Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Про нас

Міжнародна діяльність від початку вважалася вагомою складовою загальноуніверситетської стратегії розвитку, спрямованої на повноцінну інтеграцію у світовий освітній і науковий простір. Перші угоди із закордонними партнерами були укладені у 1991 році, а у грудні 1992 року розпочав діяльність новий структурний підрозділ – відділ міжнародних зв’язків.

Згідно з пріоритетами, визначеними національною стратегією реформування вищої освіти, а також загальноосвітніми тенденціями до інтернаціоналізації, основними завданнями відділу є: – підвищення наукового рівня та потенціалу ЗНУ на основі міжнародного співробітництва; – підтримка міжнародного партнерства у межах науково-промислового співробітництва; – впровадження євроінтеграційних інновацій в університетське стратегічне планування; – інтенсифікація міжнародної академічної мобільності студентів і фахівців.

За більш ніж двадцять п'ять років діяльності відділу географія міжнародних зв’язків університету суттєво розширилася і наразі охоплює такі країни, як США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Ірландія, Португалія, Норвегія, Данія, Нідерланди, Естонія, Польща, Болгарія, Румунія, Туреччина, Китай, Корея, Росія, Білорусь, Молдова, Арменія, Азербайджан та інші. В університеті відкрито дві європейські магістратури з соціальної педагогіки і ділового адміністрування, розпочато програму подвійного франко-українського диплому для фізичних і біологічних спеціальностей.

Результативним кроком до практичної реалізації стратегії інтернаціоналізації є зростання вхідної та вихідної академічної мобільності. Наразі закордонні стажування інтегровані у навчальні програми шести факультетів ЗНУ. Щороку навчання, стажування та підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах за кордоном проходять понад 300 студентів і викладачів. Їхню належну мовну підготовку, необхідну для повноцінної інтеграції у світовий освітній простір, забезпечують три сертифіковані згідно з міжнародними стандартами мовні центри, створені за підтримки міжнародних організацій і посольств різних країн.

За безпосередньою участю іноземних партнерів в університеті відкрито 12 спеціалізованих центрів і лабораторій. В активі ЗНУ: участь у більш як 100 міжнародних проектах програм «TEMPUS», «SOCRATES ERASMUS», «ERASMUS MUNDUS», «ERASMUS PLUS», «INTAS/NATO», «IREX», Міжнародного фонду «Відродження», Німецької служби академічних обмінів, фонду ім. Конрада Аденауера, програми імені Фулбрайта, Християнського дитячого фонду, урядів і посольств багатьох країн світу.

Згідно з основними національними пріоритетами реформування та модернізації освіти і науки України, в ЗНУ реалізується Стратегія міжнародної діяльності університету до 2020 року. Стратегія передбачає поетапне та комплексне виконання таких ключових завдань: – інтеграція академічної мобільності до навчальних планів і програм; – інтернаціоналізація стандартів вищої освіти згідно з вимогами Болонського процесу; – реалізація міжнародних наукових проектів за фінансової підтримки закордонних організацій і фондів.

З 1999 р., після отримання університетом ліцензії на навчання іноземних громадян, лави студентів ЗНУ щороку поповнюють приблизно 30 іноземців, серед них: громадяни Китаю, Тунісу, Марокко, Кот-д’Івуару, Еквадору, Туркменістану, Казахстану, Грузії, Вірменії, Білорусі, Молдови, Йорданії та інших країн близького і далекого зарубіжжя.

Показником успішності стратегії інтернаціоналізації вишу є щорічна участь та здобуття нагород на Міжнародній виставці «Освіта і кар’єра» у м. Києві.

Визнаючи вагомий внесок ЗНУ у розвиток міжнародних зв’язків у регіоні, університет неодноразово відвідували поважні гості, зокрема Надзвичайні і Повноважні Посли США, Великобританії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Болгарії, Польщі, Індонезії, Індії та інших держав.