Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Запрошення на конференції, конкурси / Новини / Іноземна філологія у ХХІ столітті

Іноземна філологія у ХХІ столітті

08.02.2010 16:50 - 2010-04-10 10:14 Всі конференції ЗНУ Запоріжжя філологія

9-10 квітня 2010 року у м. Запоріжжя (Запорізький національний університет, 2 корпус, вул. Жуковського, 66а) відбудеться ІІІ Міжнародна наукова конференція на тему “Іноземна філологія у ХХІ столітті”

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

оголошує  проведення ІІІ Міжнародної наукової конференції “Іноземна філологія у ХХІ столітті”, яка відбудеться 9-10 квітня 2010 року у м. Запоріжжя (Запорізький національний університет, 2 корпус, вул. Жуковського, 66а). 

Планується  засідання наступних секцій:

 • Лінгво-когнітивні дослідження мовних одиниць;
 • Актуальні питання лінгвістики тексту та дискурсології;
 • Лінгвокультурологічні та етнолінгвістичні студії;
 • Зіставне вивчення мовних картин світу;
 • Функціональне та лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць;
 • Розвиток словникового складу германських та романських мов;
 • Лінгвофілософія;
 • Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації;
 • Актуальні питання західноєвропейського літературного процесу.
 

   Робочі  мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська.

 • До участі в конференції запрошуються  науковці, аспіранти, здобувачі, студенти.
 
 • Передбачається  друкування статей у фаховому виданні «Нова Філологія». Розсилка примірників збірки буде здійснюватись з післяплатою.

      Вартість  сторінки публікації – 18 гривень.

      Оргвнесок до участі у конференції – 100 гривень.

Статті  докторів наук друкуються безкоштовно.  

 • Кінцевий  термін подання заявок та матеріалів на участь у конференції   15 березня 2010 р.
 
 
 
 

   ВИМОГИ до публікацій у збірнику наукових праць «Нова Філологія»:

    До  друку приймаються статті обсягом  від 8 до 12 сторінок оформлені наступним чином: див зразок

 1. текст статті (в текстовому редакторі WORD / OFFICE 14 кеглем шрифту Times New Roman, інтервал – полуторний, абзац – 1 см; поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см, текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки). До початку статті надається анотація англійською мовою (3 речення) із переліком ключових слів.
 2. слово Література посередині рядка жирним курсивом;
 3. список посилань наводиться:– в алфавітному порядку, спочатку кирилицею, а потім латиницею; Посилання на авторів подаються в алфавітному порядку у квадратних дужках [Бєссонова 2003, с. 77; Gérald 1966, с. 212]. Неможливим є посилання на авторів внизу сторінки за допомогою функції «зноска»; – кожне нове джерело подається з нового рядка; – прізвище та ініціали авторів у списку подаються курсивом.

    Просимо звернути окрему увагу на наступні вимоги до оформлення статті:

 • Стаття повинна містити мету, завдання, предмет, об’єкт, висновки / результати і перспективи подальшого дослідження.
 • Виділення здійснюється курсивом, жирним чи жирним курсивом, (підкреслення (окрім випадків, коли його уникнути неможливо) не допускається);
 • За наявності в тексті статті рисунків і схем, вони дублюються окремим додатковим файлом, якщо схема складна, то бажано надавати її у окремому графічному файлі з розширенням .jpg або .bmp.
 • Якщо в тексті статті наведено приклади мовами окрім української, російської, англійської, французької, німецької, іспанської, італійської, а саме - арабською, давньоанглійською, японською, китайською, тощо, чи застосовано транскрибційні знаки, - треба надіслати спеціалізовані шрифти, які уможливлять їх розпізнавання, або вставити символи в текст у вигляді графічних обєктів .

До  оргкомітету обов’язково надсилаються:

    1) Роздрукована стаття;

    2) CD з наступними файлами, а також заархівованими (.zip або .rar) копіями файлів (назва архівного файлу – прізвище автора):

   - файл з назвою «Прізвище автора – стаття», (наприклад, Петренко С.А. – стаття), що містить статтю;

   - файл з назвою «Прізвище автора – заявка, (наприклад, Петренко С.А. – заявка), що містить прізвище, ім’я, по-батькові автора, назву статті, місце роботи і посаду, контактний телефон, електронну адресу; прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника для осіб без наукового ступеня;

   - в разі наявності у статті схем, таблиць, складних рисунків, файл (або файли) з назвою «Прізвище автора – Схема 1/ Рисунок 1» (наприклад, Петренко С.А. – Рисунок 1)

    3) Копію чеку про оплату публікації та оргвнеску.

    4) Для аспірантів і здобувачів та студентів необхідно надіслати рецензію (наукового керівника), що містить рекомендацію статті до друку.

    5) За потреби - додаткові шрифти чи транскрипційні знаки (якщо такі містяться в тексті статті), які уможливлять їх розпізнавання в редакції.

 • УВАГА! Матеріали, подані та оформлені без дотримання вимог, без надання копії чеку про сплату оргвнеску, або надіслані поза зазначений термін оргкомітетом не розглядаються!
 

   Усі матеріали, оплата публікацій та оргвнеску та висилаються на адресу: Украïна 69002 м. Запорiжжя, а/я 2331 Рандзицькій Альоні Олегівні.

      Электронні верссії статей та інформаційні запити прохання дублювати на поштову скриню novafilologia@ukr.net 

   Контактна інформація: 

Відповідальний  секретар: к.ф.н., доц. Галуцьких Ірина Анатоліівна,

                     Тел. (моб). 0676147870

                  irina_galutskih@mail.ru

Технічний секретар:

Рандзицька  Альона Олегівна. Тел. (моб) 0684497998 

Запрошуємо  до співпраці! 
 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

ПЕТРЕНКО С.А.

(Запорізький  національний університет)

порожня строка

ДО  ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЕВФЕМІЗАЦІЯ”

порожня строка

       Текст анотації (англійською мовою).

        Key words:

    Текст статті.

    порожня строка

    Література

    Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: енциклопедичний довідник. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 712 с.  
 

   АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

   Прізвище, ім’я, по батькові;

   Тема  доповіді

   Назва секції

   Науковий  ступінь

   Наукове звання

   Місце роботи

   Посада

   Науковий  керівник (для осіб, що не мають наукового  ступеня)

   Домашня адреса

   E-mail

   Контактні телефони (у тому числі мобільний)

   Потреба у житлі на час конференції (проживання за кошт учасника)

профiлакторiй □ готель

Схожі новини