Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Декан філологічного факультету Ірина Бондаренко: «Співпраця зі стейкхолдерами сприяє реалізації права здобувачів на якісну вищу освіту»

Декан філологічного факультету Ірина Бондаренко: «Співпраця зі стейкхолдерами сприяє реалізації права здобувачів на якісну вищу освіту»

Декан філологічного факультету Ірина Бондаренко: «Співпраця зі стейкхолдерами сприяє реалізації права здобувачів на якісну вищу освіту»
05.03.2024 08:09 Все Факультети ZNU Zaporizhzhia National University Запорізький національний університет ЗНУ стейкхолдери співпраця є філологічний факультет

У Запорізькому національному університеті розпочався проєкт «Співпраця є». В ньому керівники факультетів, ІННІ імені Юрія Потебні розповідатимуть про особливості та перспективи їхнього співробітництва зі стейкхолдерами, про виклики в цій цікавій і потужній взаємодії. Переконані, що проєкт приверне увагу всіх зацікавлених у співпраці з нашим вишем, зокрема абітурієнтів. Стартує «Співпраця є» з інтерв’ю декана філологічного факультету Ірини Бондаренко.

-Що спонукає філологічний факультет бути особливо уважними до співпраці зі стейкхолдерами?

-Нині філологічний факультет демонструє динамічні зміни у наданні освітніх послуг і підготовці фахівців, затребуваних на ринку праці. Безумовно, позитивні трансформації у царині викладання філологічних дисциплін пов’язані з високими вимогами до рівня відповідності освітньої-професійних програм освітнім стандартам та ліцензійним умовам. Це означає, що колектив філологічного факультету перебуває в постійному русі, підвищуючи рівень педагогічної кваліфікації, показники академічної мобільності й наукової діяльності. Водночас модернізація освітньої програми неможлива без постійного діалогу зі стейкхолдерами, які допомагають «скласти» освітні компоненти – дисципліни, індивідуальні завдання, контрольні заходи в єдиний результативний комплекс підготовки випускника до роботи в сучасних умовах. 

-Які приклади ефективної співпраці факультет зі стейкхолдерами ви могли б назвати?

-Зауважу, що філологічний факультет здійснює підготовку фахівців за різновекторними освітньо-професійними програмами. Так, бакалаврський рівень підготовки здобувачів представлений освітніми програмами «Середня освіта. Українська мова і література», «Філологія. Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика», «Польський переклад та міжкультурні комунікації», магістерський – «Філологія. Українська мова та література», «Переклад та міжкультурні комунікації». Зрозуміло, що кожна освітня програма вимагає специфічної взаємодії зі стейкхолдерами, діяльність яких пов’язана з різними професійними царинами – шкільна освіта, публічне управління, творчі спілки, громадські об’єднання, перекладацькі центри. Скажімо, системна співпраця з перекладацькими агенціями Запоріжжя та Центром польської мови і культури імені Яна ІІІ Собеського спонукала нас докорінно змінити освітні компоненти програми «Польський переклад та міжкультурні комунікації». Протягом минулого року гарант цієї програми Іван Мацегора разом зі стейкхолдерами Оленою Яришко, колишньою директоркою Центру польської мови і культури імені Яна ІІІ Собеського, Вікторією Шмуліною, заступницею голови Запорізької обласної громадської організації Східноукраїнсько-словацьке національно-культурне товариство, Кирилом Тарасенком, нашим випускником, доцентом кафедри теорії і практики перекладу НУ «Запорізька політехніка», здійснили величезну роботу щодо її модернізації. Результатом роботи стало упровадження в освітній процес оновленої освітньої програми «Польська мова і література, друга англійська». Ми завжди радо дослухаємося до порад щодо покращення підготовки фахівців у сфері перекладу.

-Які особливі та непересічні стейкхолдерські проєкти партнерства ви можете пригадати?

