Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Академічна мобільність за програмою Erasmus+ в Загребський університет (Хорватія)

Відділ міжнародних зв’язків / Всі новини сайта «Відділ міжнародних зв’язків» / Академічна мобільність за програмою Erasmus+ в Загребський університет (Хорватія)


11.04.2024 06:28:00

Студенти спеціальностей Право та Міжнародні Відносини запрошуються до конкурсу для навчання протягом 1 семестр 2024-25 навчального року (вересень – грудень) у Хорватії. По одному переможцю за кожною спеціальністю зможуть отримати досвід академічної мобільності.

Програма Еразмус+ надає учасникам мобільності повне стипендіальне забезпечення та покриття транспортних витрат. Медичну страховку студенти оформлюють самостійно. Вимоги для участі:
- На момент початку мобільності (вересень 2024 року) бути студентом бакалаврату 2-4 курсу або магістратури спеціальності Право або Міжнародні відносини
- Володіти англійською мовою на рівні не нижче В2
- Мати високий рівень академічної успішності
Для участі в конкурсі потрібно до 21 квітня 2024 р. включно надати до Міжнародного відділу ЗНУ (intoffice.znu@np.znu.edu.ua, в темі листа зазначити «Erasmus Загреб Ваша спеціальність (міжнародні відносини або право)» наступні документи:
- Транскрипт заліковки (оформлюється у деканаті)
- СV англійською мовою у форматі Europass
- Сертифікат міжнародного зразка (IELTS або TOEFL тощо) або довідку Центру інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ про володіння англійською мовою на рівні не нижче В2*
*можна отримати у ЦІВІМ після тестування та співбесіди
- Підтвердження наукових досягнень (див. нижче)
Пріоритет надається учасникам, що не мають попереднього досвіду академічної мобільності за програмою Erasmus, а також учасникам, що належать до вразливих соціальних груп.
Заявки оцінюються за 70-бальною шкалою, з мінімальним пороговим балом 50 за наступними критеріями:
1. Академічна успішність (середній бал заліковки, максимум – 50 балів):
4,75 – 5 – 50 балів
4,50 – 4,74 – 40 балів
4,25 – 4,49 – 30 балів
4,0 – 4,24 – 20 балів
3,75 – 3,99 – 10 балів
3,74 та нижче – 0 балів
2) Рівень володіння англійською мовою (максимум 15 балів):
C2 – 15 балів
C1 – 10 балів
B2 – 5 балів
3) Додаткові досягнення (максимум 5 балів, незалежно від кількості досягнень):
Стаття у фаховому рецензованому виданні – 5 балів (надати вихідні дані та посилання на статтю)
Участь у дослідницькому проєкті або студентській проблемній групі – 3 бали (надати довідку від керівника проєкту або проблемної групи)
Участь у науковій конференції – 1 бал (надати сертифікат учасника конференції)
У разі, якщо двоє або більше учасників набирають однакові бали, рішення приймаєтьсяпісля усної співбесіди англійською мовою.