Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Оформлення відряджень за кордон

Перелік необхідних документів для оформлення закордонного відрядження:

 
1.Офіційне запрошення* приймаючої сторони
2. Заява** про відрядження
 
*Якщо запрошення видано іноземною мовою, особа яка їде у відряження САМОСТІЙНО перекладає на українську мову.
Переклад засвідчується у відділі міжнародних зв'язків.
 
**
Заява пишеться ВЛАСНОРУЧ
 
Приклад заяв для НПП: Заява для НПП.docx
 
Приклад заяв для ЗВО: 

Перелік необхідних документів, які треба подати у 14-денний термін після закордонного відрядження:

1. Звіт про результати відрядження надати у паперовому та елетронному вигляді (intoffice.znu@gmail.com)

Академічна мобільність (АМ)

1.Офіційне запрошення приймаючої сторони
2.Заява на академічну мобільність 
3. Договір про академічну мобільність (у двох екзеплярах) 
4.Індивідуальний план
 
*Якщо запрошення видано іноземною мовою, особа яка їде у відряження САМОСТІЙНО перекладає на українську мову.
Переклад засвідчується у відділі міжнародних зв'язків.
**
Заява пишеться ВЛАСНОРУЧ
Приклад заяви для НПП:Заява НПП АМ.docx
Індивідуальний план у довільному форматі за підписом Учасника, декана факультета/відповідного структурного підрозділу
Приклад заяви  для ЗВО:dlya_student__v_akadem.docx
Індивідуальний план:plan.docx
 
після заповнення - надіслати на електронну пошту відділу на перевірку (intoffice.znu@gmail.com)