Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На кафедрі управління персоналом і маркетингу відбулося засідання з перегляду ОПП "Управління персоналом та економіка праці"

На кафедрі управління персоналом і маркетингу відбулося засідання з перегляду ОПП "Управління персоналом та економіка праці"

На кафедрі управління персоналом і маркетингу відбулося засідання з перегляду ОПП "Управління персоналом та економіка праці"
12.12.2023 09:45 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University Запорізький національний університет ЗНУ економічний факультет освітньо-професійна програма акредитація обговорення здобувачі освіти стейкхолдери

30 листопада на кафедрі управління персоналом і маркетингу економічного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося розширене засідання кафедри. На захід запросили представників бізнесу, зокрема, начальника управління підбору, комплектування та розвитку персоналу ПАТ «Запоріжсталь» Сергія Койпиша, фінансового директора компанії «Онікс Софт» Дмитра Світлого, керівника видавництва «Вектор» Віктора Мокшанова, директорку Центру інтерактивного розвитку «ARISTOCRAT» Катерину Брутян, начальницю відділу кадрів ПрАТ «Укрграфіт» Юлію Бусилкову, начальницю відділу кадрів ТОВ «АКВАПЛАСТ» Аллу Погребець. А такожвикладачів івикладачок, котрі забезпечують освітній процес за освітньо-професійною програмою кафедри, здобувачів і здобувачок освіти.

 

Основна мета проведення заходу – перегляд й оновлення освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці».

Під час виступу гарантка освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» Ірина Дашко надала інформацію про результати роботи акредитаційної експертизи за даною ОПП, що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти навесні 2023 року. У результаті отримано сертифікат про акредитацію з освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» терміном на 5 років. Також гарантка акцентувала увагу на низці рекомендацій щодо удосконалення та поліпшення освітньої діяльності за ОПП, зокрема, потрібно використовувати в робочих програмах та силабусах сучасну термінологію щодо трендів розвитку HR-галузі, таку як «онбордінг», а не «адаптацiя персоналу», «менторство, коучінг», а не «навчання персоналу», «зворотній зв'язок» – «фідбек». Також Ірина Дашко звернула увагу на оновлення мети ОПП, згідно з оновленою Стратегією розвитку ЗНУ й на те, що інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників враховано при укладанні договорів про співпрацю щодо проведення практик і проведення гостьових лекцій.

До обговорення ОПП приєдналася начальниця відділу кадрів ПрАТ «Укрграфіт» Юлія Бусилкова, яка зазначила, що аналізуючи ОПП «Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, необхідно зазначити, що ця програма відповідає чинним вимогам, і це дає змогу забезпечувати якісну підготовку здобувачів освіти. Кафедра управління персоналом і маркетингу має потужний науково-педагогічний склад, а також сучасну навчально-методичну базу з широкими можливостями, зокрема дистанційного навчання, визначені методи навчання мають інноваційний характер, а їхнє використання в процесі надання сучасних освітніх послуг мають позитивний результат. Проте, на її думку бажано ширше розкрити освітні компетентності, визначені освітньою програмою та програмні результати навчання, які визначені закладом вищої освіти та освітньою програмою з врахуванням практичних навичок. Її пропозицію підтримали директорка Центру інтерактивного розвитку «ARISTOCRAT» Катерина Брутян і начальниця відділу кадрів ТОВ «АКВАПЛАСТ» Алла Погребець.

Під час виступу гарантка освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» Валентина Гельманпредставила аналіз інформації про результати роботи за ОПП, оскільки ця програма виходить на акредитацію восени 2024 року та окреслила перспективні напрямки розвитку, зокрема, гарантка звернула увагу на необхідність уточнення спеціальних компетентностей та розширення програмних результатів навчання за освітньо-професійною програмою щодо актуалізації та забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок soft skills, які допомогають ефективно та гармонійно спілкуватися з людьми, і саме з цієї причини це ті навички, які шукають роботодавці.

Після виступу гарантів до обговорення приєднався Віктор Макшанов, який зазначив про динамічний розвиток економіки праці та HR-галузі і звернув увагу на підвищенні професійної орієнтації та адаптації на сучасному ринку праці.

До обговорення ОПП першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» приєднався здобувач другого (магістерського) рівня Любомир Михайліченко, який акцентував увагу присутніх на тому, що ці ОПП – дуже актуальні та сучасні. Це дає змогу здобувачам отримувати якісну підготовку, але, на його погляд, бажано, щоб було б більше годин із практичних занять із таких дисциплін, як: «Управління персоналом організації», «Оплата праці персоналу», «Системи мотивації та управління трудовою діяльністю», що дасть змогу більше розвивати здобувачам свої практичні навики.

Також висловила свою думку щодо ОП в.о. завідувачка кафедрою фінансів, банківської справи та страхування Алла Череп. Вона звернула увагу присутніх на те, що розбудова дієвої системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та постійне її поліпшення – це пріоритетні напрямки діяльності на економічному факультеті ЗНУ, зокрема на кафедрі управління персоналом і маркетингу.

Наприкінці заходу гаранти ОПП подякували доповідачам та учасникам заходу і висловили надію на подальшу плідну співпрацю.

 

Ірина Дашко,

гарантка освітньо-професійної програми

«Управління персоналом та економіка праці»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

докторка наук, професорка

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

Соцмережі ЗНУ:

https://beacons.ai/official_znu

 

 

 

Схожі новини