати соціологічного опитування з метою удосконалення освітньої програми. Щодо соціологічних досліджень опитувань здобувачів і здобувачок (грудень 2022) вона зазначила, що на думку респондентів і респонденток найбільш корисними дисциплінами були «Міжнародна економіка», «Іноземна мова», «Міжнародний бізнес», «Економіка підприємства», а найменш корисними – «Фізичне виховання», «Історія України» та «Філософія». Вона зазначила, що «Фізичне виховання» – це дисципліна циклу загальної підготовки, що стосується фізичного здоров’я молоді. Щодо «Історії України», то в ЗНУ завжди серед пріоритетів були просвітницько-патріотична робота з молоддю, виховання студентів свідомими громадянами своєї країни. В умовах війни, коли російський ворог прагне знищити національну ідентичність українців, цей освітній компонент особливо актуальний. Згідно з наказом ректора ЗНУ Фролова М. № 180 від 03.08.2022 «Про викладання дисципліни “Історія України”», у ЗНУ з початку 2022/2023 н.р. вдвічі збільшено кількість аудиторних (лекційних і семінарських) годин для викладання дисципліни «Історія України» як обов`язкового освітнього компонента на всіх освітніх програмах (окрім спеціальності 032 «Історія та археологія» та 014 «Середня освіта (історія)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Варто відзначити, що порівняно з опитуваннями в грудні 2021 року, серед студентів і студенток ОП зменшився рівень задоволеності компетентностями, набутими під час практичної підготовки й співпраці з керівниками практики, з 87,5 % та 87,5% до 78,0% та 86,5% відповідно. Як зазначив зав. каф., д.е.н., проф. Бабміндра Д.І., питання практики в умовах війни досить складне, оскільки підприємства зіткнулися з безліччю проблем і знизили рівень активності співпраці зі практикантами й практикантками, що могло вплинути на рівень їхньої задоволеності. Він запропонував посилити співпрацю кафедри з роботодавцями/роботодавицями та стейкґолдерами/ками щодо виконання спільних проєктів, розробки економічної документації, індивідуальних, кейсів, курсових робіт до проходження практики під конкретне підприємство, яке в майбутньому стане можливою базою практики. Такий формат збільшить зацікавленість щодо можливих напрямків активізації залученості фахівців і фахівчинь від виробничих підприємств до роботи зі студентами/ками-практикантами/ками. Задля тактичного реагування та врахування пропозицій, які сьогодні були обговорені всіма учасниками й учасницями, пропонується в 2 семестрі 2022-2023 н.р. контактувати з підприємствами-базами практики у лютому 2023 року та для студентів і студенток 3 курсу ОП «Міжнародна економіка» з освітнього компонента ППОП4 «Міжнародна економічна діяльність України» впровадити індивідуальне завдання (виробничі кейси або групові проєкти) щодо майбутніх баз практики, які посилять співпрацю між студентами/ками-практикантами/ками та підприємствами.

Щодо науково-педагогічного персоналу (грудень 2022) вона відзначила, що необхідно посилити його інформування про можливості, які забезпечує ЗНУ для інтеграції в національне, європейське, міжнародне освітнє та наукове середовище; публікації результатів наукових досліджень у міжнародних виданнях, зокрема, й включених до міжнародних наукометричних баз даних; академічної мобільності. Щодо випускників і випускниць (вересень 2022), то вони зазначили, що суттєвих недоліків немає, але відзначили: багато зайвих предметів; наявність нерелевантних предметів; недостатнє вивчення пакетів сучасних комп’ютерних програм і сервісів, які часто використовують міжнародні компанії; проблемний доступ до перевірки копірайта матеріалів студентів і студенток. Щодо цих побажань, університет має систему для перевірки плагіату Unicheck, кафедра запрошує представників і представниць міжнародних компаній для проведення лекцій і семінарів, розширює співпрацю з підприємствами та іншими стейкґолдерами/ками, впроваджує інтерактиви та кейси англійською мовою. Тому вважаємо, що пропозиції випускників і випускниць враховано.

Щодо соціологічних досліджень опитувань роботодавців/роботодавиць (вересень 2022) при визначенні недоліків освітньої програми респонденти зазначили: ОП потребує поглиблення англомовного складника в розробці матеріалів освітніх компонентів; варто збільшити кількість годин на практичну підготовку; зосередженість на галузі надання послуг, не вистачає огляду виробничих суб'єктів; недостатньо комунікаційного складника при підготовці фахівців/фахівчинь; недостатньо практичних аспектів міжнародної діяльності; підвищення рівня залучення практиків до викладання дисциплін. Серед побажань щодо покращення освітньої програми зазначили: звернути увагу на англомовний складник та освітні компоненти, пов‘язані з проєктним менеджментом; збільшити обсяг практичних аспектів міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності; постійна актуалізувати сучасні тенденції розвитку світової економіки із залученням альтернативних джерел інформації; збільшити комунікаційний складник програми; розширити співпрацю з роботодавцями/роботодавицями; розширити підготовку логістичними аспектами виробничих підприємств; удосконалити освітні компоненти за рахунок додавання завдань англійською мовою.

Зав. каф., д.е.н., проф. Бабміндра Д.І. відзначив, що гаранту програми та науково-педагогічному персоналу необхідно взяти до уваги результати опитувань здобувачів і здобувачок, науково-педагогічного персоналу (грудень 2022), випускників і випускниць і роботодавців і роботодавиць (вересень 2022) освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Також він зауважив, що сьогодні виступи мали високий професійний рівень та подякував всім присутнім за участь у заході. Усі пропозиції та ухвалені рішення зафіксували протоколом кафедри № 5 від 16.12.2022 р. Її колектив висловив подяку представникам і представницям бізнесу, освіти, здобувачам і здобувачкам і  всім присутнім на заході за плідну співпрацю.

 

Кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

Схожі новини