Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На факультеті соціальної педагогіки та психології ЗНУ відбулося засідання круглого столу зі стейкґолдерами

На факультеті соціальної педагогіки та психології ЗНУ відбулося засідання круглого столу зі стейкґолдерами

На факультеті соціальної педагогіки та психології ЗНУ відбулося засідання круглого столу зі стейкґолдерами
15.02.2023 15:11 Все Головні новини Факультети Соціальної педагогіки та психології ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет факультет соціальної педагогіки психологія наукова діяльність освітній процес круглий стіл стейкґолдери

Одинадцятого лютого 2023 року на факультеті соціальної педагогіки та психології ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) під час навчальних занять здобувачів і здобувачок кафедри дошкільної та початкової освіти другого (магістерського) рівня заочної форми здобуття освіти організували засідання круглого столу зі стейкґолдерами на платформі Zoom.

 

Захід відбувся в рамках співпраці Запорізького національного університету із Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та на виконання плану роботи студентських наукових проблемних груп на 2022/2023 навчальний рік за спеціальностями 013 «Початкова освіта» й 012 «Дошкільна освіта». Науково-педагогічні працівники й працівниці та здобувачі й здобувачки освіти кафедри дошкільної та початкової освіти другого (магістерського) рівнів вищої освіти під час навчальних занять із дисциплін «Інноваційні педагогічні технології в початковій школі», «Риторичні практики в організації відкритого ергономічного простору сучасного педагога» (викладачка – доцентка Алла Курінна) взяли участь у засіданні круглого столу щодо проблем модернізації змісту дошкільної та початкової освіти в контексті розбудови Нової української школи.

Засідання круглого столу відкрила Ольга Петрик, старша викладачка кафедри початкової освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (виступ на тему «Освітні технології в початковій школі»). Також перед учасниками й учасницями виступила Світлана Чугуєнко, випускниця-магістерка освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» факультету СПП ЗНУ, вихователька-методистка Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 22 «Івушка» Запорізької міської ради Запорізької області з презентацією власного досвіду роботи над проблемою безперервної лінгвориторичної освіти дітей дошкільного віку за регіональною парціальною програмою «Мудрослов» із використанням інноваційних комунікативних технологій.

Доповідачки поділилися власними дієвими інструментами для покращення якості освітніх послуг, що надаються представленими закладами освіти в контексті актуальних проблем педагогічної інноватики, а саме: наступності дошкільної та початкової освіти; підвищення рівня професійної компетентності сучасного викладача/ки – агента/ки змін, тьютора/ки, фасилітатора/ки, модератора/ки, коуча, ментора/ки.

Предметом дискусії засідання круглого столу стали підготовлені до заходу здобувачами й здобувачками вищої освіти магістерського рівня презентації мініпроєктів «Інноваційні педагогічні технології, які я обираю». А саме – роботи «Ігрові технології навчання в початковій школі» (Анна Бараннік); «Інтерактивні технології навчання» (Ніна Чернова); «Метод проєктів» (Ірина Дяченко); «Використання інноваційної технології “Mind map” як метода візуалізації освітнього компоненту в інтегрованій діяльності старших дошкільників» (Ірина Аксьонова); «Інформаційні технології навчання: медіатехнології в початковій школі» (Катерина Аксьонова); «Сучасні виховні технології в початковій школі» (Тетяна Пасько) та «Книги, які я обираю: презентація навчального посібника І. Дичківської “Інноваційні педагогічні технології”» (Оксана Погоріла).

До переліку проблем, які стали предметом активного колективного обговорення на заході, увійшли питання, пов’язані з розробкою й упровадженням в освітній процес закладів освіти інноваційних методик і технологій як основи надання якісних освітніх послуг для формування здатності та спроможності здобувачів і здобувачок освіти до постійного вдосконалення. А також – до оновлення й збагачення необхідних знань, умінь, навичок й інших компетентностей та особистісних якостей, що сприяли б їхній життєдіяльності у швидкоплинному та мінливому світі.

Підбиваючи підсумки заходу, його модераторка Алла Курінна, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти, гарантка ОП «Дошкільна освіта», наголосила на важливості інновацій в освітньому середовищі закладів освіти та забезпеченні умов для гармонійного професійного зростання сучасного педагога. А також – на здійсненні його індивідуального творчого розвитку й вдосконалення, особистісної ініціативи. Сучасні педагогічні ідеї перебувають у динаміці та взаємодії, їхнє змістовне наповнення є неоднорідним. Це – сукупність різних поглядів, точок зору на ту чи ту освітню проблему. Це сприяє розвитку педагогічного світогляду як на індивідуальному, так і на суспільному рівнях. Камерність заходу дозволила здобувачам і здобувачкам вищої освіти магістерського рівня продуктивно спілкуватися не тільки щодо пріоритетності запропонованих інновацій, а й обмінюватися власним досвідом із їхнього впровадження в академічний простір сучасних закладів освіти.

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

Схожі новини