Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Склад Вченої ради

СПИСОК

членів Вченої ради Запорізького національного університету

  

 

1

 Фролов Микола

Олександрович

 голова Вченої ради, ректор, доктор історичних наук, професор

2

Бондар Олександр

Григорович

заступник голови Вченої ради, перший проректор, доктор юридичних наук, професор

3

Проценко Оксана

Анатоліївна

вчений секретар Вченої ради, кандидат філологічних наук, доцент

4

Банах Віктор

Аркадійович

проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти, доктор технічних наук, професор

5

Гура Олександр

Іванович

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор педагогічних наук, професор

6

Васильчук Геннадій

Миколайович

проректор з наукової роботи, доктор історичних наук, професор

7

Каганов Юрій

Олегович

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор історичних наук, професор

8

Кушнір Сергій

Миколайович

проректор з навчально-виробничої роботи та матеріально-технічного забезпечення,

доктор юридичних наук, професор

9

Бірюкова Тетяна

Федорівна

декан факультету соціології та управління, кандидат філософських наук

10

Бондаренко Ірина

Станіславівна

декан філологічного факультету, кандидат філологічних наук, доцент

11

Гоменюк Сергій

Іванович

декан математичного факультету, доктор технічних наук, професор

12

Коломоєць Тетяна

Олександрівна

декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор

13

Костюк Віктор

Володимирович

декан факультету журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент

14

Маліков Микола

Васильович

декан факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, доктор біологічних наук, професор

15

Метеленко Наталя

Георгіївна

директор Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні ЗНУ, доктор економічних наук, професор 

16

Маклюк Ольга

Миколаївна

декан факультету історії та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

17

Морошкіна Галина

Федорівна

декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук, доцент

18

Омельянчик Людмила

Олександрівна

декан біологічного факультету, доктор фармацевтичних наук, професор

19

Пономаренко Ольга

Вікторівна

декан факультету соціальної педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, професор

20

Череп Алла

Василівна

декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор

21

Шавкун Ірина

Григорівна

декан факультету менеджменту, доктор філософських наук, професор

22

Чала Ніна

Миколаївна

директор наукової бібліотеки 

23

Арістова Оксана

Вікторівна

головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності

24

Павловський Борис

Степанович

голова первинної профспілкової організації

25

Болдуєва Оксана

Валеріївна

начальник науково-дослідної частини, доктор економічних наук, доцент

26

Горлач Валентина

Вікторівна

начальник навчального відділу, доцент, кандидат педагогічних наук

27

Нестеренко Людмила

Олексіївна

керівник навчально-методичного відділу, кандидат історичних наук, доцент

28

Котляренко Наталя

Іванівна

начальник відділу кадрів

29

Ковпак Вікторія

Анатоліївна

заступник голови Ради молодих вчених, доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, доцент

30

Грибанова Олена

Євгенівна

директор ВСП «Економіко-правничий фаховий  коледж ЗНУ», кандидат педагогічних наук

31

Олійник Олександр

Леонтійович

директор ВСП «Фаховий коледжу бізнесу та харчових технологій ЗНУ», кандидат історичних наук

32

Тютюнник Лариса

Миколаївна

директор ВСП «Запорізький металургійний  фаховий коледж ЗНУ»

33

Черненко Віктор

Вячеславович

директор ВСП «Запорізький  гідроенергетичний  фаховий коледж ЗНУ»

34

Бабміндра Дмитро

Іванович

в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, професор, доктор економічних наук, професор

35

Березенко Віта

Віталіївна

завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, професор, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

36

Бєлоконь Каріна

Володимирівна

заступник директора з наукової роботи Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, кандидат технічних наук, доцент

37

Бєлоконь Юрій

Олександрович

завідувач кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, професор, доктор технічних наук, доцент

38

Бікулов Дамір

Тагірович

завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,  професор, доктор наук з державного управління, професор

39

Богдановська Надія

Василівна

завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, професор, доктор біологічних наук, професор

40

Бутченко Тарас

Іванович

в.о. завідувача кафедри соціальної філософії та управління,  професор, доктор філософських наук, доцент

41

Власов Андрій

Олександрович

доцент кафедри металургійного обладнання  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, кандидат технічних наук

42

Гребенюк Сергій

Миколайович

завідувач кафедри фундаментальної та прикладної математики, доктор технічних наук, професор

43

Домніч Валерій

Іванович

завідувач кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології, професор, доктор біологічних наук, професор

44

Єнікєєва Санія

Маратівна

завідувач кафедри англійської філології та лінгводидактики, професор, доктор філологічних наук, професор

45

Заверико Наталія

Віталіївна

завідувач кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти, професор, кандидат педагогічних наук, професор

46

Зацний Юрій

Антонович

професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, доктор філологічних наук, професор

47

Іванов Микола

Миколайович

завідувач кафедри управління персоналом і маркетингу, професор, доктор економічних наук, професор

48

Конох Анатолій

Петрович

завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, професор, доктор педагогічних наук, професор

49

Кущ Оксана

Георгіївна

в.о. завідувача кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини, професор, доктор біологічних наук, професор

50

Локарєва Галина

Василівна

в.о. завідувача кафедри акторської майстерності та дизайну, професор кафедри педагогіки та психології  освітньої діяльності, доктор педагогічних наук, професор

51

Меняйло Вікторія

Іванівна

професор кафедри загальної та прикладної фізики, доктор педагогічних наук, професор

52

Павлюк Тетяна

Сергіївна

в.о. завідувача кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, кандидат економічних наук, доцент

53

Павленко Ірина

Яківна

в.о. завідувача кафедри слов'янської філології, професор, доктор філологічних наук, професор

54

Пелех Ія

Василівна

доцент кафедри конституційного та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент

55

Пирожкова Юлія

Володимирівна

професор кафедри кримінального права та правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук, професор

56

Скачков Віктор

Олексійович

професор кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, доктор технічних наук, доцент

57

Скворець Володимир

Олексійович

в.о. завідувача кафедри соціології, професор, доктор філософських наук, доцент

58

Турченко Федір

Григорович

в.о. завідувача кафедри новітньої історії України,  професор, доктор історичних наук, професор

59

Федченок Олександр

Іванович

доцент кафедри міського будівництва і архітектури Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, кандидат технічних наук

60

Точиліна Ірина

Олександрівна

аспірантка історичного факультету

61

Батюк Катерина

Василівна

голова Студентської ради Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні ЗНУ, студентка 4 курсу освітнього рівня бакалавр

62

Воробко Аліна

Володимирівна

в.о. голови Студентської ради університету, студентка 1 курсу факультету соцології та управління освітнього рівня бакалавр 

63

Данильченко Аліна

Олегівна

студентка 1 курсу математичного факультету освітнього рівня магістр, профорг математичного факультету

64

Закутська Валерія

Євгенівна

студентка 3 курсу факультету іноземної філології освітнього рівня бакалавр

65

Клеменко Анастасія

Юріївна

студентка 4 курсу факультету соціальної педагогіки та психології освітнього рівня бакалавр, профорг факультету соціальної педагогіки та психології

66

Конєва Анна

Василівна

студентка 1 курсу економічного факультету освітнього рівня магістр, заступник голови первинної профспілкової організації ЗНУ по роботі зі студентами

67

Маленко Діана

Сергіївна

студентка 3 курсу біологічного факультету освітнього рівня бакалавр