Відділ виховної роботи

Запорізького національного університету

Виховна робота

Виховання студентів у вищій школі є невід’ємною складовою частиною системи освіти. Потреба у створенні спеціального підрозділу, який би в цілому займався організацією і реалізацією виховної роботи існувала і в Запорізькому державному університеті. Тому, в березні 1993 року був утворений відділ виховної роботи. Начальником відділу став доцент, кандидат історичних наук С.Ф. Орлянський. З цього моменту почалося планування виховної роботи зі студентами, був заснований інститут кураторів груп та курсів, почали відзначатися Дні університету і факультетів та інші потрібні, змістовні виховні заходи. Була введена практика проведення щотижневих нарад заступників деканів з виховної роботи, на яких розглядалися злободенні проблеми виховання студентів у сучасних умовах. Нелегко проходило становлення виховного відділу. Співробітники змінювалися майже щорічно. Тільки у 1998 році робота відділу стала стабільною.

Становлення української державності, інтеграція в європейське та світове співтовариство відкрили нові пріоритети і нові підходи до здійснення виховної діяльності зі студентською молоддю. Тому з 1 січня 2004 року згідно з рішенням Вченої ради Запорізького державного університету (протокол №3 від 25.11.2003 р.) відділ виховної роботи набув нового статусу і був перейменований у відділ гуманітарної освіти та виховання. А в 2009 році було прийнято рішення щодо об'єднання відділу виховної роботи та студентського культурного центру в єдину структуру - Центр виховної та культурно-масової роботи. До нової структури було введено нову посаду психолога, функціональні обов'язки якого полягають у роботі зі студентами пільгових категорій та розв'язання складних психологічних питань студентського середовища. В 2011 році була проведена реорганізація та ці структури знов стали окремими підрозділами - відділ виховної роботи та центр культурно-масової роботи. В вересні до відділу виховної роботи була введена нова посада спеціаліста, який працює зі студентами пільгових категорій, що мешкають у гуртожитках університету.

Відділ виховної роботи є науково-методичним і організаційним центром виховної роботи в Запорізькому національному університеті. Зміст діяльності відділу зумовлюється всією складністю виховання, необхідністю постійного моніторингу його стану як процесу стосовно і всього колективу, і окремої особистості; постійної науково-методичної роботи з суб’єктами виховання, консультаційної індивідуальної роботи, розробки планів соціально-педагогічного розвитку університетського колективу і його складових.

Виховна робота вимагає від її співробітників приведення в дію як нових форм впливу на студента, так і активізації старих найбільш ефективних форм навчально-виховного процесу, відпрацювання нових методик та стилю виховання.

Відділом ведеться планування виховної роботи на рік, семестр, місяць. В кінці навчального року підводяться підсумки роботи з відповідними висновками щодо подальшої організації системи виховної роботи в університеті на наступний рік. Функціонують інститут заступників деканів факультетів та інститут кураторів (на 1 та 2 курсах – куратори академічних груп, на 3 - 5 – куратори курсів). Співробітниками відділу було розроблено і прочитано ряд тематичних лекцій у музеї історії та розвитку університету, присвячених важливим подіям в історії суверенної України, для студентів перших курсів, які тільки вступили до ЗНУ, проводяться оглядові екскурсії з історії вузу - від його заснування до сьогодення.

Однією із сторін роботи відділу є робота зі студентами, які мешкають у гуртожитках ЗНУ. Відділ тісно співпрацює зі студентською радою гуртожитків, скеровує і контролює її роботу. Організація дозвілля студентів передбачає не лише проведення заходів розважального характеру, але й трудове та спортивне виховання молоді. Проте головною метою заходів даного напрямку є реалізація внутрішнього потенціалу та виховання фізично здорової молоді (інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» на тему: «Історія університету: минуле та сучасність», «Вечір гітаристів», змагання з футболу та волейболу, «Веселі старти» між командами трьох гуртожитків, святкування дня народження гуртожитку № 3), започатковані щомісячні випуски стінних газет «Равлікс»та «Сорока», святкові стінні газети та тематичні газети до дня боротьби зі СНІДом та тютюнопалінням. У жовтні 2005 року вийшов з друку перший номер газети студентської ради гуртожитків «Дев’ятий поверх».

Важливою частиною виховної роботи є тісна співпраця з Радою ветеранів Великої Вітчизняної війни університету. Це і організація зустрічей ветеранів зі студентами напередодні Дня Перемоги та Дня визволення міста Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників, проведення науково-практичної конференції, присвяченої 60-й річниці визволення міста Запоріжжя і просто допомога у підготовці різної ветеранської документації.

З метою удосконалення та підвищення організації виховного процесу у Запорізькому національному університеті відділом виховної роботи планується збільшення кількості виховних заходів, упровадження нових форм і методів роботи зі студентами та викладачами, відкриття психологічної служби.