Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Рейтингове оцінювання, технічна освіта і наука: про що йшлося на Вченій раді

Рейтингове оцінювання, технічна освіта і наука: про що йшлося на Вченій раді

Рейтингове оцінювання, технічна освіта і наука: про що йшлося на Вченій раді
28.04.2023 15:28 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University ЗНУ Запорізький національний університет Вчена рада засідання рейтингове оцінювання розвиток технічної освіти науки

Двадцять сьомого квітня в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання Вченої ради університету на чолі з ректором Миколою Фроловим. У центрі уваги цього разу були такі питання: результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників за два терміни відразу – 2021 та 2022 роки, розвиток технічної освіти і науки в університеті, ефективність діяльності математичного факультету.

 

Важливий акцент на освітній розвиток

Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Каганова стосувалася підсумків рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників університету за 2021 та 2022 роки.

Ознайомитися з результатами рейтингу можна на сайті ЗНУ за лінком: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/pidrozdily/1165/11704/12534

Про розвиток технічної освіти і науки в університеті розповів проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти Віктор Банах. Йшлося про основні здобутки Інженерного навчально-наукового інституті ім. Ю.М. Потебні ЗНУ. Доповідач відзначив результативність вступної кампанії 2022 року. Так, на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 17 спеціальностями (21 освітня програма) навчається 1197 осіб (фактично навчається 1379 осіб). На другому (магістерському) рівні за 17 спеціальностями (23 освітніх програми) – 800 осіб (фактично – 638). На третьому (освітньо-науковому) рівні – держзамовлення у 2022 році склало 25 осіб за 7 спеціальностями (для порівняння: у 2021 році – 24, у 2020 році – 14). На рівні підготовки фахівців кваліфікації «молодший спеціаліст» за технічними спеціальностями у відокремлених структурних підрозділах: Запорізькому металургійному фаховому коледжі ЗНУ – 490 осіб за 5 спеціальностями (фактично навчається 654 особи); Запорізькому гідроенергетичному фаховому коледжі – 350 осіб за 6 спеціальностями (фактично – 648 осіб). Ішлося також і про досягнення провідних науковців за результатами виконання науково-дослідних робіт кафедр технічного спрямування, держбюджетних та госпдоговірних тем, здобуття премій, стипендій, фондів, грантів (зокрема міжнародних), участі в конкурсах з фундаментальних і технічних напрямів тощо. Загальний обсяг фінансування наукової діяльності інституту при цьому склав 2812,708 тис грн., серед іншого коштом держбюджету – 1155,328 тис грн., державного замовлення – 1500 тис грн., госпдоговорів – 157,380 тис гривень

Математичний факультет демонструє високі показники розвитку

Про ефективність діяльності математичного факультету доповіли його декан Сергій Гоменюк і декан факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму Микола Маліков, який очолив незалежну комісію з перевірки стану справ. У презентації йшлося про структуру підрозділу, штат викладачів (9 докторів наук/професорів; 29 кандидатів наук; 2 співробітники без наукового ступеня), що відповідає стандартам МОН України, контингент студентів (733) та аспірантів (70), перелік освітніх та освітньо-наукових програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті. Зокрема, цього року до них на рівні бакалаврату додалася така актуальна спеціальність як 125 «Кібербезпека», а на рівні магістратури – 014.09 «Середня освіта (інформатика)». До речі, низка програм факультету цього року вже пройшла успішні акредитації. Загалом кафедри факультету викладають 578 дисциплін, які забезпечені навчальними матеріалами на платформі дистанційної освіти Moodle.znu (наповненість 93%). Для проведення практик факультет має договори із 38 базами, серед яких школи, промислові підприємства, комерційні фірми. У переліку наукових здобутків математичного факультету: 1 держбюджетна НДР та 2 господарсько-договірні теми, зокрема такі, що виконуються у співпраці з Конструкторським бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля, двічі на рік видається фаховий науковий збірник «Computer Science and Applied Mathematics», за останні 2 роки були успішні захисти 8 дисертацій на здобуття наукового звання «доктор філософії», науковці факультету публікуються у фахових виданнях, представлених у міжнародних наукометричних базах Scopus та WOS. Також проводиться щорічна Всеукраїнська наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики і інформатики», міжнародна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій». За результатами доповідей були ухвалені відповідні проєкти рішень.

Увага до поточних важливих питань

За результатами таємного голосування, яке відбувалося у змішаному очно-дистанційному форматі, було присвоєно вчені звання: професорки по кафедрі журналістики – Людмилі Чернявській та доцентки по кафедрі видавничої справи та редагування – Наталії Лебідь. Наприкінці учасники засідання обговорили й ухвалили лист–звернення колективу університету до нового керівництва Міністерства освіти і науки України щодо продовження виконання обов’язків ректора Запорізького національного університету професором Миколою Фроловим до закінчення воєнного стану в Україні. На прохання представників факультету історії та міжнародних відносин підтримали й перейменування його кафедр: кафедри історії України – на кафедру давньої і нової історії України та методики викладання історії; кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін – на кафедру джерелознавчих студій та суспільних комунікацій. Затвердили й список науково-педагогічних працівників, рекомендованих до нагородження з нагоди Дня науки.

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

Соціальні мережі Запорізького національного університету:

https://beacons.ai/official_znu

 

 

 

Схожі новини