Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Центр освітніх послуг для іноземних громадян ЗНУ (ЦОПІГ ЗНУ)

В.о. начальника Центру освітніх послуг для іноземних громадян

ЕЛЬ ГУЕССАБ КАРІМ
Кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри соціальної філософії та управління
тел: (061)289-12-77
Email: internationalstudents.znu@gmail.com, karimk@ukr.net
навчальний корпус № 1, к.26

Провідний фахівець Центру освітніх послуг для іноземних громадян
ЖУРБА Вікторія Валеріївна
Кваліфікація: правоохоронна діяльність
Професійні обов’язки: організація та контроль роботи із здобувачами
вищої освіти з числа іноземних громадян
тел: (061)289-12-7
E-mail: internationalstudents.znu@gmail.com навчальний корпус № 1, к.26

Фахівець І категорії Центру освітніх послуг для інозених громадян

КОЛОМОЄЦЬ Марія Сергіївна
Кваліфікація: перекладач англійської, французької мов
Професійні обов’язки: організація та контроль роботи підготовчого відділення для іноземних громадян
тел: (061)289-12-77
E-mail: internationalstudents.znu@gmail.com
Інженерний навчально- навчальний інститут ім. Ю. М. Потебні к. 53