Про нас

Регіональний освітньо-науковий інноваційний комплекс (РОНІК) є добровільне обʼєднання закладів освіти всіх рівнів, органів управління освіти з метою розвитку інноваційного освітнього простору Запорізького регіону.

Учасники РОНІКу здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, установчого договору про спільну діяльність цього Положення та інших нормативних актів.

РОНІК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про засади державної мовної політики», Постановами Кабінету Міністрів України; Наказами Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, Статутом ЗНУ, колективним договором.

Метою РОНІКу є поєднання зусиль науковців, методистів, вчителів, керівників закладів освіти всіх рівнів, представників органів управління освіти в напрямі науково-методичного забезпечення розвитку інноваційного освітнього простору запорізького регіону.

РОНІК забезпечує учасників платформами: консультаційною, нарадчою, науково-дослідницькою, навчально-методичною, інформаційно-роз’яснювальною.

На базі РОНІКу створюються умови для такої діяльності:

  • обміну ідеями, досвідом, практиками втілення інновацій у закладах освіти, що дає можливість локалізувати в регіоні кращі українські освітні практики, створювати партнерські проекти, спільно розвивати комплекс у контексті формування суспільства знань;
  • організації та здійснення наукових досліджень в освітній сфері, створення дослідницьких майданчиків;
  • розбудови єдиної відкритої системи науково-методичного й інформаційного супроводу освітнього процесу на всіх рівнях;
  • презентації результатів наукової, навчально-методичної роботи, теоретичних та експериментальних досліджень освітян регіону, у тому числі їх висвітлення у фахових наукових виданнях ЗНУ, освітньо-науковому часописі «#ЗНУєднаєОСВІТЯН», колективних монографіях, навчальних посібниках;
  • розробки пропозицій державним органам управління освіти щодо удосконалення організації навчально-виховного процесу, модернізації освітнього простору;
  • отримання необхідних консультацій щодо забезпечення ефективної реалізації освітньої діяльності;
  • підвищення кваліфікації шляхом участі освітян у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах, педагогічних студіях, сертифікаційних програмах, навчання в магістратурі та аспірантурі тощо.

Засновником РОНІКу є ЗНУ. РОНІК створюється, реорганізовується та ліквідується наказом ректора ЗНУ. Відповідно, організаційне та матеріальне забезпечення функціонування РОНІКу здійснює ЗНУ.

Підставою для підписання наказу про створення РОНІКу є установчий договір закладів освіти всіх рівнів, органів управління освіти наукових установ про співпрацю, що може бути змінений або розірваний за згодою сторін, що його склали.

Всі учасники РОНІКу зберігають юридичну та фінансову самостійність. Членство в РОНІКу не є перешкодою для складання між сторонами інших договорів і не виключає можливість оформлення угод з іншими закладами.

Участь у РОНІКу припиняється за власним бажанням, відповідно до умов установчого договору або на підставі невиконання угод і зобов’язань.

Контакти

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Гура Олександр Іванович

доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, тел. +38 (061) 228-75-02. 

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, навчальний корпус № 1, к. 43.

Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування

Начальник

Микитів Галина Володимирівна

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 б, навчальний корпус № 2 каб. 204, 209

Телефон: (061)-289-12-96

Години роботи: ПН-ЧТ: з 08.30 до 17.30 год. та в ПТ з 08.30 до 16.15 год. (обідня перерва з 12.00.до 12.45 год.)

 

Координатор РОНІКу

Ковпак Вікторія Анатоліївна

д.соц.ком., проф. кафедри теорії комунікації, реклами і зв’язків із громадськістю ф-ту журналістики ЗНУ,

Телефон: 095 122 37 15

 

Корисні покликання:

Сайт ЗНУ: https://www.znu.edu.ua/

Сайт РОНІКу: https://sites.znu.edu.ua/ronik/