Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Кучерак Ірина Володимирівна

Кучерак Ірина Володимирівна

ЗНУ Викладачі Факультет соціальної педагогіки та психології Кафедра соціальної педагогіки та спеціальної освіти

Кандидат педагогічних наук

Контакти

Розклад консультацій

 • Понеділок 12:00-13:00
 • П’ятниця 12:00-14:00

Дисципліни

 • Логопедія
 • Логопедія з методикою
 • Логопедія з практикумом
 • Організація логокорекційної роботи з різними категоріями дітей з ООП
 • Арт-терапевтичні технології в логопедичній практиці
 • Використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій у навчальному процесі спецосвіти
 • Логоритміка з методикою
 • Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти
 • Системний підхід до організації та планування корекційно-розвивальної та логопедичної роботи
 • Основи інклюзивної освіти

Біографія

CV

Освіта: вища (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність – “Початкове навчання», кваліфікація: учитель початкових класів і музики; диплом з відзнакою (ВА №17038076); 

ДЗВО “Університет менеджменту освіти НАПН України”, спеціальність – 016 “Спеціальна освіта”, спеціалізація “Спеціальна освіта” (за нозологіями), кваліфікація: магістр спеціальної освіти, викладач закладу вищої освіти зі спеціальності, диплом з відзнакою (М-22 №067583)

Експерт із сертифікації педагогічних працівників

Членкиня

ГО «Асоціація логопедів України, Всеукраїнської асоціації батьків, фахівців спеціальної освіти та інклюзвного навчання

Редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Логос. Мистецтво наукової думки»

Редколегії наукового збірника «Науковий журнал емоційного інтелекту»

Стажування та підвищення кваліфікації

 • 04.01-26.03.2021 – стажування на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету, тема «Формування комунікативних умінь дітей із розладами аутичного спектру».
 • 28.05-29.06.2021 - стажування на кафедрі педагогіки і спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, тема «Інформаційні технології в роботі логопеда».
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Неформальна освіта при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та Україні», 1,5 кредити ЄКТС (45 годин), м. Люблін, Польща, 20-27.02.2023.
 • Міжнароднe підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Iнтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського союзу та Україні», 1,5 кредити ЄКТС (45 годин), м. Люблін, Польща. = 45 год.
 • CV

Наукова робота

Коло наукових інтересів: корекція порушень звуковимови у дітей-білінгвів, розвиток просодики мовлення у дітей із псевдобульбарною дизартрією, розвиток мовлення у дітей із моторною алалією.

Автор понад 40 наукових публікацій, співавтор монографій:

 • Kucherak Iryna. Preparation of teachers for the establishment of an inclusive educational environment in professional (vocational and technical) educational institutions//IMPROVING MODERN MODELS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE. р72-79. URL: https://lib.iitta.gov.ua/732969/
 • Кучерак І.В. Дистанційне навчання студентів спеціальності 016 спеціальна освіта (логопедія) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» під час карантину (березень-червень 2020 року)//Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Видво КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с., С. 70-77. URL: https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Management/2020/monograph_ekstr_dyst_navch.pdf

Експерт із сертифікації педагогічних працівників:

 • Наказ Державної служби якості освіти України від 01.04.2019 р. № 01-11/17
 • Наказ Державної служби якості освіти України від 07 жовтня 2020 року, № 1-11/57
 • Наказ Державної служби якості освіти України від 17.09.2021 р. № 01-11/62

Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Логос. Мистецтво наукової думки»

Scopus, WoS

Vasyl Kovalchuk, Artem Zaika, Vira Hriadushcha, Iryna Kucherak. Structural Components Of The Digital Competence Of The Master Of Production Training Of The Agricultural Profile. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. 22 (7). pp. 259-267. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.32

Публікації фахові:

 • Кучерак І.В. Сенсомоторний розвиток онлайн дітей-білінгвів дошкільного віку зі стертою дизартрією/ Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. №89. 2023, с. 33-36. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2023/89/6.pdf
 • Кучерак І.В., Соха Н.В. Логопедичний масаж у системі логокорекційної роботи із подолання псевдобульбарної дизартрії у старших дошкільників. Педагогічні науки: теорія та практика. 4(48). 2023.
 • Кучерак І.В. Інформаційні технології в роботі сучасного педагога: виклики НУШ// Вісник ЧНУ. Серія «Педагогічні науки», №2, 2020, с.147-151. URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3845
 • Кучерак І.В. Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей// Інноваційна педагогіка, вип. 22, т.2. ВД «Гельветика», 2020, с. 91-94. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_2/22.pdf
 • Кучерак І., Петрушак О. Інтегровані заняття у системі інклюзивного навчання: досвід, реалії та перспективи. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка. 2021. Вип. 3(47). С. 121-127.URL: https://lib.iitta.gov.ua/732972/1/Кучерак-Петрушак_Інтегровані-заняття-в-системі-інклюзивного-навчання.pdf
 • Кучерак Ірина. Адаптація та модифікація навчальних програм у закладах професійної освіти: механізми впровадження та ефективні рішення. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2023. №4(211), С.96-101. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/16959
 • Кучерак Ірина. Інклюзивне навчання у професійній освіті: концептуальні засади, досвід та перспективи. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. 2023. №60, с. 112-116. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/60/22.pdf
Інформація надана факультетом соціальної педагогіки та психології

Кучерак Ірина Володимирівна