-Хочу наголосити, що наша робота зі стейкхолдерами – це завжди творчий процес. Філологічний факультет ЗНУ протягом останнього століття поставав осердям українства запорізького регіону. Тому унікальна просвітницька діяльність викладачів факультету сприяє збагаченню наших контактів з цікавими непересічними професіоналами. Серед наших «партнерів», приміром, є фахівці Служби безпеки України, воєнної розвідки, системи судочинства, які зверталися до нас щодо надання лінгвістичних експертиз. Результатом такої співпраці стало впровадження освітньої програми «Прикладна лінгвістика», яка дозволяє філологам працювати експертами в різних професійних сферах. Ба більше, викладачка кафедри української мови Оксана Меркулова є фахівчинею Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Відповідно, це дає нові можливості для бази практик і професійної підготовки випускників освітньої програми «Прикладна лінгвістика».  

-А що на факультеті стало каталізатором співпраці зі стейкхолдерами?

-Хочу поділитися цікавим досвідом співпраці зі стейкхолдерами кафедри української літератури, яка забезпечує підготовку фахівців бакалаврської та магістерської освітніх програм «Філологія. Українська мова та література». Це справді системна робота гарантів освітніх програм Наталії Горбач та Валентини Ніколаєнко. Взаємодія кафедри української літератури з різними категоріями стейкхолдерів активізувалася завдяки впровадженню у 2020 р. двох комунікаційних проєктів – Асоціації випускників та Асоціації роботодавців філологічного факультету. Роботодавці й колишні випускники беруть участь у засіданнях кафедри щодо внесення змін в освітні програми «Українська мова та література першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» та «Українська мова та література другого (магістерського) рівня вищої освіти», є рецензентами освітніх програм. Під час проходження студентами бакалаврату виробничої практики в навчальних закладах міста часто саме випускники є керівниками-методистами наших студентів. Також випускники освітніх програм з філології очолюють комісії атестаційного екзамену і захисту кваліфікаційних робіт магістрів. Окрім навчального процесу, стейкхолдерів запрошуємо до участі у виховних, просвітницьких заходах, організованих кафедрою, серед яких – публічні лекції, зустрічі з письменниками, вчителями-практиками. Вже традиційною формою є наукова співпраця зі стейкхолдерами, зокрема, їхня участь у всеукраїнських конференціях «Література й історія» та «Українська література в просторі культури і комунікації». Позитивно, що співпраця обопільна: і викладачі кафедри та студенти освітніх програм мають змогу долучатися до заходів, ініційованих стейкхолдерами. 

Робота з ними спонукала нас переглянути концепцію освітньої програми «Середня освіта. Українська мова і література», гарантом якої є Раїса Христіанінова. Нині ми випускаємо не просто вчителя української мови і літератури, а фахівця, який має додаткову спеціалізацію за вибором студента – історію, інформатику, англійську мову. Погодьтеся, що це непоганий додатковий ресурс під час працевлаштування. Ми завжди дослухаємося до думки студентства щодо рівня викладання профільних дисциплін, наповнення навчальних планів цікавими вибірковими дисциплінами. У листопаді 2023 року ми провели опитування бакалаврів і випускників щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Українська мова і література». Так, Софія Біжко, студентка 4 курсу, запропонувала в переліку дисциплін для вільного вибору студента на рівні університету пропонувати такі, які були б потрібні для професійного розвитку – з інклюзії, педагогіки, вікової психології.

-І нарешті, на вашу думку, що саме дає факультету таке партнерство?

- Співпраця зі стейкхолдерами дає можливість заручитися досвідом висококваліфікованих спеціалістів у галузі філології, врахувати тенденції розвитку як сучасної науки, так і потреби ринку праці, вчасно і гнучко реагувати на виклики часу й запити молодого покоління. Все це має на меті вдосконалити та модернізувати освітні програми задля реалізації права здобувачів на якісну вищу освіту.

Стежте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ: https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/ https://t.me/pressluzhbaZNU Соцмережі ЗНУ: https://beacons.ai/official_znu

Схожі новини